Międzynarodowy Rok Komosy Ryżowej
„Przyszłość zasiana tysiące lat temu”W Ameryce Południowej komosa ryżowa jest uważana za „cudowną” roślinę. Jest uważana za warzywo, choć wyglądem przypomina zboże. Ta tania w uprawie roślina jest już kultywowana od ponad 7000 lat. Stanowi jeden z podstawowych produktów żywnościowych rdzennej ludności And i hoduje ją 130 000 drobnych farmerów i rolników. Komosa ryżowa posiada wiele właściwości: potrafi przystosować się do niemal każdych warunków klimatycznych; można ją uprawiać w temperaturze od -4O do 35O C na terenach górzystych, jak i na równinach, w miejscach objętych suszą oraz o wysokim zasoleniu. Jest odporna na zmiany klimatyczne. Komosa ryżowa zawiera w sobie wiele wartości odżywczych oraz jest bogata w pełnowartościowe białko, aminokwasy, witaminy i sole mineralne. Jest to roślina bezglutenowa, a więc mogą ją spożywać osoby cierpiące na celiakię. Może zastąpić zarówno tradycyjne rodzaje zbóż, jak również mięsa i inne produkty odzwierzęce, co sprawia, że jest polecana dla wegetarian i dla wegan. Ze względu na swoje wyjątkowe wartości odżywcze komosa ryżowa jest zaliczana do zdrowej żywności i może pomóc państwom zmienić nawyki żywieniowe swoich obywateli. Jest składnikiem zrównoważonego odżywiania i można ją wprowadzać do krajowych programów żywieniowych, np. do stołówek szkolnych. W ten sposób zapewnia się posiłek pełen wartości odżywczych za rozsądną cenę. W swoim przemówieniu rozpoczynającym obchody Międzynarodowego Roku Komosy Ryżowej wygłoszonym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Sekretarz Generalny powiedział: „Mam nadzieję, że obchody Międzynarodowego Roku Komosy Ryżowej zwiększą świadomość ludzi na temat korzyści płynących z uprawy komosy ryżowej i jej znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego na świecie. Mam nadzieję, że obchody przyczynią się do ograniczenia ubóstwa, szczególnie wśród drobnych farmerów, a także do rozwoju zrównoważonego rolnictwa.”
Zobacz więcej -> -> ->
(www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2409)
W grudniu 2011 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ na mocy rezolucji A/RES/66/221 ogłosiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Komosy Ryżowej. Zgromadzenie Ogólne wzywa rządy, organizacje regionalne oraz międzynarodowe do udzielania pomocy w realizacji celów i założeń Roku. Zaprasza również organizacje pozarządowe, uniwersytety, centra badawcze, podmioty gospodarcze i osoby indywidualne do podejmowania działań związanych z tym Rokiem. Obchody Roku mają za zadanie podkreślić znaczenie komosy ryżowej w wykorzenianiu ubóstwa oraz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Międzynarodowy Rok Komosy Ryżowej ma przyczynić się do: • podkreślenia znaczenia komosy ryżowej dla różnorodności biologicznej oraz dla gospodarek krajów w różnych regionach świata, • zwiększenia świadomości na temat wartości odżywczych w komosie ryżowej, • zwiększenia świadomości na temat roli komosy ryżowej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, • zwiększenia świadomości na temat roli, jaką odgrywa komosa ryżowa w życiu rdzennych mieszkańców And, • stworzenia polityk krajowych dotyczących poprawy jakości i zwiększenia uprawy komosy ryżowej, • rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie uprawy i zwiększania popytu komosy ryżowej pomiędzy sektorem publicznym, różnymi podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi i badawczymi oraz organizacjami rdzennych społeczności.
Propozycję ogłoszenia roku 2013 Międzynarodowym Rokiem Komosy Ryżowej wysunął rząd Boliwii. Poparcia udzieliły mu rządy Argentyny, Australii, Azerbejdżanu, Brazylii, Ekwadoru, Gruzji, Gujany, Hondurasu, Iranu, Kuby, Liberii, Meksyku, Nikaragui, Peru, Salwadoru, Seszeli, Urugwaju i Wenezueli. Obchodami Roku zajmie się Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny. Wspiera go FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), która posiada duże doświadczenie w organizacji międzynarodowych obchodów (np. Międzynarodowy Rok Ryżu 2004 i Międzynarodowy Rok Ziemniaka 2008). W skład Komitetu wchodzą dwie grupy państw: 1. państwa andyjskie uprawiające komosę ryżową: Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador, Kolumbia i Peru; 2. inne państwa, które dopiero rozpoczynają uprawiać komosę lub są zainteresowane jej importowaniem: Australia, Egipt, Francja, Indie, Kenia i USA. Partnerami Międzynarodowego Roku Komosy Ryżowej są państwa andyjskie, w których uprawia się komosę ryżową; jednostki Narodów Zjednoczonych: UNEP (Program NZ ds. Ochrony Środowiska), UN Women (ONZ w Kwestii Kobiet), WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), UNDP (Program NZ ds. Rozwoju), WFP (Światowy Program Żywnościowy); organizacje międzynarodowe zajmujące się badaniami i rozwojem; organizacje pozarządowe; organizacje rdzennych mieszkańców And, producentów komosy ryżowej oraz społeczności wiejskie; uniwersytety z Ameryki Południowej i całego świata; różne podmioty gospodarcze.
Logo

Na logo Międzynarodowego Roku Komosy Ryżowej składa się napis „Quinua” (hiszp. komosa ryżowa) oraz kłos zboża. Hasłem tego roku jest „Przyszłość zasiana tysiące lat temu” (A future sown thousands of years ago). Na stronie International Year of Quinoa – Resources (http://aiq2013.org/en/press/resources/) znajduje się oficjalne logo Roku w różnych wersjach kolorystycznych, jak również bannery, które można umieszczać na stronach internetowych w celu promowania tego Roku. Znajdą się tam również inne materiały promocyjne związane z obchodami Roku.
Wydarzenia Roku Podczas obchodów Roku odbędzie się wiele wydarzeń: międzynarodowe spotkania, sympozja, warsztaty (poświęcone także wymianie doświadczeń jak i prawom rolników), festiwale, konkursy fotograficzne i malarskie. Zostanie również opublikowana książka kucharska z przepisami na potrawy z komosy ryżowej. W trakcie Roku będą organizowane kampanie społeczne zwiększające świadomość społeczną odnośnie roli komosy ryżowej i jej znaczenia w żywieniu. Również tegoroczny Międzynarodowy Dzień Żywności zostanie poświęcony tematyce komosy ryżowej. Więcej informacji na temat wydarzeń tego Roku znajduje się na stronie International Year of Quinoa – Implementation (http://aiq2013.org/en/activities/implementation/). W ramach obchodów roku przewidziane są różne wydarzenia na świecie: kampanie w krajach uprawiających komosę ryżową (Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador, Kolumbia i Peru), krajach rozpoczynających uprawę tej rośliny (Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Włochy i USA), jak również w tych państwach, w których komosa ryżowa może przyczynić się do wykorzenienia głodu (głównie w państwach afrykańskich i azjatyckich).
Uczestnictwo w obchodach Roku

Organizatorzy zachęcają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w obchodach Międzynarodowego Roku Komosy Ryżowej. Przyłączyć się do nich można przez informowanie znajomych (np. na portalach społecznościowych) o Międzynarodowym Roku Komosy Ryżowej i o wszystkich wydarzeniach, które w trakcie jego trwania będą miały miejsce. W wielu krajach zawiązują się również komitety krajowe, których zadaniem jest koordynowanie działań w danym kraju związanych z obchodami Roku. Więcej informacji na temat komitetów znajduje się na stronie IYQ Organic Structure (http://aiq2013.org/en/iyq/structure/).
Zobacz również:

International Year of Quinoa http://aiq2013.org/en/ FAO: International Year of Quinoa IYQ 2013 http://www.rlc.fao.org/en/about-fao/iyq-2012/ Facebook: 2013 International Year of Quinoa https://www.facebook.com/IYQ2013 Twitter (j. hiszpański): Quinua 2013 https://twitter.com/aiq2013 YouTube (j. hiszpański): Año Internacional de la Quinua 2013 http://www.youtube.com/watch?v=Ua0-E-yqIVk&list=PLBB5031096C1F67CF Google+ (j. hiszpański): 2013 Año Internacional de la Quinua https://plus.google.com/109637527663315814923/posts

2013-02-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×