facebook facebook instagram youtube

ONZ w sieci

UN Webcast
(Internetowe Zasoby ONZ)

www: http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html
YouTube: http://www.youtube.com/user/UNITEDNATIONS
Facebook: http://www.facebook.com/UNwebcast
Twitter: http://twitter.com/#!/UNwebcast


Food and Agriculture Organization of the United Nations
(Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa)

www: http://www.fao.org/
YouTube: http://www.youtube.com/user/FAOmultimedia
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Food-and-Agriculture-Organization-of-the-United-Nations-FAO/46370758585?ref=mf
Twitter: http://twitter.com/#!/faonews


International Atomic Energy Agency
(Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej)

www: http://www.iaea.org/
YouTube: http://www.youtube.com/user/iaeavideo
Facebook: http://www.facebook.com/iaeaorg
Twitter: http://twitter.com/#!/iaeaorg


International Labour Organization
(Międzynarodowa Organizacja Pracy)

www: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
YouTube: http://www.youtube.com/user/ilotv


International Monetary Fund
(Międzynarodowy Fundusz Walutowy)

www: http://www.imf.org/external/index.htm
YouTube: http://www.youtube.com/user/imfweb
Twitter: http://twitter.com/#!/imfnews


United Nations Information Service at Geneva
(Serwis Informacyjny przy Biurze ONZ w Genewie)

www: http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpHomepages)/15406DAB6CB569F080256F04006E8812?OpenDocument
YouTube: http://www.youtube.com/user/UNinformationGeneva
Facebook: http://www.facebook.com/pages/UN-Geneva-Information-Service/117939301585215
Twitter: http://twitter.com/#!/unisgeneva


The United Nations Human Settlements Programme – UN-HABITAT
(Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich)

www: http://www.unhabitat.org/
YouTube: http://www.youtube.com/user/epitunhabitat
Facebook: http://www.facebook.com/pages/UN-HABITAT/127012777443
Twitter: http://twitter.com/#!/unhabitat


Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej)

www: http://www.unocha.org/
YouTube: http://www.youtube.com/user/ochafilms
Facebook: http://www.facebook.com/UNOCHA
Twitter: http://twitter.com/#!/unocha


United Nations University
(Uniwersytet ONZ)

www: http://unu.edu/
YouTube: http://www.youtube.com/user/unuchannel
Facebook: http://www.facebook.com/UnitedNationsUniversity
Twitter: http://twitter.com/#!/UNUniversity


United Nations Volunteers – UNV
(Wolontariat ONZ)

www: http://www.unv.org/en.html
YouTube: http://www.youtube.com/user/unv
Facebook: http://www.facebook.com/unvolunteers#!/unvolunteers?sk=info


World Trade Organization – WTO
(Światowa Organizacja Handlu)

www: http://www.wto.org/
YouTube: http://www.youtube.com/user/wto
Facebook: http://www.facebook.com/worldtradeorganization
Twitter: http://twitter.com/#!/WTO_OMC


Joint United Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS
(Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS)

www: http://www.unaids.org/en/
YouTube: http://www.youtube.com/user/unaids
Facebook: http://www.facebook.com/UNAIDS
Twitter: http://twitter.com/#!/unaids


United Nations Development Programme – UNDP
(Program NZ ds. Rozwoju)

www: http://www.undp.org
YouTube: http://www.youtube.com/user/undp
Facebook: http://www.facebook.com/UNDP
Twitter: http://twitter.com/#!/undp


United Nations Environment Programme – UNEP
(Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych)

www : http://www.unep.org/
YouTube : http://www.youtube.com/user/unepandyou
Facebook: http://www.facebook.com/unep.org
Twitter: http://twitter.com/#!/unepandyou


United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO
(Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury)

www: http://www.unesco.org/new/en/unesco/
YouTube: http://www.youtube.com/user/unesco
Facebook: http://www.facebook.com/pages/United-Nations-Educational-Scientific-and-Cultural-Organization-UNESCO/51626468389
Twitter: http://twitter.com/#!/unescoNOW


United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC
(Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu)

www: http://unfccc.int
YouTube: http://www.youtube.com/user/climateconference
Facebook: http://www.facebook.com/UNclimatechange?v=wall
Twitter: http://twitter.com/#!/UN_climatetalks


United Nations Population Fund – UNFPA
(Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych)

www: http://www.unfpa.org
YouTube: http://www.youtube.com/user/unfpa
Facebook: http://www.facebook.com/UNFPA
Twitter: http://twitter.com/#!/unfpa


United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR
(Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców)

www: http://www.unhcr.org
YouTube: http://www.youtube.com/user/unhcr
Facebook: http://www.facebook.com/UNHCR#!/UNHCR?sk=info
Twitter: http://twitter.com/#!/refugees


United Nations Children's Fund – UNICEF
(Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci)

www: http://www.unicef.org/
www PL: http://unicef.pl/
YouTube: http://www.youtube.com/user/unicef
YouTube PL: http://www.youtube.com/unicefpl
Facebook: http://www.facebook.com/unicef
Facebook PL: http://www.facebook.com/unicefpolska?ref=nf
Twitter: http://twitter.com/#!/unicef
Twitter PL: http://twitter.com/#!/UNICEF_Poland


United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN Woman
(Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet)

www: http://www.unwomen.org/
YouTube: http://www.youtube.com/user/UNWomen
Facebook: http://www.facebook.com/unwomen
Twitter: http://twitter.com/#!/UN_Women


The United Nations Office on Sport for Development and Peace – UNOSDP
(Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju)

www: http://www.un.org/wcm/content/site/sport/
YouTube: http://www.youtube.com/user/unosdp
Twitter: http://twitter.com/#!/unosdp


World Food Programme is a UN – WFP
(Światowy Program Żywnościowy)

www: http://www.wfp.org/
YouTube: http://www.youtube.com/user/worldfoodprogram
Facebook: http://www.facebook.com/WorldFoodProgramme
Twitter: http://twitter.com/#!/wfp


World Intellectual Property Organization – WIPO
(Światowa Organizacja Własności Intelektualnej)

www: http://www.wipo.int
YouTube: http://www.youtube.com/user/wipo


World Bank
(Bank Światowy)

www: http://www.worldbank.org/
YouTube: http://www.youtube.com/user/worldbank
Facebook: http://www.facebook.com/worldbank
Twitter: http://twitter.com/#!/worldbank


World Health Organization – WHO
(Światowa Organizacja Zdrowia)

www: http://www.who.int
YouTube: http://www.youtube.com/user/who
Facebook: http://www.facebook.com/WorldHealthOrganization?v=wall
Twitter: http://twitter.com/#!/whonews


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, luty 2015 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×