CIAŁA TRAKTATOWE DS. PRAW CZŁOWIEKA

 

Komitet Praw Człowieka (Human Rights Committee) - HRC

 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z jego pierwszym Protokołem Fakultatywnym, zezwalającym osobom fizycznym na wnoszenie skarg do Komitetu Praw Człowieka, zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne 16 grudnia 1966 r. i weszły w życie 23 maja 1976 r. Drugi Protokół Fakultatywny Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, dotyczący zniesienia kary śmierci przyjęto 15 grudnia 1989 r. Wszedł on w życie 11 lipca 1991 r.

Międzynarodowa Misja Cywilna na Haiti (MICIVIH) została utworzona w lutym 1993 roku, w czasie zamachu stanu, na prośbę prezydenta Aristide. Celem misji jest monitorowanie przestrzegania praw człowieka. Na zdjęciu: obserwator MICIVIH rozmawia z więźniami w Port-au-Prince. UN/DPI Photo #187358C by Eskinder Debebe

Komitet Praw Człowieka został powołany, aby monitorować przestrzeganie postanowień Paktu i obu Protokołów przez państwa członkowskie. Komitet składa się z 18 niezależnych ekspertów o nieposzlakowanej opinii i uznanych w świecie kompetencjach w dziedzinie praw człowieka. Komitet zbiera się trzy razy w roku na trwające około trzech tygodni sesje. W marcu sesje odbywają się w siedzibie głównej NZ w Nowym Jorku, w lipcu i listopadzie - w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Zobacz także:
Human Rights Committee
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm