English | Français | Espańol |||
Strona UNICEFStrona główna ONZ
Foto: Kurdyjska dziewczynka. Irak, 1997. (C) Sebastiao Salgado/Amazonas
Foto: Kurdyjska dziewczynka. Irak, 1997. (C) Sebastiao Salgado/Amazonas

Specjalna Sesja Zgromadzenia Ogólnego na Temat Dzieci
(8 - 10 maja 2002)

Specjalna Sesja Zgromadzenia Ogólnego na Temat Dzieci
(8 - 10 maja 2002)

W maju 2002 roku światowi przywódcy spotkają się w Nowym Jorku na Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, aby przejrzeć osiągnięcia ostatnich dwunastu lat, a także wyznaczyć nowe cele na następną dekadę. Na Sesji rozpatrzone zostaną dwa dokumenty, Raport Sekretarza Generalnego Kofi Annana "My Dzieci" oraz dokument "Świat dla Dzieci" . Specjalnej Sesji towarzyszyć będzie Forum dla Dzieci (7-8 maja 2002 roku) podczas którego uczestnicy będą rozmawiali o sytuacji dzieci na świecie.

Popularyzacją idei stworzenia przyjaznego świata dla dzieci zajmuje się Globalny Ruch na rzecz Dzieci.Służy temu również kampania "Świat Mówi Dzieciom Tak" .

 1. Jakie są cele Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego na Temat Dzieci?
 2. Kto weźmie udział w Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego na Temat Dzieci?
 3. Czego dotyczy raport Sekretarza Generalnego "My Dzieci"?
 4. O czym informuje dokument "Świat dla Dzieci"?
 5. Jakie są spodziewane rezultaty Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego na Temat Dzieci?
 6. Czym jest Globalny Ruch na Rzecz Dzieci?
 7. Do czego nawołuje kampania "Świat Mówi Dzieciom Tak"?
 8. Czego dotyczy "Forum Dzieci"'?

Więcej informacji na temat Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego na Temat Dzieci w języku angielskim na stronie: http://www.unicef.org/specialsession/

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ w 1989 roku i weszła w życie rok później. Jest efektem wieloletnich starań mających na celu zapewnienie dzieciom należytej ochrony i prawa do prawidłowego rozwoju. Zawiera katalog praw i wolności dzieci (wolności osobiste, prawa socjalne, kulturowe i polityczne).

 1. Jak doszło do podpisania Konwencji Praw Dziecka?
 2. Co zawiera Konwencja Praw Dziecka?
 3. Ile państw ratyfikowało Konwencję Praw Dziecka?
 4. Kiedy Polska ratyfikowała Konwencję Praw Dziecka?

Światowy Szczyt na Temat Dzieci

W 1990 roku odbył się Światowy Szczyt na Temat Dzieci, podczas którego światowi przywódcy rozmawiali na temat swoich obowiązków wobec dzieci i określili cele mające zapewnić im ochronę i rozwój.

Specjalna Sesja Zgromadzenia Ogólnego na Temat Dzieci, która odbędzie się w maju 2002 roku, ma za zadanie ocenić postępy w wypełnianiu celów z 1990 roku. Raport Sekretarza Generalnego Kofi Annana "My Dzieci" , przygotowany z okazji Sesji Specjalnej zawiera bilans osiągnięć ostatniej dekady dotyczących sytuacji dzieci na świecie.

 1. Czego dotyczył Światowy Szczyt na Temat Dzieci z 1990 roku?
 2. Jakie są cele wyznaczone przez Światowy Szczyt na Temat Dzieci?
 3. Jaki jest bilans dokonań ostatniego dziesięciolecia?
Globalne Dziecko