facebook facebook instagram youtube

Szwajcaria nowym członkiem NZ

Wstecz

10 września 2002 roku Szwajcaria została 190-tym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uroczystość miała miejsce podczas otwarcia 57-sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ.

W referendum, które odbyło się 3 marca 2002 roku Szwajcarzy opowiedzieli się za przystąpieniem do Narodów Zjednoczonych. 24 lipca 2002 roku Rada Bezpieczeństwa w rezolucji nr 1426 zaleciła przyjęcie Szwajcarii w poczet członków Narodów Zjednoczonych, co nastąpiło na mocy jednomyślnej decyzji Zgromadzenia Ogólnego NZ.

Podczas ceremonii otwarcia, Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, powiedział, iż decyzja Szwajcarów o członkostwie w Narodach Zjednoczonych przyjęta w drodze referendum, po szerokiej i kontrowersyjnej debacie, odzwierciedla państwowy system demokracji bezpośredniej.

Wniosek Szwajcarii o członkostwo w Narodach Zjednoczonych odwoływał się do zasady neutralności, która jak podkreślił Kaspar Villiger, odrzuca wojnę i przemoc jako środki rozwiązywania konfliktów. Przez długi okres był to wyznacznik polityki zagranicznej Szwajcarii i instrument łączący naród. Jednak neutralność nie uchroniła i nie uchroni Szwajcarii przed walką z niesprawiedliwością. Neutralność i solidarność oznaczają, że jakkolwiek Szwajcarzy nie uczestniczą w operacjach pokojowych z użyciem siły, są gotowi włączyć się w operacje mające na celu utrzymanie pokoju oraz działania humanitarne.

Prezydent Kaspar Villiger stwierdził, że w świecie nierównomiernego podziału bogactwa, przemocy zamiast pokoju, terroryzmu i degradacji środowiska, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości potrzebna jest powszechna organizacja, która jest w stanie stawić czoła tym problemom. Szwajcaria przez wiele lat ściśle współpracowała z Narodami Zjednoczonymi. Prezydent Villiger obiecał, że Szwajcaria pozostanie wierna zasadom sprawiedliwych rządów, zrównoważonego rozwoju, otwartej ekonomii i ochronie środowiska. Jeśli działania Szwajcarii - prowadzone w duchu pokoju, demokracji, neutralności i solidarności - przyczynią się do osiągnięcia celów NZ, wówczas będzie to godne i wartościowe członkostwo.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego NZ Jan Kavan (Republika Czech), witając Szwajcarię w "rodzinie narodów", powiedział że członkostwo Szwajcarii wzmocni uniwersalność i efektywność Narodów Zjednoczonych.

Zobacz również:
Przemówienie Sekretarza Generalnego NZ
Stały Koordynator Systemu ONZ w Polsce wita Szwajcarię w gronie członków NZ

English version
Switzerland joins the UN
The Secretary General's speech

Wstecz

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, Ĺźe będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. MoĹźecie Państwo dokonać w kaĹźdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×