facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Terenów Górskich 2002

Wstecz

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2002 Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich (rezolucja 53/24 z 10 listopada 1998 roku). Zjawisko ubóstwa pośród mieszkańców tych terenów i konflikty zbrojne narażają zasoby górskie na duże ryzyko. W 1999 roku 23 na 27 głównych konfliktów zbrojnych świata toczyło się na terenach górskich. Dziś ponad 800 milionów niedożywionych ludzi na świecie zamieszkuje te obszary.

Konflikty zbrojne i głód powinny być zwalczane w celu ochrony wrażliwych ekosystemów górskich świata oraz likwidacji zjawiska ubóstwa pośród społeczności zamieszkujących tereny górskie, powiedział dr. Jacques Diouf, Dyrektor Generalny Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO - Food and Agriculture Organisation) podczas ogłoszenia roku 2002 Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zachęca kraje członkowskie do zwrócenia uwagi na obchody Międzynarodowego Roku Terenów Górskich w celu zapewnienia dobrobytu tych obszarów i zamieszkujących je społeczności poprzez promocję, ochronę, zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju w tych regionach, wzrost świadomości nad istotą ekosystemów leśnych i ich znaczenia w dostarczaniu istotnych zasobów i usług takich jak źródła wody lub ochrona żywności. Podkreśla się także znaczenie promocji i ochrony dobytku kulturowego społeczności zamieszkujących tereny górskie (rezolucja 55/189 z 20 grudnia 2000 roku).

Tereny górskie są istotne dla wszelkich form życia na Ziemi. Stanowią dom dla jednej dziesiątej światowej populacji i zasobów róznicujących różnorodność biologiczną, minerały i lasy. Są także istotnym źródłem świeżej wody. Życie ponad 3 milionów ludzi jest uzależnione od zasobów terenów górskich, głównie poprzez wodę konieczną do prowadzenia upraw, produkcji elektryczności, równowagi gospodarczej i co najważniejsze stanowiących źródło wody pitnej.

Zgromadzenie wezwało rządy, narodowe i międzynarodowe organizacje, instytucje pozarządowe i firmy prywatne do udzielenia finansowego i wszelkiego innego wsparcia dla tej inicjatywy. W opinii Zgromadzenia Ogólnego NZ, rządy i pozostałe instytucje powinny wykorzystać obchody Roku do uświadomienia społeczeństwom znaczenia racjonalnego wykorzystania terenów górskich.

Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) jest kluczową agendą Narodów Zjednoczonych wspierającą Międzynarodowy Rok Terenów Górskich. Partnerami FAO są wybrane agendy Narodów Zjednoczonych, organizacje pozarządowe i ponad 40 narodowych komitetów reprezentujących kraje z całego świata, oraz wiele krajów przygotowujących się do przyłączenia do tej organizacji. Priorytetem FAO jest wspieranie działalności i wysiłku narodowych komitetów wspierających Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich.

Więcej informacji znaleźć można w internecie: International Year of Mountains

Wstecz

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×