·  Norwegia nadal światowym liderem rozwoju społecznego
Norway still first
 ·  Nowa fala demokratycznych przemian potrzebna od zaraz
New Wave of Democracy-Building Urgently Needed
 ·  Międzynarodowe instytucje potrzebują zastrzyku demokracji
International Institutions Need Injection of Democracy
 ·  Analiza Realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
Human Development Report Examines Country-by-Country Progress on Millennium Development Goals
  Co to jest HDR?   Raport HDR 2001   Czym zajmuje się UNDP?  Raport o Rozwoju Społecznym 2002
  Ugruntowywanie demokracji w podzielonym świecie
Logo UNDP


Polityka jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego. Skuteczna walka z ubóstwem jest możliwa, gdy obywatele uczestniczą w życiu politycznym oraz mają możliwość udziału w rozwoju gospodarczym. Demokracja okazuje się być systemem rządów, który najlepiej zapobiega konfliktom oraz zapewnia zrównoważony rozwój. Ludzie na całym świecie pragną wolności, która pozwala kształtować własny los, wyrażać swoje przekonania i uczestniczyć w decyzjach, które wpływają na życie jednostek. To ma dla rozwoju społecznego równie istotne znaczenie co umiejętność czytania czy dobra kondycja zdrowotna. Rozwój społeczny polega przecież na zwiększaniu zakresu ludzkich wyborów.

Rozwój społeczny jest czymś więcej niż wzrostem czy spadkiem dochodu narodowego. Jest w dużej mierze związany z tworzeniem otoczenia, w którym ludzie będą mogli w pełni rozwijać swój potencjał oraz prowadzić kreatywne, pełniejsze życie w oparciu o swoje potrzeby i zainteresowania. Rozwój społeczny jest powiązany z prawami człowieka, dbałością o bezpieczeństwo i poszanowaniem godności wszystkich ludzi.

Prezentacja Raportu o Rozwoju Społecznym 2002 w Polsce

Zobacz również: Milenijne Cele Rozwoju dla Polski


    HDR 2002 - Complete Version          Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie