Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Holocaust |  Prawa człowieka |  Strona główna UNIC

Czym był Holocaust?

Holocaust to mord dokonany przez nazistów i ich sojuszników na prawie 6 milionach Żydów. Między niemiecką inwazją na Związek Radziecki latem 1941 r. i zakończeniem wojny w Europie w maju 1945 r., niemieccy naziści dążyli do zamordowania każdego Żyda, żyjącego na terenie przez nich okupowanym. Dyskryminacja Żydów rozpoczęły się zaraz po dojściu Hitlera do władzy w styczniu 1933 r., dlatego wielu historyków uważa, że ta data wyznacza początek ery Holokaustu. Żydzi nie byli jedynymi ofiarami reżimu Hitlera, ale byli jedyną grupą, którą naziści mieli zamiar zlikwidować całkowicie.

W definicji New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language (1989 r.) Holokaust to ofiara całopalna lub zniszczenie, w szczególności życia, w szczególności przez ogień. Jak pokazują badania Jon'a Petrie, wyrażenie "Holokaust" było używane przez niektórych pisarzy już w czasie wojny na opisanie tego, co działo się z Żydami. Do opisania losu Żydów w okupowanej przez Niemców Europie używane były i są do dzisiaj różne inne terminy, takie jak: zagłada, kataklizm, katastrofa, chociaż w literaturze angielskojęzycznej od połowy lat 60-tych dominuje termin "Holokaust". W języku hebrajskim używany jest termin Szoa (Shoah), który pojawia się też coraz częściej w angielskojęzycznych tekstach. Terminem prawnym, określającym zniszczenie niezbędnych, istotnych podstaw życia narodu lub grup etnicznych jest 'ludobójstwo', które może, ale nie musi obejmować fizycznego unicestwienia danej grupy. Holokaust jest jednym z najbardziej ekstremalnych zjawisk, określanych mianem ludobójstwa.

Dokument przetłumaczony przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.