Facebook  Twitter
środki odurzające  
wstecz |  wersja do druku
 

Raporty Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB)

Powrót  |  strona główna INCB


English version

RAPORT ZA ROK 2005:

I. Konferencja nt. Raportu

II. Informacje prasowe nt. Raportu

 1. Przesłanie Prezesa INCB
 2. Aby osiągnąć pożądane efekty, koncepcja rozwoju alternatywnego musi zostać poszerzona - twierdzi INCB
 3. Sytuacja w poszczególnych regionach świata
 4. Wzrasta przemyt środków odurzających przesyłanych drogą pocztową
 5. INCB popiera uchwalenie przez Bośnię i Hercegowinę ustawy o narodowej kontroli środków odurzających
 6. INCB proponuje działania związane ze zwalczaniem nielegalnej produkcji metamfetaminy
 7. Rola Międzynarodowego Organu Środków Odurzających (International Narcotics Control Board - INCB)

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board

III. Konferencja prasowa prezentacje:

 1. Piotr Jabłoński, Dyrektor Biura ds. Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia
  Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież
  plik *.pdf (135 KB)

IV. Fotografie z konferencji prasowejEnglish version

RAPORT ZA ROK 2004:

I. Konferencja nt. Raportu

II. Informacje prasowe nt. Raportu

 1. Przesłanie Prezesa INCB
 2. INCB wskazuje na znaczenie łączenia strategii redukcji popytu i podaży na narkotyki oraz zaleca tworzenie mechanizmów koordynacji krajowych polityk kontroli narkotyków
 3. Sytuacja w poszczególnych regionach świata
 4. Rośnie nielegalna sprzedaż leków przez internet
 5. INCB informuje o postępie w dziedzinie ograniczania nielegalnego obrotu prekursorami
 6. Rola Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (International Narcotics Control Board - INCB

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board

III. Konferencja prasowa prezentacje:

 1. Klaudia Palczak, Specjalista, Ministerstwo Zdrowia
  Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów
  plik *.ppt (229 KB)
 2. mł. inspektor Janusz Gołębiewski, Komenda Główna Policji
  Narkotyki w Polsce - plik *.ppt (7,15 MB)

IV. Fotografie z konferencji prasowejEnglish version

RAPORT ZA ROK 2003:

I. Konferencja nt. Raportu

II. Informacje prasowe nt. Raportu

 1. Przesłanie Prezesa INCB
 2. INCB apeluje by w walce z handlem narkotykami oraz związaną z nim przestępczością i przemocą stosować działania interwencyjne oparte na lokalnych społecznościach
 3. Międzynarodowy organ kontroli środków odurzających wzywa do surowej kontroli sprzedaży chemikaliów w celu walki z plagą narkotyków syntetycznych
 4. Rośnie sprzedaż reglamentowanych środków odurzających przez Internet
 5. Wykorzystanie podstawowych środków odurzających w leczeniu bólu jest nieadekwatne do potrzeb, zwłaszcza w państwach rozwijających się
 6. INCB przestrzega przed stosowaniem środków z zakresu "redukcji szkód" w przeciwdziałaniu narkomanii
 7. Rola Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (International Narcotics Control Board - INCB
 8. Przegląd sytuacji w poszczególnych regionach świata

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board

III. Konferencja prasowa prezentacje:

 1. Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież
  plik *.ppt (288 KB)
 2. Nadinspektor Eugeniusz Szczerbak, Zastępca Komendanta Głównego, Komenda Główna Policji
  Narkotyki w Polsce - plik *.ppt (3,68 MB)

IV. Fotografie z konferencji prasowej


RAPORT ZA ROK 2002:

I. Konferencja nt. Raportu

II. Informacje prasowe nt. Raportu

 1. Przesłanie Prezesa INCB
 2. Nawet nielegalny handel narkotykami powoduje w państwach rozwijających się większe straty niż w krajach rozwiniętych
 3. Przegląd sytuacji w poszczególnych regionach świata
 4. W Afganistanie problemem są nie tylko opiaty
 5. Mimo nadprodukcji morfiny i innych opiatów na świecie, w krajach rozwijających nadal brakuje tych środków
 6. Walka z plagą syntetycznych narkotyków jest wyzwaniem dla całego świata
 7. Rola Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB)
 8. Raport Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (International Narcotic Control Board - INCB) za rok 2002
  fragmenty dotyczące Polski

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board

III. Konferencja prasowa prezentacje:

 1. Piotr Jabłoński - Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  Substancje psychoaktywne - postawy i zachowania
  Wyniki badań ankietowych dotyczące narkotyków
  (Plik *.ppt)
 2. Nadinspektor Adam Rapacki, Zastępca Komendanta Głównego, Komenda Główna Policji
  Udział Polski w  produkcji narkotyków syntetycznych (Plik *.ppt)

IV. Fotografie z konferencji prasowej


RAPORT ZA ROK 2001:

I. Konferencja nt. Raportu

II. Informacje prasowe nt. Raportu

 1. Przesłanie Prezesa INCB
 2. Globalizacja i nowe technologie utrudniają egzekwowanie antynarkotykowych ustaw
 3. Wieści z regionów
 4. INCB wzywa międzynarodową wspólnotę do udzielania pomocy Afganistanowi
 5. Legalizacja konopi indyjskich byłaby "historycznym błędem" - stwierdza INCB w dorocznym Raporcie
 6. Sukces międzynarodowej "Operacji Topaz" przeciwdziałającej nielegalnemu obrotowi podstawowym surowcem do produkcji heroiny

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board


RAPORT za rok 2000:

I. Informacje prasowe nt. Raportu:

 1. Zażywanie leków stało się szeroko rozpowszechnioną metodą radzenia sobie ze społecznymi problemami, ostrzega organ kontrolny Narodów Zjednoczonych.
 2. Informacje regionalne.
 3. Elektroniczne zakupy: Handel narkotykami wkracza do Internetu
 4. INCB nadal skutecznie kontroluje obrót podstawowymi chemikaliami używanymi do nielegalnej produkcji kokainy i heroiny

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board


RAPORT za rok 1999:

I. Konferencja nt. Raportu.

II. Informacje prasowe nt. Raportu:

 1. Przesłanie Prezesa INCB.
 2. Międzynarodowy Organ Kontroli środków Odurzających publikuje roczny raport dotyczący problemu narkotyków na całym świecie.
 3. INCB wyraża swoje zaniepokojenie faktem, że tak wiele osób cierpi z powodu braku środków przeciwbólowych.
 4. Europejczycy w dalszym ciągu preferują środki uspokajające, a Amerykanie pobudzające.
 5. Istnienie zinstytucjonalizowanych pomieszczeń, w których dozwolone jest wstrzykiwanie narkotyków jest niezgodne z postanowieniami międzynarodowych konwencji antynarkotykowych.
 6. Walka z handlarzami kokainą: "Operacja Fiolet" zakończona sukcesem.
 7. Konopie indyjskie stają się coraz popularniejsze.

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board


RAPORT za rok 1998:

I. Konferencja nt. Raportu.

II. Informacje prasowe nt. Raportu:

 1. Przesłanie Prezesa INCB.
 2. Przemówienie Prezesa INCB na konferencji prasowej związanej z opublikowaniem raportu za 1998 rok
 3. Jak działa INCB
 4. Nowy raport INCB na temat globalnego spożycia farmaceutyków objętych międzynarodową kontrolą.
 5. Globalna kontrola leków przynosi efekty, ale na horyzoncie widać nowe zagrożenia.
 6. Europejczycy preferują środki uspokajające, a Amerykanie pobudzające.
 7. Producenci narkotyków mają kłopoty z pozyskaniem surowca
 8. Międzynarodowe prawne instrumenty kontroli nad środkami odurzającymi
 9. Wykazy i tabele uzupełniające międzynarodowe konwencje antynarkotykowe
 10. środki odurzające
 11. Międzynarodowe Traktaty o Kontroli środków Odurzających
 12. Przemówienie otwierające Konferencję na rzecz Wprowadzenia Prawa Narkotykowego w Azji

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board


RAPORT za rok 1997:

I. Konferencja nt. Raportu.

II. Informacje nt. Raportu:

 1. Stymulanty - pochodne amfetaminy
 2. Stymulanty - pochodne amfetaminy w obliczu nowego tysiąclecia
 3. Pranie brudnych pieniędzy, część I 
 4. Pranie brudnych pieniędzy, część II
 5. Likwidacja nielegalnych upraw narkotyków i metody
  alternatywnego rozwoju, część I 
 6. Likwidacja nielegalnych upraw narkotyków i metody
  alternatywnego rozwoju, część II
 7. Doprowadzenie handlarzy narkotyków przed oblicze wymiaru sprawiedliwości
 8. Handel i konsumpcja narkotyków w Afryce
 9. Ograniczenie popytu na narkotyki

Więcej informacji na stronie: International Narcotics Control Board

Powrót

 
 

. O¶rodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org