facebook facebook instagram youtube

Światowe Forum NZ na Temat Danych
(UN World Data Forum)
15 – 18 stycznia 2017 r.

W Kapsztadzie odbędzie się pierwsze w historii Światowe Forum NZ na Temat Danych, zorganizowane przez rząd południowoafykański i krajowy serwis statystyczny Statistics South Africa przy współpracy Departamentu ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych (UNDESA).
 
W Forum wezmie udział ponad 1000 uczestników: reprezenci rządów państw, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, akademickiego i naukowego. W licznych spotkaniach wezmą udział zarówno przedstawiciele podmiotów, które zajmują się zbieraniem danych statystycznych, jak i tych, które z nich korzystają. Uczestnicy przedyskutują jak można usprawnić sposoby opracowania i dostarczania  danych dotyczących zdrowia, edukacji, środowiska i innych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.
 
Dlaczego Światowe Forum NZ na Temat Danych ma tak duże znaczenie?
 
U podstaw Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju leży założenie, że ‘nikt nie może zostać pominięty’ i każdy powiniem korzystać z osiągnięć rozwojowych. Wymaga to nowego podejścia i narzędzi, które dostarczą pełnych i różnorodnych danych i wskaźników potrzebnych do mierzenia i monitorowania rozwoju. Mają z nich korzystać nie tylko krajowe instytucje statystyczne, ale także pracownicy naukowi, biznes i organizacje pozarządowe – wszystkie strony, które odgrywają coraz większą rolę w realizacji celów rozwojowych. Wiarygodne i pełne dane są takż potrzebne państwom do tworzenia narodowych strategii rozwojowych w różnych dziedzinach.  
 
Uczestnicy Forum skupią się na wzmocnieniu współpracy między sektorem publicznym, społecznym i prywatnym. Omówią tradycyjne i nowe źródła pozyskiwania danych oraz sposoby ich integracji i prezentacji, lepsze narzędia przedstawiające dane (np. wizualizacja), a także ogłoszą nowe inicjatywy. 
 
Fakty:
 
- W ponad 100 państwach nieprawidłowo są opracowywane dane demograficzne dotyczące urodzeń i zgonów. Szacuje się, że statystyki urodzeń nie odnotowują co czwarte dziecko poniżej 15 roku życia. Bez aktu urodzenia dziecko może być pozbawione opieki zdrowotnej i edukacji, a następnie zawrzeć małżeństwo, rozpocząć pracę lub rozpocząc służbę w siłach zbrojnych przed osiągnięciem właściwego roku życia. 
 
- Każdego dnia ok. 860 kobiet na świecie umiera z powodu powikłań okołoporodowych, jednak wciąż brakuje danych staystycznych dotyczących jakości opieki okołoporodowej.
 
- W prawie we wszystkich państwach nie gromadzi się dokładnych i porównywalnych danych dotyczących liczby niepełnosprawnych dzieci.
 
- Dostęp do bezpiecznej i pitnej wody jest powszechnym prawem człowieka. Mimo to zbyt często państwa nie gromadzoną danych dotyczących jakości wody.
 
- Szacuje się, że 120 mln dziewcząt poniżej 20 roku doświadcza przemocy seksualnej. Brakuje statystyk dotyczących chłopców zagrożonych tą formą przemocy.
 
- Tylko 41% państw regularnie prowadzi dane dotyczące przemocy wobec kobiet.
 
- 77 ze 155 monitorowanych państw nie posiada pełnych danych dotyczących ubóstwa, chociać w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano poprawę pod tym względem.
 
- Dane dotyczące ubóstwa pokazują jaki procent przychodu państwa jest przeznaczany na poprawę sytuacji np. osób najbiedniejszych, jednak statyski nie uwzględniają płci, wieku czy niepełnosprawności osób żyjących w biedzie.
 
Czego spodziewamy się po Forum?
 
Potrzebujemy lepszych danych, by mierzyć postęp w osiąganiu Celow Zrównoważonego Rozwoju. Podczas Forum  zostanie ogłoszony Globalny Plan Działań na Rzecz Danych Zrównoważonym Rozwoju.
 
Uczestnicy Forum opowiedzą się za rozwijaniem zdolności państw w zakresie gromadzenia danych statystycznych. Ogłoszą szereg inicjatyw mających nam uświadomić, jak ważną rolę odgrywa statystyka w rozwoju państw i zwiększaniu dobrobytu całych społeczeństw.  Potrzebujemy pełnych danych statystycznych do mierzenia postępu w  realizacji Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
 
Zobacz:
 
UN World Data Forum
http://undataforum.org/
 

2017-01-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×