Konkurs na plakat rozstrzygnięty

http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1628&wid=18

UWOLNIJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ W WALCE Z UBÓSTWEM
KONKURS NA PLAKAT

plakat

Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią (UNRIC) w Brukseli we współpracy z innymi europejskimi Centrami Informacji ONZ, w tym Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie,
inauguruje konkurs na plakat
otwarty dla wszystkich obywateli Europy.

W 2000 roku światowi przywódcy zobowiązali się do zmniejszenia do 2015 r. o połowę liczbę osób,
które żyją w skrajnym ubóstwie.

Do osiągnięcia celu pozostało już tylko 5 lat.
We wrześniu w Nowym Jorku światowi przywódcy spotkają się ponownie.

Uruchom swoją wyobraźnię i przypomnij naszym przywódcom o złożonej obietnicy.

Zaprojektuj plakat przeciwko ubóstwu.

Najlepsze plakaty zostaną wybrane przez jury składające się z wybitnych ekspertów.

Nagroda ufundowana przez hiszpańską Prezydencję Unii Europejskiej wynosi 5,000 Euro!

Warunek: prace muszą zawierać logo: WeCanEndPoverty w jednym z oficjalnych języków państw uczestniczących w konkursie.

Konkurs trwa od 1 maja do 30 czerwca 2010 roku, zgłoszenia przyjmowane są na:
http://www.wecanendpoverty.eu/.

Możesz śledzić losy konkursu na Facebook i Twitter.

Zasady i warunki konkursu Najczęściej zadawane pytania

Zaprojektować plakat dla kampanii informacyjnej ONZ dotyczącej Milenijnych Celów Rozwoju. Plakat, służący jako ogłoszenie publiczne, zostanie wydrukowany w znaczących mediach europejskich. Kampania ma zwiększyć świadomość społeczną o Milenijnych Celach Rozwoju oraz zmobilizować obywateli do wywierania presji na przywódców państw, by dotrzymali obietnic złożonych w 2000 roku dotyczących redukcji ubóstwa i głodu na całym świecie oraz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do 2015 roku.

Zasady konkursu

Jakiego języka można używać?

Teksty lub hasła używane w reklamie mogą być wyrażone w oficjalnym języku każdego z 48 uprawnionych państw. Jeżeli dostarczony tekst jest napisany w innym języku niż angielski, należy załączyć tłumaczenie na język angielski. W przeciwnym wypadku zgłoszenie może być uznane za nieważne.

Czy można złożyć więcej niż jedną pracę?

Można złożyć do 5 prac.

Pytania

logo  logo

Oficjalna strona konkursu: http://www.wecanendpoverty.eu/index.html