UWOLNIJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ W WALCE Z UBÓSTWEM
KONKURS NA PLAKAT

plakat

Najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy obywatele i rezydenci 48 państw członkowskich ONZ w Europie: Albanii, Andory, Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Łotwy, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Czy przewidywana jest nagroda pieniężna?

Tak, nagroda główna wynosi 5,000€ i jest ufundowana przez hiszpańską Prezydencję Unii Europejskiej.

Jak zostanie wyłoniony zwycięzca?

Wybór 15 finalistów zostanie dokonany przez głosowanie publiczne na stronie internetowej konkursu. Kolejnych 15 finalistów zostanie wybranych przez organizatorów konkursu. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród finalistów w lipcu 2010 roku przez jury składające się z wybitnych europejskich ekspertów ze świata reklamy i marketingu, jak również znanych artystów, projektantów oraz ekspertów ONZ ds. komunikacji.

Jakiego języka można używać?

Teksty lub hasła mogą być wyrażone w oficjalnym języku każdego z 48 uczestniczących państw. Jeżeli tekst jest napisany w innym języku niż angielski, należy załączyć tłumaczenie na język angielski. W przeciwnym wypadku zgłoszenie może być uznane za nieważne.

Jak można zgłosić swój udział?

Można przesłać swoją pracę na naszą stronę internetową www.wecanendpoverty.eu.

Czy plakaty zostaną upublicznione?

Zwycięska plakat zostanie opublikowana w głównych europejskich mediach drukowanych. Prace wszystkich trzydziestu finalistów zostaną pokazane na wystawie w Brukseli; istnieje też możliwość wystaw w innych miejscach.

Kiedy zostanie ogłoszony zwycięzca?

Ceremonia rozdania nagród odbędzie się na początku września 2010 roku.

Czy prace można przesyłać na dyskietce?

Nie, wszystkie zgłoszenia należy przekazywać na stronę internetową konkursu www.wecanendpoverty.eu.

Czy można złożyć więcej niż jedną pracę?

Można złożyć do 5 prac.

Mam reklamę większą niż 768 x 1024, lub 2Mb, czy mogę ją zgłosić?

Nie, Twoja praca musi być w podanym wymiarze, który jest obowiązkowy by strona internetowa kampanii mogła prawidłowo pokazać zgłoszone prace. Większe prace lub pliki zostaną automatycznie odrzucone.

Nie widzę mojej pracy na stronie internetowej chociaż wydaje się, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Jeżeli udało Ci się poprawnie wysłać pliki, powinieneś otrzymać potwierdzający e-mail i zobaczyć swoją pracę na stronie internetowej kampanii w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zgłoszenia, chyba że uznano, że Twoja praca narusza zasady konkursu. Wówczas powinieneś/aś był/a otrzymać odpowiednie zawiadomienie. Jeżeli nie widzisz swojej pracy na stronie internetowej konkursu, jeżeli nie otrzymałeś/aś żadnego potwierdzającego e-maila, lub jeżeli uważasz, że zawiadomienie o odrzuceniu Twojej pracy jest błędne, proszę skontaktować się z nami pod info@wecanendpoverty.eu.

Jeżeli moja praca zostanie przyjęta, jakie materiały będą potrzebne do reprodukcji?

Jeżeli Twoja praca zostanie przyjęta poprosimy Cię o najbardziej odpowiednie w danym momencie materiały do reprodukcji. Poprosimy o dostarczenie obrazu o wysokiej rozdzielczości (co najmniej 300dpi) o wymaganej wielkości - A4 pionowo lub A5 poziomo. Niedostarczenie profesjonalnej reprodukcji o wysokiej jakości w wymaganym wymiarze może skutkować skreśleniem z listy finalistów.

Jeżeli moja praca składa się z serii, to czy będzie to potraktowane jako jedno zgłoszenie?

Każda praca zostanie oceniona indywidualnie. Jeżeli dwie lub więcej z Twoich prac powinny być traktowane jako łączne, proszę to zaznaczyć w "Komentarzach" na formularzu zgłoszeniowym.

Gdzie należy umieścić informację o autorach projektu i ich osiągnięciach?

Finaliści będą proszeni o dostarczenie informacji o autorach projektów i ich osiągnięciach.

Czy prace studentów podlegają oddzielnej kategorii?

Nie ma oddzielnych kategorii dla studentów i profesjonalistów. Wszystkie prace będą oceniane według tych samych zasad.

Kiedy zostaną podane wyniki konkursu?

Jeżeli Twoja praca znajdzie się w gronie finalistów wyłonionych w lipce 2010 r., zostaniesz o tym powiadomiony/a na adres e-mailowy użyty do złożenia zgłoszenia. Proszę śledzić stronę internetową konkursu, gdzie zostanie podana dokładna data.

Czy muszę posiadać prawa do obiektów, które użyłem/am w swojej pracy?

Pomimo, że nie wymagamy przesłania kopii zezwoleń na publikację użytych obiektów, to powinieneś/aś takie zezwolenia posiadać. Ponieważ Twoja praca ukaże się na stronie internetowej konkursu, dla ochrony własnej osoby powinieneś/aś posiadać wszystkie prawa. Jeżeli Twoja praca zostanie wybrana, będziesz musiał(a) udzielić nam prawa do reprodukcji plakatu lub plakatów zarówno w celach wystawienniczych jak i do druku w różnych publikacjach.

Jeżeli moja praca zostanie wybrana, jakie prawa zachowuję?

Wyrażasz zgodę na dzielenie praw do Twojej pracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Przystępując do konkursu zobowiązujesz się do niedystrybuowania swojej zgłoszonej pracy bez uprzedniej zgody ONZ.

Jeżeli masz dalsze pytania, skontaktuj się z nami pod adresem:
info@wecanendpoverty.eu
Afsané Bassir-Pour
Director
United Nations Regional Information Centre
Tel: +32.2.788.84.70
Fax: +32.2.788.84.85
Email: bassirpour@unric.org
Web: www.unric.org
logo

It's Cool2Care

powrót na stronę główną