facebook facebook instagram youtube

Obchody Międzynarodowych Dni 2019


W 2019 roku obchodzimy 175 Międzynarodowych Dni proklamowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Międzynarodowe Dni, Tygodnie, Lata i Dekady zwracają uwagę na wydarzenia, problemy i zagadnienia o ogromnym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety.  Mają one także zwiększyć naszą świadomość i zachęcić społeczność międzynarodową, rządy państw, organizacje pozarządowe, biznes, studentów i uczniów oraz poszczególne osoby do podejmowania działań, by każdemu człowiekowi na świecie żyło się lepiej.

Zazwyczaj to państwo członkowskie ONZ, czy też kilka państw członkowskich, proponuje ustanowienie obchodów, a Zgromadzenie Ogólne proklamuje je poprzez stosowną rezolucję. Zdarza się również, że agendy Narodów Zjednoczonych, takie jak UNESCO, UNICEF, FAO, WHO etc., ustanawiają swoje własne obchody. Niektóre z tych obchodów mogą zostać przyjęte również przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 

 

STYCZEŃ

4 stycznia
Światowy Dzień Braille'a
World Braille DayRezolucja A/RES/73/161

24 stycznia
Międzynarodowy Dzień Edukacji
International Day of Education, Rezolucja A/RES/73/25 

27 stycznia
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the HolocaustRezolucja A/RES/60/7

 

LUTY

4 lutego
Światowy Dzień Walki z Rakiem   
World Cancer Day  
 
6 lutego
Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania
Żeńskich Narządów Płciowych
International Day of Zero Tolerance for Female Genital MutilationRezolucja A/RES/67/146

10 lutego
Światowy Dzień Nasion Roślin  Strączkowych
World Pulses Day, Rezolucja A/RES/73/251

11 lutego
Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce
International Day of Women and Girls in ScienceRezolucja A/RES/70/212

13 lutego
Światowy Dzień Radia
World Radio Day [UNESCO],  Rezolucja A/RES/67/124 

20 lutego
Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

21 lutego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
International Mother Language DayRezolucja A/RES/56/262 
 

MARZEC

1 marca
Dzień Zero Dyskryminacji
Zero Discrimination Day  [UNAIDS]   

3 marca
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
World Wildlife Day, Rezolucja A/RES/68/205   
 
8 marca
Międzynarodowy Dzień Kobiet
International Women's Day

20 marca
Międzynarodowy Dzień Szczęścia
International Day of Happiness, Rezolucja A/RES/66/281 

20 marca
Dzień Języka Francuskiego
French Language Day(w języku fracuskim)

21 marca
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
International Day for the Elimination of Racial Discrimination, Rezolucja A/RES/2142 (XXI)
 
21 marca
Światowy Dzień Poezji
 World Poetry Day, Rezolucja UNESCO 30 C/Resolution 29

21 marca
Międzynarodowy Dzień Nowruz
International Day of Nowruz, Rezolucja A/RES/64/253

21 marca
Światowy Dzień Zespołu Downa
World Down Syndrome Day, Rezolucja A/RES/66/149
 
21 marca
Międzynarodowy Dzień Lasów
International Day of Forests, Rezolucja A/RES/67/200

22 marca
Światowy Dzień Wody

23 marca
Światowy Dzień Meteorologii
World Meteorological Day [WMO], (WMO/EC-XII/Res.6)

24 marca
Światowy Dzień Gruźlicy
World Tuberculosis Day [WHO]

24 marca
Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar
International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims,
Rezolucja A/RES/65/196

25 marca
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade,
Rezolucja A/RES/62/122

25 marca
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members
 

KWIECIEŃ

2 kwietnia
Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie
World Autism Awareness Day, Rezolucja A/RES/62/139 

4 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom

6 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju
International Day of Sport for Development and Peace, Rezolucja A/RES/67/296

7 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r.                                                                                 
Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide, Rezolucja A/RES/58/234

7 kwietnia
Światowy Dzień Zdrowia
World Health Day [WHO],  Rezolucja WHA/A.2/Res.35
 
12 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych
International Day of Human Space Flight, Rezolucja A/RES/65/271

20 kwietnia
Dzień Języka Chińskiego
Chinese Language Day  (w języku chińskim)
 
21 kwietnia
Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji
22 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

23 kwietnia
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
World Book and Copyright Day, Rezolucja UNESCO 28 C/Resolution 3.18
 
23 kwietnia
Dzień Języka Angielskiego
English Language Day

23 kwietnia
Dzień Języka Hiszpańskiego
Spanish Language Day  (w języku hiszpańskim)

24 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Multilateralizmu i Dyplomacji dla Pokoju
International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace, Rezolucja A/RES/73/127

25 kwietnia
Światowy Dzień Malarii
World Malaria Day [WHO]

26 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Katastrofie w Czarnobylu
International Chernobyl Disaster Remembrance DayRezolucja A/RES/71/125

26 kwietnia
Światowy Dzień Własności Intelektualnej
World Intellectual Property Day [WIPO]

28 kwietnia
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
World Day for Safety and Health at Work [ILO]

30 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Jazzu
International Jazz Day [UNESCO], Rezolucja UNESCO 36 C/Resolution 39
 

MAJ

2 maja
Światowy Dzień Tuńczyka
World Tuna Day, Rezolucja A/RES/71/124 
 
3 maja
Światowy Dzień Wolności Prasy
World Press Freedom Day, Rezolucja UNESCO 26 C/Resolution 4.3

8-9 maja
Czas Upamiętnienia i Pojednania Poświęcony Tym, Którzy Stracili Życie Podczas Drugiej Wojny Światowej
Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War
 Rezolucja A/RES/59/26 
 
11 maja (druga sobota maja)
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
World Migratory Bird Day [UNEP]
 
15 maja
Międzynarodowy Dzień Rodzin
International Day of Families, Rezolucja A/RES/47/237

16 May
Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia
International Day of Living Together in Peace
Rezolucja A/RES/72/130
 
16 maja
Międzynarodowy Dzień Światła
17 maja
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
World Telecommunication and Information Society Day [ITU]
Rezolucja A/RES/60/252, Rezolucja ITU 68/2006

17 maja
Wesak, Dzień Pełni Księżyca
 "Vesak", the Day of the Full Moon, Rezolucja A/RES/54/115

20 maja
Światowy Dzień Pszczoły
World Bee DayRezolucja A/RES/72/211

21 maja
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju
World Day for Cultural Diversity for Dialogue and DevelopmentRezolucja A/RES/57/249

22 maja
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
International Day for Biological Diversity,   Rezolucja A/RES/55/201
 
23 maja
Międzynarodowy Dzień Końca Przetoki Położniczej
International Day to End Obstetric Fistula,   Rezolucja A/RES/67/147

29 maja
Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
International Day of UN Peacekeepers, Rezolucja A/RES/57/129
 
31 maja
Światowy Dzień Bez Tytoniu
World No-Tobacco Day [WHO],  Rezolucja WHA 42.19
 

CZERWIEC

1 czerwca
Globalny Dzień Rodziców
Global Day of Parents, Rezolucja A/RES/66/292
 
3 czerwca
Światowy Dzień Roweru
World Bicycle Day, Rezolucja A/RES/72/272
 
4 czerwca
Międzynarodowy Dzień Niewinnych Dzieci Będących Ofiarami Agresji
International Day of Innocent Children Victims of AggressionRezolucja A/RES/ES-7/8

5 czerwca
Światowy Dzień Środowiska
World Environment Day, Rezolucja A/RES/2994(XXVII)

5 czerwca
Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym i Nieuregulowanym Połowom Ryb
International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Rezolucja A/RES/72/72

6 czerwca
Dzień Języka Rosyjskiego
Russian Language Day (w jęz. rosyjskim)

7 czerwca
Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego
World Food Safety Day, Rezolucja A/RES/73/250
 
8 czerwca
Światowy Dzień Oceanów
World Oceans Day,  Rezolucja A/RES/63/111

12 czerwca
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci
World Day Against Child Labour

13 czerwca
Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu
International Albinism Awareness Day, Rezolucja A/RES/69/170

14 czerwca
Światowy Dzień Krwiodawcy
World Blood Donor Day [WHO], Rezolucja WHA 58.13

15 czerwca
Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych  
World Elder Abuse Awareness Day, Rezolucja A/RES/66/127  

16 czerwca
Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych
International Day of Family RemittancesRezolucja A/RES/72/281

17 czerwca
Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
World Day to Combat Desertification and Drought, Rezolucja A/RES/49/115

18 czerwca
Dzień Zrównoważonej Gastronomii
Sustainable Gastronomy DayRezolucja A/RES/71/246

19 czerwca
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych
International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, Rezolucja A/RES/69/293

20 czerwca
Światowy Dzień Uchodźcy
World Refugee Day, Rezolucja A/RES/55/76

21 czerwca
Międzynarodowy Dzień Jogi
International Day of YogaRezolucja A/RES/69/131

23 czerwca
Dzień Służby Publicznej
United Nations Public Service Day, Rezolucja A/RES/57/277

23 czerwca
Międzynarodowy Dzień Wdów
International Widows’ Day, Rezolucja A/RES/65/189

25 czerwca
Dzień Żeglarza
Day of the Seafarer [IMO], Rezolucja STCW/CONF.2/DC.4

26 czerwca
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi

26 czerwca
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
International Day in Support of Victims of Torture, Rezolucja A/RES/52/149

27 czerwca
Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Micro-, Small and Medium-sized Enterprises DayRezolucja A/RES/71/279

29 czerwca
Międzynarodowy Dzień Tropików
International Day of the TropicsRezolucja A/RES/70/267

30 czerwca
Międzynarodowy Dzień Asteroidy
International Asteroid DayRezolucja A/RES/71/90

30 czerwca
Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu
International Day of ParliamentarismRezolucja A/RES/72/278
 

LIPIEC

6 lipca (pierwsza sobota lipca)
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
International Day of CooperativesRezolucja A/RES/47/90
 
11 lipca
Światowy Dzień Ludności
World Population Day,  Decyzja UNDP 89/46 15, Rezolucja A/RES/45/216

15 lipca
Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży
World Youth Skills Day, Rezolucja A/RES/69/145

18 lipca
Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
Nelson Mandela International DayRezolucja A/RES/64/13

28 lipca
Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby
World Hepatitis Day [WHO]

30 lipca
Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
International Day of Friendship, Rezolucja A/RES/65/275

30 lipca
Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi
World Day against Trafficking in Persons, Rezolucja A/RES/68/192 
 

SIERPIEŃ

9 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie
International Day of the World's Indigenous People, Rezolucja A/RES/49/214

12 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Młodzieży
International Youth DayRezolucja A/RES/54/120

19 sierpnia
Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
World Humanitarian DayRezolucja A/RES/63/139

21 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci i Hołdu dla Ofiar Terroryzmu
International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of TerrorismRezolucja A/RES/72/165

22 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze Względu na Religię lub Wyznanie
International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion and Belief
Rezolucja A/RES/73/296

23 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i Abolicji
International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition [UNESCO],  Rezolucja 29 C/Resolution 20

29 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
International Day against Nuclear TestsRezolucja A/RES/64/35

30 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć
International Day of the Victims of Enforced DisappearancesRezolucja A/RES/65/209
 

WRZESIEŃ

5 września
Międzynarodowy Dzień Dobroczynności
International Day of Charity, Rezolucja A/RES/67/105

8 września
Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji
International Literacy Day [UNESCO],  Rezolucja 14 C/Resolution 1.441

10 września
Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
 
12 września
Dzień na rzecz Współpracy Południe – Południe
United Nations Day for South-South CooperationRezolucja A/RES/58/220
 
15 września
Międzynarodowy Dzień Demokracji
International Day of Democracy, Rezolucja A/RES/62/7

16 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
International Day for the Preservation of the Ozone LayerRezolucja A/RES/49/114 

21 września
Międzynarodowy Dzień Pokoju
International Day of Peace,Rezolucja A/RES/36/67Rezolucja A/RES/55/282

23 września
Międzynarodowy Dzień Języków Migowych
International Day of Sign LanguagesRezolucja A/RES/72/161
 
26 września
Międzynarodowy Dzień Całkowitej Likwidacji Broni Jądrowej
International Day for the Total Elimination of Nuclear WeaponsRezolucja A/RES/68/32

26 września (ostatni czwartek września)
Światowy Dzień Morza
World Maritime Day [IMO],  Rezolucja IMCO/C XXXVIII/21
 
27 września
Światowy Dzień Turystki
World Tourism Day [UNWTO]

28 września
Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Informacji
International Day for Universal Access to Information [UNESCO],  Rezolucja 38 C/70

28 września
Światowy Dzień Walki z Wścieklizną
World Rabies Day [WHO]

30 września
Międzynarodowy Dzień Tłumaczeń
International Translation Day, Rezolucja A/RES/71/288
 

PAŹDZIERNIK

1 października
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
International Day of Older PersonsRezolucja A/RES/45/106

2 października
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
International Day of Non-ViolenceRezolucja A/RES/61/271

5 października
Światowy Dzień Nauczyciela
World Teachers’ Day [UNESCO],  Rezolucja 27 C/INF. 7

7 października (pierwszy poniedziałek października)
Światowy Dzień Habitatu
World Habitat DayRezolucja A/RES/40/202 A

9 października
Światowy Dzień Poczty
World Post Day [UPU],  Rezolucja UPU/1969/Res.C.11

10 października
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
World Mental Health Day [WHO]

11 października
Międzynarodowy Dzień Dziewcząt
International Day of the Girl Child, Rezolucja A/RES/66/170

12 października (druga sobota października)
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
World Migratory Bird Day [UNEP]

13 października
Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych
International Day for Disaster ReductionRezolucja A/RES/64/200
 
15 października
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
International Day of Rural WomenRezolucja A/RES/62/136

16 października
Światowy Dzień Żywności
World Food Day [FAO],  Rezolucja A/RES/35/70

17 października
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
International Day for the Eradication of PovertyRezolucja A/RES/47/196

20 października (co 5 lat począwszy od 2010)
Światowy Dzień Statystyki
World Statistics DayRezolucja A/RES/69/282

24 października
Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
United Nations Day,  Rezolucja A/RES/168 (II), Rezolucja A/RES/2782 (XXVI)
 
24 października
Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju
World Development Information DayRezolucja A/RES/3038 (XXVII)

27 października
Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
World Day for Audiovisual HeritageRezolucja UNESCO 33/C/Resolution 53

31 października
Światowy Dzień Miast
World Cities Day, Rezolucja A/RES/68/239 
 

LISTOPAD

2 listopada
Międzynarodowy Dzień Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni Wobec Dziennikarzy
International Day to End Impunity for Crimes against Journalists,   Rezolucja A/RES/68/163
 
5 listopada
Światowy Dzień Świadomości nt. Tsunami
World Tsunami Awareness Day, Rezolucja A/RES/70/203

6 listopada
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego Podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict, Rezolucja A/RES/56/4

10 listopada
Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju
World Science Day for Peace and Development [UNESCO],  Rezolucja UNESCO 31 C/Resolution 20

14 listopada
Światowy Dzień Cukrzycy
World Diabetes Day, Rezolucja A/RES/61/225

16 listopada
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
International Day for Tolerance, Rezolucja UNESCO 28 C/Resolution 5.61, Rezolucja A/RES/51/95

17 listopada (trzecia niedziela listopada)
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych
World Day of Remembrance for Road Traffic VictimsRezolucja A/RES/60/5

19 listopada
Światowy Dzień Toalet
World Toilet DayRezolucja A/RES/67/291

20 listopada
Dzień Uprzemysłowienia Afryki
Africa Industrialization DayRezolucja A/RES/44/237

20 listopada
Powszechny Dzień Dziecka
Universal Children’s DayRezolucja A/RES/836(IX)

21 listopada
Światowy Dzień Telewizji
World Television Day,   Rezolucja A/RES/51/205

21 listopada (trzeci czwartek listopada)
Światowy Dzień Filozofii
World Philosophy Day [UNESCO],  Rezolucja 33 C/Resolution 37

25 listopada
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
International Day for the Elimination of Violence against WomenRezolucja A/RES/54/134

29 listopada
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim
International Day of Solidarity with the Palestinian PeopleRezolucja A/RES/32/40B

30 listopada
Dzień Pamięci Wszystkich Ofiar Wojen Chemicznych
Day of Remembrance for all Victims of Chemical WarfareRezolucja OPCW C-10/5


 

GRUDZIEŃ

1 grudnia
Światowy Dzień AIDS
World Aids Day

2 grudnia
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
International Day for Abolition of SlaveryRezolucja A/RES/317(IV)

3 grudnia
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
International Day of Persons with DisabilitiesRezolucja A/RES/47/3

5 grudnia
Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju
International Volunteer Day for Economic and Social DevelopmentRezolucja A/RES/40/212

5 grudnia
Światowy Dzień Gleby
World Soil DayRezolucja A/RES/68/232
 
7 grudnia
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
International Civil Aviation DayRezolucja A/RES/51/33

9 grudnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni
International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime
Rezolucja A/RES/69/323

9 grudnia
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji
International Anti-Corruption DayRezolucja A/RES/58/4

10 grudnia
Dzień Praw Człowieka
Human Rights DayRezolucja A/RES/423(V)

11 grudnia
Międzynarodowy Dzień Gór
International Mountain DayRezolucja A/RES/57/245

12 grudnia
Międzynarodowy Dzień Neutralności
International Day of NeutralityRezolucja A/RES/71/275

12 grudnia
Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego
International Universal Health Coverage DayRezolucja A/RES/72/138

18 grudnia
Międzynarodowy Dzień Migrantów

18 grudnia
Dzień Języka Arabskiego
Arabic Language Day (w języku arabskim)
 
20 grudnia
Międzynarodowy Dzień Solidarności
International Human Solidarity Day,   Rezolucja A/RES/71/288
 

Zobacz:  UN International Days
 

2019-02-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×