facebook facebook instagram youtube

Kampania „Nasze Prawa. Nasze Wolności. Na Zawsze.”

Dzień Praw Człowieka 2015 - Dzień Praw Człowieka 2016
 
Prawie pięćdziesiąt lat temu 16 grudnia 1966 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dwie umowy międzynarodowe, które miały decydujący wpływ na rozwój praw człowieka na świecie: Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR).  Obie umowy wraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka tworzą Międzynarodową Kartę Praw Człowieka (International Bill of Human Rights). Określają one obywatelskie, kulturalne, ekonomiczne, polityczne i społeczne prawa każdego człowieka.
 
Z okazji pięćdziesiątej rocznicy przyjęcia Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR) oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), Biuro Praw Człowieka w Genewie (Office for Human Rights) ogłasza całoroczną kampanię „Nasze Prawa. Nasze Wolności. Na Zawsze.”, która będzie trwać do 10 grudnia 2016 r., obchodzonego jako Dzień Praw Człowieka.
 
Kampania toczy się wokół pojęcia WOLNOŚĆ. U podstawy Międzynarodowej Karty Praw Człowieka leżą: wolność od strachu, wolność słowa, wolność wyznania oraz wolność od niedostatku. Choć od przyjęcia paktów mija już 50 lat,  nadal musimy działać na rzecz ochrony  tych ponadczasowych wartości, które mają ogromne znaczenie dla życia wszystkich dzieci, kobiet i mężczyzn.
 
Kampania „Nasze Prawa. Nasze Wolności. Na Zawsze.” ma przyczynić się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat  przysługujących ludziom praw, które są – zawsze były i zawsze będą - przyrodzone i niezbywalne.
 
Przyjmując pakty, państwa uznały prawa człowieka oraz ich przestrzeganie za podstawę tworzenia trwałych i stabilnych społeczeństw. Posiadają one wiążący charakter prawny i jest obowiązujący dla państw, które je ratyfikowały. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ratyfikowało 168 państw (w tym Polska w 1977 r.)  Z kolei Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych został ratyfikowany przez 164 państwa (w tym Polskę w 1977 r.). Weszły one w życie w 1976, gdy wystarczająca liczba państw je ratyfikowała.
 
Obchody Dnia Praw Człowieka powinny jednoczyć ludzi we wspólnej i globalnej akcji na rzecz promowania uniwersalnych zasad i wartości, do przestrzegania których kolektywnie się zobowiązaliśmy.
 
Pakty przyczyniły się do wprowadzenia pozytywnych zmian na świecie. Rządy państw zostały zmuszone do wypłaty odszkodowań dla osób, których prawa zostały naruszone. Przypadki przetrzymywania więźniów sumienia zostały wyjaśnione i w wielu z nich zostało uwolnionych na skutek nacisków wywieranych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty powołujące się na te dwie umowy.
 
Wciąż jednak świat stoi w obliczu wielu wyzwań. W wieku cyfryzacji nie potrafimy zagwarantować prawa do prywatności, wzrasta liczba przypadków stosowania mowy nienawiści w stosunku do wyznawców innej religii, grup mniejszościowych lub na tle rasizmu. W dobie kryzysu ekonomicznego, zagrożenia terrorystycznego i braku bezpieczeństwa coraz częściej ograniczane są prawa społeczne i kulturalne. Wiele osób na świecie nawet nie wie o istnieniu paktów i Międzynarodowej Karty Praw Człowieka – praw które przysługują każdemu człowiekowi i których źródłem jest przyrodzona godność ludzka.
 
Przestrzeganie postanowień paktów jest monitorowane przez komitet ekspertów Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, którzy dokonują przeglądu  postępów uczynionych przez państwa członkowskie w zakresie ich stosowania. Komitet ten przyjmuje również skargi od osób indywidualnych w sprawie łamania praw człowieka oraz ocenia czy dane państwo powinno podjąć działania poprawiające sytuację.  
 
Kampania „Nasze Prawa. Nasze Wolności. Na Zawsze.” wzywa państwa i społeczeństwo obywatelskie, młodzież, szkoły i ośrodki akademickie do organizowania wydarzeń upamiętniających przyjęcie tych istotnych umów międzynarodowych. Zwraca także uwagę na konieczność ratyfikowania ich przez wszystkie państwa. Skłania do zastanowienia się nad  znaczeniem dwóch paktów i Międzynarodowej Karty Praw Człowieka. Do przyjrzenia się, co zostało dokonane przez ostatnich 50 lat, jakie wnioski powinnyśmy wyciągnąć z historii, co należy zrobić i jak powinien wyglądać system ochrony praw człowieka na świecie.
 
W ramach kampanii odbędzie się wiele wydarzeń na całym świecie. Biuro Praw Człowieka w Genewie zachęca do włączenia się w kampanię oraz jej śledzenia korzystając z hasztagu #HumanRightsDay .
 
******************************


Dzień Praw Człowieka 2015 – przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ: http://www.unic.un.org.pl/sg-na-temat-dni/dzien-praw-czlowieka-przeslanie-sekretarza-generalnego-onz-10-grudnia-2015-r/2908
 
Official website of the campaign:  http://www.un.org/en/events/humanrightsday/
 
United Nations Human Rights Office of High Commissioner   http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/HRDay2015/Pages/HRD2015.aspx
 
Human Rights Education (Materiały edukacyjne w sześciu oficjalnych językach ONZ: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, arabskim, chińskim) http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx
 
Strona Polskiego Komitetu ds. UNESCO poświęcona kampanii: http://www.unesco.pl/article/1/10-grudnia-dzien-praw-czlowieka-1/
 
 

2016-01-08

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×