facebook facebook instagram youtube

Komitet do Spraw Wymuszonych Zaginięć

Komitet do Spraw Wymuszonych Zaginięć to ciało 10 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Międzynarodowej Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Wszystkie państwa strony zobowiązane są do przedkładania Komitetowi sprawozdań dotyczących wykonywania praw zawartych w Konwencji. Pierwszy raport państwo musi złożyć w przeciągu 2 lat od ratyfikacji. Komitet bada każdy raport, formułuje obawy i zalecenia dla państwa – strony w formie uwag końcowych (conlcuding observations).

Zgodnie z art. 31 Konwencji, państwo – strona może w momencie ratyfikacji lub kiedykolwiek później uznać kompetencję Komitetu do otrzymywania i rozpatrywania skarg z lub w imieniu osób fizycznych będących pod jurysdykcją danego państwa twierdzących, że są ofiarami naruszeń przez państwo – stronę przepisów Konwencji. Poza procedurą składania sprawozdań, art. 32 Konwencji przewiduje możliwość rozpatrywania skarg międzypaństwowych.

 

Komitet spotyka się w Genewie i odbywa 2 sesje w ciągu roku.

 

Polska podpisała, ale nie ratyfikowała Konwencji.

 

Więcej informacji:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIntro.aspx
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×