facebook facebook instagram youtube

Prawa człowieka

Stanowisko ekspertów ONZ w dziedzinie praw człowieka

Dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka

Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

index

Źródła prawa i instrumenty prawne dotyczące praw człowieka

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

Umiędzynarodowione sądownictwo karne

Trzecia generacja praw człowieka

Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Specyfika Specjalnego Trybunału dla Libanu

Specjalny Trybunał dla Libanu - organizacja i skład

Specjalny Trybunał dla Libanu

Specjalny Trybunał dla Libanu - jurysdykcja i kompetencje

Specjalny Sąd dla Sierra Leone - Statut i kompetencje

Specjalny Sąd w systemie sądownictwa Sierra Leone

Specjalny Sąd dla Sierra Leone - osobowość prawna, immunitety i przywileje

Specjalny Sąd dla Sierra Leone - Statut i kompetencje - organizacja i skład

Specjalny Sąd dla Sierra Leone

Składanie skarg międzypaństwowych do ciał traktatowych

Skarga w ramach Specjalnych Procedur Rady Praw Człowieka

Skarga do Rady Praw Człowieka

Statut i kompetencje

Rezydualny Specjalny Sąd w systemie sądownictwa Sierra Leone

Osobowość prawna, immunitety i przywileje

Organizacja i skład

Rezydualny Specjalny Sąd dla Sierra Leone

Zasady funkcjonowania Rady Praw Człowieka

Wkład Polski w Radę Praw Człowieka

Rada Praw Człowieka w pytaniach i odpowiedziach

Prekursor Rady Praw Człowieka – Komisja Praw Człowieka

Powstanie Rady Praw Człowieka

Rada Praw Człowieka

Mechanizm kontrolny Rady Praw Człowieka – Powszechny Przegląd Okresowy

Prawa człowieka w ujęciu Karty Narodów Zjednoczonych

Prawa człowieka w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Podkomitet do spraw Prewencji

Ogólne zasady składania skarg

Ogólna procedura rozpatrywania skarg przez komitety

Ciała traktatowe

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży - organizacja i skład

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia)

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży - kompetencje

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży - budżet, języki urzędowe, godło i immunitety

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - skład

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - sędziowie ad hoc

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - procedura

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - jurysdykcja

Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej – historia

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii a sądy krajowe

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii - powstanie i cele

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii - podstawowe elementy procedury

Organizacja Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii

Kompetencje Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii

MTKJ a Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych

Międzynarodowy Trybunał Karny - zadania

Międzynarodowy Trybunał Karny - skład sędziowski

Sądy krajowe a MTK

Międzynarodowy Trybunał Karny - ratyfikacja Statutu Rzymskiego

Rada Bezpieczeństwa ONZ a MTK

Międzynarodowy Trybunał Karny - organy

Organizacje pozarządowe a MTK

Międzynarodowy Trybunał Karny

Międzynarodowy Trybunał Karny - jurysdykcja

Inne międzynarodowe trybunały a MTK

Międzynarodowy Trybunał Karny - historia

Międzynarodowy Trybunał Karny - finansowanie

Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy

Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych

Komitety rozpatrujące skargi

Komitet przeciwko Torturom

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Komitet Praw Dziecka

Komitet Praw Człowieka

Komitet do Spraw Wymuszonych Zaginięć

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków ich Rodzin

Kategorie praw człowieka

Dochodzenie prowadzone przez ciała traktatowe

Czym są prawa człowieka?

Historia praw człowieka

70. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Kampania „Nasze Prawa. Nasze Wolności. Na Zawsze.”

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×