PRAWA CZΜWIEKA

  Wprowadzenie
  Historia praw cz這wieka
  Prawa cz這wieka w uj璚iu Karty NZ
  Kategorie praw cz這wieka
  Trzecia generacja praw cz這wieka
  Instrumenty prawne dot. praw cz這wieka

Dokumenty
  Karta Narod闚 Zjednoczonych
  Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka
  Konwencje traktatowe dot. praw cz這wieka
  Przem闚ienia
  Inne dokumenty

Cia豉 ONZ
  Rada Praw Cz這wieka
  Komisja Praw Cz這wieka
  Podkomisja ds. Popierania
   i Ochrony Praw Cz這wieka

  Trzeci Komitet Zgromadzenia Og鏊nego NZ
  Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Cz這wieka
  Cia豉 traktatowe ds. Praw Cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造
  Mi璠zynarodowy Trybuna Karny (MTK)
  Mi璠zynarodowe Trybuna造 ad hoc
  MTK dla by貫j Jugos豉wii
  MTK dla Rwandy
  Mechanizm NZ dla Mi璠zynarodowych
   Trybuna堯w Karnych

  Umi璠zynarodowione s康ownictwo karne
  Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Specjalny Trybuna dla Sierra Leone

Mechanizmy ochrony
  Sk豉danie skarg indywidualnych

Quiz
  Wszystko o prawach cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造

Mi璠zynarodowy Trybuna Karny [MTK]

International Criminal Court [ICC]

Struktura organizacyjna
Organy Trybuna逝

Trybuna b璠zie si sk豉da z nast瘼uj帷ych organ闚:

Prezydium

Prezes oraz pierwszy i drugi wiceprezes Trybuna逝 s wybierani absolutn wi瘯szo軼i g這s闚 i pe軟i swe funkcje przez trzy lata lub do ko鎍a swojej s璠ziowskiej kadencji. Prezes i wiceprezes Trybuna逝 mog by wybierani na te funkcje dwukrotnie.

Pierwszy wiceprezes zast瘼uje prezesa w przypadku jego nieobecno軼i lub niezdolno軼i do pracy. Drugi wiceprezes zast瘼uje prezesa w przypadku, gdy zar闚no prezes, jak i pierwszy wiceprezes nie mog pe軟i swych funkcji.

Prezes wraz z wiceprezesami stanowi Prezydium Trybuna逝. Do obowi您k闚 tego organu nale篡 w豉軼iwe administrowanie prac Trybuna逝 - za wyj徠kiem Biura Prokuratora - oraz wykonywanie innych zada na這穎nych przez Statut. Prezydium i prokurator d捫 do osi庵ni璚ia zbie積ych stanowisk odno郾ie rozstrzygania poszczeg鏊nych kwestii.

Wydzia Odwo豉wczy, Wydzia Orzekaj帷y i Wydzia Przygotowawczy

Wydzia Odwo豉wczy sk豉da si z prezesa i czterech s璠zi闚, natomiast Wydzia Orzekaj帷y i Wydzia Przygotowawczy z co najmniej sze軼iu s璠zi闚 ka盥y. Przy przypisywaniu s璠zi闚 do wydzia堯w uwzgl璠nia si kwalifikacje i do鈍iadczenie poszczeg鏊nych s璠zi闚. Chodzi o to, aby sk豉d s璠ziowski ka盥ego wydzia逝 sk豉da si zar闚no z ekspert闚 w zakresie prawa karnego i jego procedur, jak i prawa mi璠zynarodowego. Do Wydzia逝 Orzekaj帷ego i Wydzia逝 Przygotowawczego trafiaj g堯wnie s璠ziowie, kt鏎zy legitymuj si do鈍iadczeniem w zakresie karnych post瘼owa s康owych.

S康ow stron dzia豉lno軼i Trybuna逝 zajmuj si izby utworzone w ramach ka盥ego wydzia逝. Zgodnie ze Statutem Trybuna逝 i Regulaminem Post瘼owania:

  • Izba Odwo豉wcza sk豉da si ze wszystkich s璠zi闚 Wydzia逝 Odwo豉wczego;
  • W sk豉d Izby Orzekaj帷ej wchodz trzej s璠ziowie Wydzia逝 Orzekaj帷ego;
  • Zadania Izby Przygotowawczej wykonuj albo trzej s璠ziowie Wydzia逝 Przygotowawczego, albo jeden s璠zia tego wydzia逝,
Biuro Prokuratora

Biuro Prokuratora jest niezale積ym, wydzielonym organem Trybuna逝. Pracownicy Biura s odpowiedzialni za przyjmowanie powiadomie o pope軟ieniu przest瘼stwa oraz wszelkich popartych dowodami informacji o przest瘼stwach obj皻ych jurysdykcj Trybuna逝 oraz ich badaniem. Prowadz r闚nie dochodzenia i post瘼owania s康owe. Osoby zatrudnione w Biurze Prokuratora nie mog zwraca si po instrukcje do jakiegokolwiek zewn皻rznego 廝鏚豉 ani kierowa si takimi instrukcjami.

Pracami Biura kieruje prokurator. Ma on pe軟 w豉dz w sferze zarz康zania i czynno軼i administracyjnych i oraz podejmuje wszelkie decyzje dotycz帷e kadry, bazy materialnej i innych zasob闚 Biura. Prokurator korzysta z pomocy jednego lub kilku zast瘼c闚 prokuratora, kt鏎zy s uprawnieni do wykonywania wszelkich zada, jakie nak豉da na Biuro Prokuratora Statut Trybuna逝.

Prokurator wybierany jest w tajnym g這sowaniu przez absolutn wi瘯szo嗆 uczestnik闚 Zgromadzenia Pa雟tw-Stron. Jego zast瘼cy s wybierani w ten sam spos鏏 z listy trzech kandydat闚, przedstawionej przez prokuratora. Je郵i podczas wybor闚 Zgromadzenie Pa雟tw-Stron nie zadecyduje o skr鏂eniu kadencji, prokurator i jego zast瘼cy b璠 pe軟i swe funkcje przez dziewi耩 lat bez prawa do ponownego wyboru.

Prokurator mo瞠 mianowa doradc闚, b璠帷ych ekspertami w sferze konkretnych zagadnie prawnych. Do takich zagadnie nale膨, mi璠zy innymi, przemoc seksualna czy przemoc wobec dzieci.

Sekretarz Generalny ONZ wraz z by造m prokuratorem
Mi璠zynarodowego Trybuna逝 Karnego (Luisem Moreno-Ocampo z Argentyny)
oraz jego obecn prokurator (Fatou Bensoud z Gambii)
(5 czerwca 2012 r.)
Sekretariat

Sekretariat jest organem odpowiedzialnym za czynno軼i administracyjne Trybuna逝, niezwi您ane z jego dzia豉lno軼i s康ownicz. Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz, kt鏎y podlega s逝瘺owo prezesowi Trybuna逝.

Sekretarz wybierany jest absolutn wi瘯szo軼i g這s闚 w tajnym g這sowaniu. Wyboru dokonuj s璠ziowie Trybuna逝, kt鏎zy bior pod uwag wszelkie rekomendacje wystawione przez Zgromadzenie Pa雟tw-Stron.

W ramach Sekretariatu dzia豉 Sekcja do spraw Ofiar i 安iadk闚. Sekcja ta zapewnia - w porozumieniu z Biurem Prokuratora - ochron, bezpiecze雟two, doradztwo i inne formy pomocy ofiarom i 鈍iadkom zeznaj帷ym przed Trybuna貫m. Chroni te osoby, dla kt鏎ych zeznania ofiar i 鈍iadk闚 mog stanowi zagro瞠nie. W sk豉d Sekcji wchodz pracownicy, maj帷y odpowiednie kwalifikacje do zajmowania si osobami cierpi帷ymi na r騜ne urazy, w tym urazy spowodowane przemoc seksualn.
Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materia堯w ONZ, czerwiec 2003 r.
Aktualizacja stycze 2013r.
Specjalne podzi瘯owania dla
Helsi雟kiej Fundacji Praw Cz這wieka za wk豉d merytoryczny.

Konwencje traktatowe oraz dokument "Wzorcowe Regu造 Minimum Post瘼owania z Wi篥niami" (Nowy Jork, 1984 r.) pochodz ze strony internetowej Helsi雟kiej Fundacji Praw Cz這wieka w Warszawie.
O鈔odek Informacji ONZ dzi瘯uje za udost瘼nienie dokument闚.
O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org