PRAWA CZΜWIEKA

  Wprowadzenie
  Historia praw cz這wieka
  Prawa cz這wieka w uj璚iu Karty NZ
  Kategorie praw cz這wieka
  Trzecia generacja praw cz這wieka
  Instrumenty prawne dot. praw cz這wieka

Dokumenty
  Karta Narod闚 Zjednoczonych
  Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka
  Konwencje traktatowe dot. praw cz這wieka
  Przem闚ienia
  Inne dokumenty

Cia豉 ONZ
  Rada Praw Cz這wieka
  Komisja Praw Cz這wieka
  Podkomisja ds. Popierania
   i Ochrony Praw Cz這wieka

  Trzeci Komitet Zgromadzenia Og鏊nego NZ
  Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Cz這wieka
  Cia豉 traktatowe ds. Praw Cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造
  Mi璠zynarodowy Trybuna Karny (MTK)
  Mi璠zynarodowe Trybuna造 ad hoc
  MTK dla by貫j Jugos豉wii
  MTK dla Rwandy
  Mechanizm NZ dla Mi璠zynarodowych
   Trybuna堯w Karnych

  Umi璠zynarodowione s康ownictwo karne
  Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Specjalny Trybuna dla Sierra Leone

Mechanizmy ochrony
  Sk豉danie skarg indywidualnych

Quiz
  Wszystko o prawach cz這wieka
  Nadzwyczajne Izby
S康闚 Kambod篡
  Jurysdykcja i kompetencje
  Organizacja i sk豉d
  Bud瞠t, j瞛yki urz璠owe,
god這 i immunitety
  Extraordinary Chambers
in the Courts of Cambodia

Mi璠zynarodowe Trybuna造

Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia

Organizacja i sk豉d

Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡 sk豉daj si z izby przygotowawczej, izby procesowej i apelacyjnej, biura prokuratora, biura s璠zi闚 郵edczych, biura administracji, a tak瞠 jednostek zajmuj帷ych si ochron praw podejrzanych, oskar穎nych oraz poszkodowanych os鏏: sekcji obrony oraz sekcji wspierania ofiar.

Izby

Izba przygotowawcza rozwi您uje wszelkie kwestie sporne powsta貫 pomi璠zy prokuratorami a s璠ziami 郵edczymi. Izba ta sk豉da si z pi璚iu s璠zi闚 zawodowych, spo鈔鏚 kt鏎ych trzech to s璠ziowie pochodz帷y z Kambod篡, za dw鏂h pozosta造ch to s璠ziowie mi璠zynarodowi. Decyzje podejmowane s przy wi瘯szo軼i 4/5 s璠zi闚 tej izby.

Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡 sk豉daj si r闚nie z izby procesowej oraz izby apelacyjnej najwy窺zej instancji, kt鏎a jest jednocze郾ie cia貫m odwo豉wczym. Izba procesowa sk豉da si z pi璚iu s璠zi闚 zawodowych, spo鈔鏚 kt鏎ych trzech to s璠ziowie pochodz帷y z Kambod篡, za dw鏂h pozosta造ch to s璠ziowie mi璠zynarodowi. Izba apelacyjna sk豉da si z siedmiu s璠zi闚 zawodowych, spo鈔鏚 kt鏎ych czterech, w tym przewodnicz帷y, to s璠ziowie kambod瘸雟cy, za trzech pozosta造ch to s璠ziowie mi璠zynarodowi.

S璠ziowie powo造wani s spo鈔鏚 praktykuj帷ych s璠zi闚 lub s璠zi闚 mianowanych, zgodnie z procedurami prawa mi璠zynarodowego oraz prawa Kambod篡. Powinni oni wyr騜nia si uczciwo軼i, bezstronno軼i, nieskazitelnym charakterem, do鈍iadczeniem w prawie karnym lub prawie mi璠zynarodowym. S璠ziowie s niezale積i w wykonywaniu powierzonych im funkcji.

Kambod瘸
Sekretarz Generalny Ban Ki-moon na forum Nadzwyczajnych Izb S康闚 Kambod篡
(27 pa寮ziernika 2010 r.)

Najwy窺za Rada S康ownictwa Kambod篡 wybiera siedmiu s璠zi闚 krajowych i ich zast瘼c闚 oraz wyznacza przewodnicz帷ego ka盥ej z izb. Powo逝je tak瞠 pi璚iu kandydat闚 na stanowisko s璠zi闚 mi璠zynarodowych i dw鏂h s璠zi闚 rezerwowych. Wybierani s oni spo鈔鏚 kandydat闚 przedstawionych przez Sekretarza Generalnego ONZ.

Wszyscy s璠ziowie maj r闚ny status. Ka盥y z nich jest mianowany na okres trwania post瘼owa tocz帷ych si przed izbami.

S璠ziowie s wspierani przez personel zar闚no kambod瘸雟ki, jak i mi璠zynarodowy.

Biuro prokurator闚

Biuro prokurator闚 sk豉da si z dw鏂h wsp馧pracuj帷ych ze sob prokurator闚, wyznaczonych przez Naczeln Rad S康ownictwa - jednego pochodz帷ego z Kambod篡 i drugiego mianowanego z ramienia ONZ. Sekretarz Generalny ONZ wyznacza dw鏂h kandydat闚 na to stanowisko, z kt鏎ych Naczelna Rada S康ownictwa wybiera jednego. Drugi kandydat zostaje prokuratorem rezerwowym. Osoby powo豉ne na te stanowiska powinny posiada nieskazitelny charakter i kwalifikacje wymagane na stanowisko s璠ziego izby.

Prokuratorzy posiadaj r闚ny status i prawo do odwo豉nia si od wyrok闚 poszczeg鏊nych izb.

Biuro s璠zi闚 郵edczych

Kambod瘸
Spotkanie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona
z personelem ONZ w Kambod篡. (27 pa寮ziernika 2010 r.)

Wszystkie dochodzenia prowadzone s wsp鏊nie przez dw鏂h s璠zi闚 郵edczych, z kt鏎ych jeden jest s璠zi mi璠zynarodowym, za drugi pochodzi z Kambod篡. Dochodzenie prowadzone jest na podstawie prawa krajowego zgodnie z zasadami kambod瘸雟kiego post瘼owania karnego. W razie w徠pliwo軼i lub problem闚 z interpretacj, s璠ziowie 郵edczy mog si璕a do 廝鏚e i praktyk prawa mi璠zynarodowego.

S璠ziowie 郵edczy posiadaj r闚ny status i s powo造wani na czas trwania 郵edztwa. Mog oni powo豉 jednego lub kilku zast瘼c闚. Prawo kambod瘸雟kie przyj窸o francusk koncepcj dzia豉nia s璠zi闚 郵edczych, kt鏎zy prowadz dochodzenie na podstawie informacji otrzymywanych z instytucji, rz康u, ONZ lub organizacji pozarz康owych. S oni odpowiedzialni za zbieranie dowod闚 zmierzaj帷ych do ustalenia okoliczno軼i faktycznych.

Biuro administracji

S璠ziowie, s璠ziowie 郵edczy i prokuratorzy oraz personel Nadzwyczajnych Izb S康闚 Kambod篡 s nadzorowani przez biuro administracji (Artyku 30 statutu). Artyku 31 statutu (nowy) stanowi, i dyrektor biura jest powo造wany przez rz康 Kambod篡 na okres dw鏂h lat z mo磧iwo軼i reelekcji. Jest on mianowany spo鈔鏚 os鏏 posiadaj帷ych znaczne do鈍iadczenie w administracji s康owej oraz p造nnie pos逝guj帷ych si jednym z j瞛yk闚 urz璠owych Nadzwyczajnych Izb.

Zast瘼ca dyrektora biura administracji mianowany jest przez Sekretarza Generalnego ONZ, a nast瘼nie zatwierdzany przez rz康 Kambod篡. Odpowiada on za rekrutacj i zarz康zanie personelem mi璠zynarodowym oraz za rozdysponowanie 鈔odk闚 Nadzwyczajnych Izb S康闚 Kambod篡, przyznanych przez ONZ.

Sekcja obrony

Rol sekcji obrony jest zapewnienie sprawiedliwego procesu poprzez lepsze reprezentowanie oskar穎nego. Sekcja jest odpowiedzialna za zapewnienie prawnego i administracyjnego wsparcia dla niezamo積ych podejrzanych i oskar穎nych. Wyznacza adwokat闚, kt鏎zy bezp豉tnie reprezentuj oskar穎nych w post瘼owaniu przed izbami orzekaj帷ymi. System pomocy prawnej ma na celu zapewnienie r闚no軼i, uczciwo軼i i skuteczno軼i procesu.

Sekcja wspierania ofiar

Kambod瘸
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon i jego 穎na,
Yoo Soon-taek, sk豉daj ho責 ofiarom ludob鎩stwa w Muzeum Ludob鎩stwa
Tuol Sleng w Phnom Penh w Kambod篡. (28 pa寮ziernika 2010 r.)

Ofiary przest瘼stw, kt鏎e podlegaj jurysdykcji izb, zajmuj centralne miejsce w post瘼owaniu. Jedn z g堯wnych innowacji jakie wprowadzi造 Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡, jest zwi瘯szenie znaczenia roli ofiar w post瘼owaniu. Sekcja zapewnia ofiarom dost瘼 do odpowiedniej reprezentacji prawnej, bezpiecze雟two, ochron, pomoc i wsparcie psychologiczne.
Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materia堯w ONZ,
grudzie 2010 r.

Aktualizacja stycze 2013 r.
O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org