PRAWA CZΜWIEKA

  Wprowadzenie
  Historia praw cz這wieka
  Prawa cz這wieka w uj璚iu Karty NZ
  Kategorie praw cz這wieka
  Trzecia generacja praw cz這wieka
  Instrumenty prawne dot. praw cz這wieka

Dokumenty
  Karta Narod闚 Zjednoczonych
  Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka
  Konwencje traktatowe dot. praw cz這wieka
  Przem闚ienia
  Inne dokumenty

Cia豉 ONZ
  Rada Praw Cz這wieka
  Komisja Praw Cz這wieka
  Podkomisja ds. Popierania
   i Ochrony Praw Cz這wieka

  Trzeci Komitet Zgromadzenia Og鏊nego NZ
  Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Cz這wieka
  Cia豉 traktatowe ds. Praw Cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造
  Mi璠zynarodowy Trybuna Karny (MTK)
  Mi璠zynarodowe Trybuna造 ad hoc
  MTK dla by貫j Jugos豉wii
  MTK dla Rwandy
  Mechanizm NZ dla Mi璠zynarodowych
   Trybuna堯w Karnych

  Umi璠zynarodowione s康ownictwo karne
  Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Specjalny Trybuna dla Sierra Leone

Mechanizmy ochrony
  Sk豉danie skarg indywidualnych

Quiz
  Wszystko o prawach cz這wieka
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Jurysdykcja i kompetencje
  Organizacja i sk豉d
  Specyfika Trybuna逝
  The Special Court for Lebanon

Mi璠zynarodowe Trybuna造

Specjalny Trybuna dla Libanu

The Special Court for Lebanon

Jurysdykcja

Jurysdykcja Specjalnego Trybuna逝 dla Libanu obejmuje prawo do os康zania os鏏 odpowiedzialnych za atak z dnia 14 lutego 2005 r., w wyniku kt鏎ego zgin掖 premier Rafik Hariri i inne osoby.

Zakres dzia豉lno軼i Trybuna逝 mo瞠 zosta rozszerzony i przed逝穎ny, je瞠li Trybuna stwierdzi, 瞠 inne ataki bombowe, kt鏎e mia造 miejsce w Libanie od 1 pa寮ziernika 2004 r. do 12 grudnia 2005 r., maj podobny charakter i wag, co ataku z dnia 14 lutego 2005 r.

Liban
Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan odwiedza gr鏏
liba雟kiego premiera, Rafika Haririego. (28 sierpnia 2006 r.)

Zbrodnie, kt鏎e nast徙i造 po 12 grudnia 2005 r., mog zosta obj皻e jurysdykcj Specjalnego Trybuna逝, je郵i tak postanowi rz康 Republiki Libanu wraz z Organizacj Narod闚 Zjednoczonych, za zgod Rady Bezpiecze雟twa.

Kompetencje

Kompetencje poszczeg鏊nych s康闚 i trybuna堯w do rozstrzygania spraw nazywane s w豉軼iwo軼iami. Wyr騜niamy cztery rodzaje w豉軼iwo軼i:

  • W豉軼iwo嗆 podmiotowa - okre郵a, kto b璠zie podlega odpowiedzialno軼i karnej za dokonanie czynu niedozwolonego;
  • w豉軼iwo嗆 miejscowa - okre郵a obszar podlegaj帷y jurysdykcji s康u lub trybuna逝;
  • w豉軼iwo嗆 czasowa - okre郵a kompetencje s康u do orzekania co do czyn闚 pope軟ionych we wskazanym przedziale czasowym;
  • w豉軼iwo嗆 rzeczowa - wskazuje kategorie czyn闚 zabronionych, kt鏎e b璠 os康zane przez s康 lub trybuna.

W豉軼iwo嗆 podmiotowa (kompetencja ratione personae)

Artyku 1 statutu stanowi, 瞠 Specjalny Trybuna posiada jurysdykcj nad osobami "kt鏎e ponosz najwi瘯sz odpowiedzialno嗆 za atak z dnia 14 lutego 2005 r., w wyniku kt鏎ego 鄉ier poni鏀 premier Rafik Hariri wraz z innymi osobami." W豉軼iwo嗆 ta mo瞠 by rozszerzona, je瞠li Trybuna stwierdzi, 瞠 powinny zosta os康zone r闚nie osoby odpowiedzialne za inne ataki bombowe, kt鏎e mia造 miejsce w Libanie od 1 pa寮ziernika 2004 r. do 12 grudnia 2005 r. oraz maj podobny charakter i wag, co atak z dnia 14 lutego 2005 r.

Zgodnie z Artyku貫m 3 statutu, osoba ponosi odpowiedzialno嗆 za zbrodnie obj皻e jurysdykcj Specjalnego Trybuna逝 dla Libanu, je郵i:

  • pope軟i豉, by豉 wsp馧sprawc, zorganizowa豉 ataki lub kierowa豉 osobami odpowiedzialnymi za ataki wymienione w artykule 2 statutu;
  • przyczyni豉 si w jakikolwiek inny spos鏏 do przest瘼stw pope軟ionych (wymienionych w artykule 2 statutu) przez grup os鏏 dzia豉j帷ych we wsp鏊nym celu, wspiera豉 og鏊n dzia豉lno嗆 przest瘼cz lub zamiar pope軟ienia przest瘼stw wskazanych w statucie.

Fakt, 瞠 czyny te zosta造 pope軟ione przez podw豉dnego, nie zwalnia prze這穎nego z odpowiedzialno軼i karnej, je瞠li czyn zosta pope軟iony na skutek nieprawid這wego dowodzenia lub kontroli nad podw豉dnym. Odpowiedzialno嗆 karn ponosi r闚nie prze這穎ny w sytuacji, gdy wiedzia on lub mia pow鏚, by wiedzie, 瞠 podw豉dny pope軟i czyny niedozwolone oraz gdy m鏬 podj望 niezb璠ne i uzasadnione 鈔odki, by zapobiec dokonaniu takiego czynu.

Fakt, 瞠 podejrzany dzia豉 na podstawie polecenia prze這穎nego, nie zwalnia go z odpowiedzialno軼i karnej, ale mo瞠 by podstaw do jej z豉godzenia.

Zgodnie z zasad zakazu podw鎩nej karalno軼i tego samego czynu:

  • Nikt nie mo瞠 by s康zony przed s康em krajowym Libanu za czyn, kt鏎y zosta ju os康zony przez Specjalny Trybuna dla Libanu.
  • Osoba os康zona przez s康 krajowy mo瞠 by tak瞠 s康zona przez Specjalny Trybuna, je瞠li post瘼owanie przed s康em krajowym nie by這 bezstronne lub niezale積e. Ponadto, Specjalny Trybuna mo瞠 s康zi osob, gdy decyzja b璠帷a wynikiem post瘼owania s康owego przed s康em krajowym wi捫e si z celowym zmniejszeniem odpowiedzialno軼i karnej za zbrodnie okre郵one w statucie Trybuna逝.
  • Na podstawie statutu Specjalnego Trybuna逝, amnestia nie jest przes豉nk uniemo磧iwiaj帷 postawienie osoby w stan oskar瞠nia.

W豉軼iwo嗆 miejscowa (kompetencja ratione loci)

Jurysdykcja Specjalnego Trybuna逝 rozci庵a si na terytorium Libanu obejmuj帷 powierzchni l康ow, przestrze powietrzn oraz wody terytorialne.

W豉軼iwo嗆 czasowa (kompetencja ratione temporis)

Specjalny Trybuna dla Libanu rozpatruje sprawy dotycz帷e ataku w dniu 14 lutego 2005 r., w wyniku kt鏎ego zgin掖 premier Rafik Hariri oraz 22. osoby. W豉軼iwo嗆 ta mo瞠 by rozszerzona, je瞠li Trybuna stwierdzi, 瞠 inne ataki, kt鏎e mia造 miejsce w Libanie od 1 pa寮ziernika 2004 r. do 12 grudnia 2005 r. maj podobny charakter i wag do ataku w dniu 14 lutego 2005 r.

Trybuna rozpocz掖 swoj dzia豉lno嗆 1 marca 2009 r., za zako鎍zy j po rozstrzygni璚iu wszystkich tocz帷ych si przed nim post瘼owa.

W豉軼iwo嗆 rzeczowa (kompetencja ratione materiae)

Liban
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon z 穎n podczas spotkania
z wdow po liba雟kim premierze Rafiku Haririm, Nazik Hariri
i dw鎩k ich dzieci. (29 wrze郾ia 2012 r.)

Specjalny Trybuna dla Libanu posiada jurysdykcj nad osobami odpowiedzialnymi za atak w dniu 14 lutego 2005 r., w wyniku kt鏎ego zgin掖 by造 premier Libanu Rafiq Hariri i 22. osoby. Je瞠li Trybuna stwierdzi, 瞠 inne ataki, kt鏎e mia造 miejsce w Libanie od 1 pa寮ziernika 2004 r. do 12 grudnia 2005 r. maj podobny charakter i wag do ataku w dniu 14 lutego 2005 r., r闚nie mog zosta obj皻e jurysdykcj Specjalnego Trybuna逝.

Do 軼igania i karania przest瘼stw, o kt鏎ych mowa w statucie stosuje si przepisy kodeksu karnego Libanu odnosz帷e si do oskar瘸nia i karania akt闚 terroryzmu, zbrodni oraz przest瘼stw przeciwko 篡ciu i osobistej integralno軼i, nielegalnego stowarzyszenia si, nie zg豉szania przest瘼stw i wykrocze, zasad dotycz帷ych materialnych element闚 przest瘼czo軼i,uczestnictwa i konspiracji. Ponadto, stosuje si artyku 6 i 7 liba雟kiego prawa z dnia 11 stycznia 1958 r. w sprawie "Zwi瘯szenia kary za bunt, wojn domow i walki mi璠zy religiami".

Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materia堯w ONZ,
grudzie 2010 r.

Aktualizacja stycze 2013 r.
O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org