PRAWA CZΜWIEKA

  Wprowadzenie
  Historia praw cz這wieka
  Prawa cz這wieka w uj璚iu Karty NZ
  Kategorie praw cz這wieka
  Trzecia generacja praw cz這wieka
  Instrumenty prawne dot. praw cz這wieka

Dokumenty
  Karta Narod闚 Zjednoczonych
  Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka
  Konwencje traktatowe dot. praw cz這wieka
  Przem闚ienia
  Inne dokumenty

Cia豉 ONZ
  Rada Praw Cz這wieka
  Komisja Praw Cz這wieka
  Podkomisja ds. Popierania
   i Ochrony Praw Cz這wieka

  Trzeci Komitet Zgromadzenia Og鏊nego NZ
  Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Cz這wieka
  Cia豉 traktatowe ds. Praw Cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造
  Mi璠zynarodowy Trybuna Karny (MTK)
  Mi璠zynarodowe Trybuna造 ad hoc
  MTK dla by貫j Jugos豉wii
  MTK dla Rwandy
  Mechanizm NZ dla Mi璠zynarodowych
   Trybuna堯w Karnych

  Umi璠zynarodowione s康ownictwo karne
  Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Specjalny Trybuna dla Sierra Leone

Mechanizmy ochrony
  Sk豉danie skarg indywidualnych

Quiz
  Wszystko o prawach cz這wieka
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Jurysdykcja i kompetencje
  Organizacja i sk豉d
  Specyfika Trybuna逝
  The Special Court for Lebanon

Mi璠zynarodowe Trybuna造

Specjalny Trybuna dla Libanu

The Special Court for Lebanon

Organizacja i sk豉d Specjalnego Trybuna逝

Specjalny Trybuna dla Libanu sk豉da si z izby procesowej, izby odwo豉wczej, mi璠zynarodowego s璠ziego przygotowawczego, sekretariatu, biura prokuratora oraz biura obrony.

Mi璠zynarodowy s璠zia przygotowawczy oraz izby: procesowa i odwo豉wcza

Mi璠zynarodowy s璠zia przygotowawczy posiada kompetencje do odraczania spraw tocz帷ych si przed s康ami krajowymi, decyduje o dokonaniu zatrzymania os鏏 podejrzanych w post瘼owaniu przygotowawczym, recenzuje i potwierdza oskar瞠nia, organizuje i u豉twia prac stron w post瘼owaniu przygotowawczym. Mo瞠 r闚nie wydawa nakazy aresztowania, wnioski o przekazanie 鈔odk闚 finansowych oraz inne zalecenia niezb璠ne do prowadzenia uczciwego i szybkiego dochodzenia.

Izba procesowa - sk豉da si z trzech s璠zi闚: jednego pochodz帷ego z Libanu i dw鏂h Mi璠zynarodowych. W zale積o軼i od potrzeb, w Izbie mog zasiada dwaj s璠ziowie zast瘼czy, jeden z Libanu i jeden mi璠zynarodowy.

Izba odwo豉wcza - sk豉da si z pi璚iu s璠zi闚: dw鏂h liba雟kich i trzech mi璠zynarodowych. S璠zia, kt鏎y przewodniczy izbie odwo豉wczej jest r闚nie prezesem Trybuna逝. Reprezentuje on instytucj jako ca這嗆, podpisuje umowy w jej imieniu i sk豉da roczne sprawozdanie Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz rz康owi Libanu. Mo瞠 r闚nie wyda praktyczne instrukcje obejmuj帷e szczeg馧owe kwestie dotycz帷e prowadzenia post瘼owania.

Wszyscy s璠ziowie s osobami wyr騜niaj帷ymi si bezstronno軼i, rzetelno軼i i wysok moralno軼i. Posiadaj du瞠 do鈍iadczenie zawodowe. S璠ziowie s mianowani na okres trzech lat z mo磧iwo軼i reelekcji.

Sekretarz Generalny powo逝je s璠zi闚 w porozumieniu z rz康em liba雟kim, przedstawicielem ONZ, dwoma s璠ziami obecnie orzekaj帷ymi w mi璠zynarodowych trybuna豉ch lub przebywaj帷ymi na emeryturze.

List dwunastu kandydat闚 na stanowiska s璠zi闚 liba雟kich przedstawia Rz康 Republiki Libanu na wniosek Najwy窺zej Rady S康ownictwa Libanu. Sekretarz Generalny ONZ dokonuje wyboru s璠zi闚 liba雟kich spo鈔鏚 kandydat闚 wskazanych na li軼ie.

Mi璠zynarodowi s璠ziowie r闚nie s mianowani przez Sekretarza Generalnego. Kandydaci na te stanowiska pochodz z nominacji pa雟tw cz這nkowskich ONZ.

Liban
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon na forum liba雟kiego parlamentu (17 stycznia 2009)

Biuro prokuratora

Biuro prokuratora jest uprawnione do 軼igania i karania os鏏 obj皻ych w豉軼iwo軼i podmiotow Trybuna逝 i przedstawia akty oskar瞠nia podczas posiedze izby procesowej oraz w post瘼owaniach odwo豉wczych. Sam prokurator jest urz璠nikiem badaj帷ym zbrodnie obj皻e jurysdykcj Specjalnego Trybuna逝. Biuro prowadzone jest przez prokuratora, kt鏎y zosta mianowany przez Sekretarza Generalnego ONZ, po konsultacji z rz康em Libanu, na okres trzech lat z mo磧iwo軼i reelekcji.

Prokurator jest wspomagany w pe軟ieniu swoich funkcji przez liba雟kiego zast瘼c prokuratora oraz innych pracownik闚, kt鏎zy s niezb璠ni do prawid這wego funkcjonowania biura. Zast瘼ca prokuratora mianowany jest przez rz康 Republiki Libanu w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym oraz prokuratorem. Biuro zatrudnia r闚nie specjalist闚 (policjant闚, bieg造ch s康owych, analityk闚, prawnik闚, itd.), pochodz帷ych z pa雟tw cz這nkowskich ONZ.

Sekretariat

Sekretariat odpowiada za pozas康owe aspekty administracji i obs逝g Trybuna逝. Sekretariat jest prowadzony przez Sekretarza, kt鏎y pe軟i r闚nie funkcj koordynatora oraz mediatora.

Liban
Sala rozpraw Specjalnego Trybuna逝 dla Libanu

Sekretariat odpowiada za kwestie administracyjne: personel, finanse, t逝maczenia, zam闚ienia publiczne, bezpiecze雟two, kontakty z pras i innymi instytucjami. Sekretariat udziela wsparcia izbom, biurom prokuratora i obrony. Odpowiada r闚nie za doprowadzenie na sal rozpraw 鈍iadk闚 sk豉daj帷ych zeznania, jak r闚nie zapewnia im ochron oraz odpowiednie wsparcie psychologiczne.

Sekretariat pe軟i r闚nie wa積 funkcj dyplomatyczn, poniewa reprezentuje Trybuna na zewn徠rz. Jest on odpowiedzialny za utrzymywanie kontakt闚 z innymi mi璠zynarodowymi s康ami i trybuna豉mi oraz spo貫czno軼i mi璠zynarodow, w tym z organizacjami pozarz康owymi. Zapewnia regularny dost瘼 do informacji pa雟twom - donorom. W szczeg鏊no軼i jest odpowiedzialny za zapewnienie w豉軼iwej wsp馧pracy Libanu z Holandi (pa雟twem, w kt鏎ym znajduje si siedziba Specjalnego Trybuna逝).

Urz康 obrony

Je郵i walka z bezkarno軼i jest szlachetnym zobowi您aniem, to zapewnienie uczciwego procesu w poszukiwaniu prawdy jest s璠ziowskim obowi您kiem
         (Francois Roux, Dyrektor Urz璠u Obrony Specjalnego Trybuna逝 dla Libanu)

Urz康 obrony jest jednym z organ闚 Trybuna逝, zajmuj帷ym si ochron praw podejrzanych i oskar穎nych oraz udzielaniem wsparcia osobom uprawnionym do otrzymania pomocy prawnej. Artyku 15 i 16 statutu nadaje podejrzanym i oskar穎nym szereg podstawowych praw, wynikaj帷ych z Mi璠zynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Urz康 obrony zobowi您uje si do przestrzegania tych praw, aby zapewni najwy窺zy poziom uczciwo軼i post瘼owania przed Trybuna貫m.

Dyrektor urz璠u obrony jest mianowany na okres trzech lat przez Sekretarza Generalnego ONZ w porozumieniu z prezesem Trybuna逝.

Dyrektor urz璠u obrony sam wyznacza obro鎍 z listy uprawnionych adwokat闚 i przydziela mu obowi您ek reprezentowania danej osoby. Ani dyrektor urz璠u obrony, ani 瘸den z jego pracownik闚 nie mo瞠 reprezentowa podejrzanego lub oskar穎nego.

Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materia堯w ONZ,
grudzie 2010 r.

Aktualizacja stycze 2013 r.
O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org