Rada Praw Cz這wieka

Powszechny Przegl康 Okresowy
(Universal Periodic Review - UPR)

Mechanizm Powszechnego Przegl康u Okresowego (UPR) zosta ustanowiony 15 marca 2006 r. na mocy rezolucji ZO ONZ nr 60/251, powo逝j帷ej r闚nie Rad Praw Cz這wieka.

Jest to mechanizm, kt鏎y pozwala Radzie raz na cztery lata dokona przegl康u danych dotycz帷ych praw cz這wieka we wszystkich 192 pa雟twach cz這nkowskich ONZ. UPR umo磧iwia Radzie monitorowanie sytuacji przestrzegania przez pa雟twa praw cz這wieka oraz realizacji podj皻ych przez nie zobowi您a mi璠zynarodowych w tym zakresie. Przegl康u dokonuje grupa robocza UPR z這穎na z 47 pa雟tw - aktualnych cz這nk闚 Rady Praw Cz這wieka, kt鏎a spotyka si trzy razy w roku.

We wrze郾iu 2007 roku Rada opracowa豉 kalendarz ustalaj帷y porz康ek, w jakim poszczeg鏊ne pa雟twa cz這nkowskie b璠 oceniane w przeci庵u pierwszych czterech lat (2008-2011). Ka盥e pa雟two prezentuj帷e krajowy raport dotycz帷y przestrzegania praw cz這wieka korzysta z pomocy trzech innych pa雟tw, wyst瘼uj帷ych w roli sprawozdawc闚. Pa雟twa - sprawozdawcy wy豉niani s w drodze losowania przed ka盥ym posiedzeniem grupy roboczej.

Przegl康 polega na analizie raportu krajowego i innych przedstawionych przez oceniane pa雟two dokument闚 oraz dyskusji, w kt鏎ej udzia bra mog wszyscy cz這nkowie Zgromadzenia Og鏊nego. Nast瘼ny etap stanowi sporz康zenie raportu ko鎍owego (outcome report), zawieraj帷ego pytania, komentarze i wytyczne dla pa雟twa, kt鏎e poddano ocenie. Pa雟two to mo瞠 przyj望 rekomendacje lub je odrzuci. Ko鎍owym etapem przegl康u jest zatwierdzenie raportu podczas sesji plenarnej Rady Praw Cz這wieka. Ka盥e pa雟two podlegaj帷e ocenie jest zobowi您ane do wprowadzenia w 篡cie zalece zawartych w raporcie. Realizacja wytycznych raportu zostanie sprawdzona podczas nast瘼nego przegl康u. Ka盥ego roku analizie w ramach UPR podlega sytuacja przestrzegania praw cz這wieka w 48 krajach cz這nkowskich ONZ.

Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie, grudzie 2010 r. W3C  WAI - AA