MIĘDZYNARODOWY ROK RYŻU
2004
Strona główna

Program
Strategia działania
Uczestnicy

Poprawa bezpieczeństwa żywności
Ochrona środowiska
Światowe dziedzictwo kulturowe
Zwiększanie produktywności upraw
Oczekiwane rezultaty

Tradycja i kultura
Społeczeństwo
Nauka i środowisko
Polityka gospodarcza

International
Year of Rice 2004
Wietnam - kobiety podczas przerwy w młóceniu ryżu, w pobliżu Hanoi. [źródło: FAO/14454/Peyton Johnson]
 

Międzynarodowy Rok Ryżu 2004 (International Year of Rice)

Dnia 16 grudnia 2002 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło, iż rok 2004 będzie obchodzony jako Międzynarodowy Rok Ryżu (rezolucja 57/168). Inicjatywa została przedstawiona przez delegację Filipin. Poparły ją 43 inne kraje. Realizację projektu powierzono Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO).

Obchody Międzynarodowego Roku Ryżu to szansa realizacji celów wymienionych w Deklaracji Milenijnej ONZ z 2000 r., które wzywają do wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu. Podkreślają istotne znaczenie rolnictwa w ochronie środowiska, zapewnianiu bezpieczeństwa żywności oraz łagodzeniu skutków ubóstwa.

Ryż jest w wielu kulturach symbolem życia, płodności i obfitości. Uprawia się go na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Dla ponad miliarda gospodarstw domowych w Azji, Afryce i obu Amerykach uprawy ryżu są źródłem pożywienia, zatrudnienia i zarobków.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, grudzień 2003 r.