Matka i dziecko, Cochabamba, Boliwia. (UN Photo# 155246C) Córka wita ojca po powrocie ze szkoły, Buenos Aires, Argentyna. (UN Photo #145734C) Obóz dla uchodźców Roghani w miejscowości Chaman, Pakistan. (UN Photo #UN 210504C) Rodzina z wioski Patzutzun, Gwatemala. (UN Photo # 187129C) Obóz dla uchodźców Roghani w miejscowości Chaman, Pakistan. (UN Photo #UN 210508) Obóz Maslakh. (UN Photo #UN 210808C)

Konferencja "Polska Rodzina - wyzwania, działania, perspektywy"

OBCHODY DZIESIĄTEJ ROCZNICY MIĘDZYNARODOWEGO ROKU RODZINY 2004 r.

powrót  |  do góry

(The Tenth Anniversary of the International Year of the Family)

"W każdym społeczeństwie rodzina jest uznawana za podstawową jednostkę społeczną. Fundamentalne znaczenie tej kwestii w polityce państw na całym świecie podkreśliły zorganizowane w 1994 r. obchody Międzynarodowego Roku Rodziny. Rządy i przedstawiciele szczebla lokalnego, krajowego, regionalnego i globalnego byli zachęcani do poprawy warunków życia rodziny poprzez prowadzenie działań z zakresu polityki rodzinnej, wdrażanie programów i strategii.

Po dziesięciu latach nadszedł czas, by przyjrzeć się dotychczasowym działaniom i  określić, czy sytuacja rodziny uległa poprawie. Nie można dokonać tego jedynie na szczeblu globalnym, gdyż sytuacja rodzin znacznie różni się w poszczególnych państwach. Dlatego też w dziesiątą rocznicę obchodów Międzynarodowego Roku Rodziny wzywam rządy krajowe i lokalne do oceny osiągnięć, niepowodzeń oraz napotykanych trudności."

Kofi A. Annan
przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ

Zgromadzenie Ogólne rezolucją 54/124 ogłosiło w roku 2004 obchody dziesiątej rocznicy celebrowanego w 1994 r. Międzynarodowego Roku Rodziny (International Year of the Family - IYF). Podkreśliło, że jest to szansa wzmocnienia i wspierania roli rodziny w rozwoju społeczno - gospodarczym, szczególnie w skali krajowej. Obchodom przewodniczyć będzie jeden z departamentów ONZ, Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych (Department of Economic and Social Affairs).