facebook facebook instagram youtube

Kandydaci na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ

W tym roku zostanie wybrany nowy Sekretarz Generalny ONZ. Tegoroczne wybory cechują się przejrzystością i inkluzywnością. Podczas nieformalnych dialogów i spotkań kandydaci mieli okazję przedstawić swoją kandydaturę i odpowiedzieć na pytania zadane przez społeczeństwo obywatelskie i państwa członkowskie ONZ.
 
Proces wyboru najwyższego funkcjonariusza administracyjnego ONZ został zainicjowany w grudniu 2015 r. i zakończy się nie później niż na miesiąc przed wygaśnięciem kadencji Sekretarza Generalnego Ban Ki-moona, tj.  przed 31 grudnia 2016 r.

W tym roku na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ kandydują:

Irina Bokova  ur. w 1952 r., pochodzi z Bułgarii. Od 2009 r. sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury. Pełniła funkcję Ministra Spraw Zagranicznych w Bułgarii, Ambasadora Bułgarii we Francji i Monako oraz Stałego Przedstawiciela Bułgarii przy UNESCO. Jest Przewodniczącą oraz jednym z założycieli Forum Polityki Europejskiej. Ma wieloletnie doświadczenie jako polityk i dyplomatka.

Helen Clark ur. w 1950 r., pochodzi z Nowej Zelandii. Od 2009 r. pełni funkcję Administratora Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Przewodniczącej Grupy Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. W latach 1999-2008 była Premierem Nowej Zelandii. Sprawowała urząd Ministra Zdrowia, Budownictwa, Pracy i Ochrony. W swojej działalności w szczególności broni różnorodności oraz walczy o zwiększenie pozycji kobiet.

Christiana Figueres ur. 1956 r., pochodzi z Kostaryki. W latach 2010-2016 pełniła funkcję Sekretarza Wykonawczego Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). W 1982 r. została radcą Ministra w ambasadzie Republiki Kostaryki w Bonn. W 1987 r. mianowana na Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Planowania; członek zarządu wielu organizacji pozarządowych. Posiada ponad 35 letnie doświadczenie w dziedzinie polityki krajowej, międzynarodowej wysokiego szczebla oraz negocjacjach wielostronnych.

Natalia Gherman ur. 1969 r., pochodzi z Mołdawii. Pełniła funkcję Pierwszej Wicepremier oraz Ministra Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Była Stałym Przedstawicielem Republiki Mołdawii przy biurze ONZ w Wiedniu i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest ekspertem w sprawach bezpieczeństwa na szczeblu regionalnym i światowym. Koordynując krajowy plan wdrażania Agendy Rozwoju po 2015 r. skupiła się na kwestii zwiększenia pozycji kobiet i równouprawnieniu płci.

António Guterres ur. w 1949 r., pochodzi z Portugalii. W latach 2005-2015 pełnił funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Premier Portugalii w latach 1995-2002. Jest założycielem Portugalskiej Rady ds. Uchodźców oraz Portugalskiego Stowarzyszenia Konsumentów (DECO). Jako Przewodniczący Rady Europejskiej w 2000 r. doprowadził do przyjęcia Strategii lizbońskiej. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w administracji rządowej i polityce.

Vuk Jeremić ur. w 1975 r., pochodzi z Republiki Serbskiej. Był Przewodniczącym 67. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od 2007 r. do 2012 r. sprawował funkcję Ministra Spraw Zagranicznych Serbii. Był doradcą Prezydenta Serbii i ministrów rządowych. Rozpoczął negocjacje, które doprowadziły do przyjęcia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jest założycielem i obecnym Prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju (CIRSD).

Srgjan Kerim  ur. 1948 r., pochodzi z Republiki Macedonii. Przewodniczący 62. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W latach 2008-2009 pełnił funkcję Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Zmian Klimatu. Były Minister Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii. Od 2001 r. do 2003 r. Ambasador i Stały Przedstawiciel Republiki Mołdawii przy biurze ONZ. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie polityki międzynarodowej. Członek Rady Przewodniczących Zgromadzenia Ogólnego.

Miroslav Lajčák ur. w 1963 r., pochodzi z Republiki Słowackiej. Od 2016 roku po raz trzeci wybrany na stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych Słowacji. Pełnił funkcję Wysokiego Przedstawiciela oraz Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny. Aktywnie uczestniczył w procesie mediacyjnym kryzysów po zakończeniu konfliktu na Bałkanach Zachodnich oraz w transformacji swego kraju, a także w budowaniu służby dyplomatycznej UE.  Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie dyplomacji i polityki.

Igor Lukšić ur. w 1976 r., pochodzi z Czarnogóry. Od 2012 r. Wicepremier oraz Minister Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Czarnogóry. W latach 2010-2012  pełnił funkcję Premiera, a w latach 2004-2010 Ministra Finansów. W latach 1998-2000 pracował jako Asystent ds. Implementacji programu pomocowego Komisji Europejskiej "Obnova" w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Czarnogóry. Był uczestnikiem wielu konferencji, seminariów, spotkań naukowych, angażował się w wiele projektów NGO.

Susana Malcorra ur. w 1954 r., pochodzi z Argentyny. Od 2015 r. pełni funkcję Ministra Spraw Zagranicznych i Wyznań Republiki Argentyńskiej. W 2012 r. została Szefem Gabinetu Sekretarza Generalnego ONZ. W 2008 r. Sekretarz Generalny mianował ją Dyrektorem nowo utworzonego Departamentu Wsparcia Polowego. Sprawowała funkcję Szefa Operacyjnego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Światowego Programu Żywnościowego. Ma ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym.

Vesna Pusić ur. w 1953 r., pochodzi z Republiki Chorwacji. Pierwsza Wicepremier oraz Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji. W 1979 r. była jedną z założycielek pierwszej w Jugosławii organizacji feministycznej „Žena i društvo”. Przewodnicząca Narodowej Komisji Monitoringu Negocjacji Akcesyjnych Chorwacji. Jest Profesorem Socjologii i Teorii Politycznej na Uniwersytecie w Zagrzebiu.


Danilo Türk ur. 1952 r., pochodzi ze Słowenii. Poprzedni Prezydent Republiki Słoweńskiej. W latach 2000-2005  był Asystentem Sekretarza Generalnego ds. Politycznych. Pełnił funkcję Stałego Przedstawiciela Republiki Słowenii przy biurze ONZ w Nowym Jorku. W latach 1998-1999 był dwukrotnie Przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa ONZ. Bardzo zaangażowany w tworzenie Rady Praw Człowieka ONZ. Członek kilku organów eksperckich ONZ w dziedzinie praw człowieka.

 
* * * * * * * * * *

Zobacz również:

Filmiki i video ze spotkań z kandydatami na stanowisko Sekretarza Generalnego  http://www.un.org/pga/70/sg

Sylwetki kandydatów: Procedure of Selecting and Appointing the next UN Secretary-General  http://www.un.org/pga/70/sg
 

2016-08-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×