facebook facebook instagram youtube

Krajowe sieci
(w tym Global Compact Network Poland)Co to jest UN Global Compact?
 
United Nations Global Compact (UN Global Compact) z siedzibą w Nowym Jorku jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej.
 
UN Global Compact wspiera rozpowszechnienie wśród biznesu na całym świecie 10 zasad z zakresu praw człowieka, praw  pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz realizację głównych celów ONZ. Wypracowuje standardy międzynarodowe dla biznesu w oparciu o koncepcję Celów Zrównoważonego Rozwoju (UN Sustainable Development Goals).
 
Po raz pierwszy ideę Global Compact przedstawił Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Kofi Annan na światowym Forum Ekonomicznym w Davos, który odbył się 31 stycznia 1999 roku. Wezwał on liderów światowego biznesu do wsparcia budowy społecznych i ekonomicznych podstaw, niezbędnych dla podtrzymania nowej gospodarki światowej. W ten sposób z globalizacji zyskają wszyscy ludzie na świecie.
 
Propozycja ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Przeprowadzona została seria wstępnych spotkań zorganizowanych przez ONZ z reprezentantami świata biznesu, jak również z międzynarodowymi organizacjami społecznymi i pracodawców. 12 sierpnia 2005 roku przy wsparciu biznesu oraz innych podmiotów przyjęto ramy zarządzania UN Global Compact.
 
Z godnie z mandatem nadanym przez Zgromadzenie Ogólne NZ (A/RES/70/224), UN Global Compact działa na rzecz "promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości ONZ wśród globalnej społeczności biznesowej oraz Systemu Narodów Zjednoczonych".
 
Struktura UN Global Compact
 
Struktura zarządzana przez UN Global Compact z siedzibą w Nowym Jorku składa się z sześciu głównych elementów:
- Siedziba Główna UN Global Compact ONZ (Global Compact Headquarters) w Nowym Jorku
- Szczyt Przywódców (Leaders Summit)
- Zarząd UN Global Compact (UN Global Compact Board)
- Grupa Zarządzająca Global Compact oraz Przyjaciele Global Compact (Global Compact Government Group & Friends of the Global Compact)  
- Sieci Lokalne (Local Networks)
- Coroczne Forum Sieci Lokalnych (Annual Local Networks Forum )

Pełen opis struktury UN Global Compact (w języku angielskim) znajduje się na stronie https://www.unglobalcompact.org/about/governance
 
Sieci lokalne (krajowe)
(Local Networks)

 
Sieci lokalne są niezależnymi ciałami, które ściśle współpracują z UN Global Compact i odgrywają bardzo ważną rolę we wprowadzaniu zasad UN Global Compact w danym kraju. Zajmują się one promowaniem idei UN Global Compact na poziomie krajowym.  
 
Zależność pomiędzy sieciami lokalnymi i siedzibą główną UN Global Compact z siedzibą w Nowym Jorku jest określona w protokole ustaleń (Memorandum of Understanding), który jasno określa warunki współpracy pomiędzy stronami.
 
Artykuł 2 protokołu stwierdza, iż sieci lokalne oraz ich pracownicy nie należą do struktury ONZ i nie mogą korzystać z immunitetów i przywilejów przynależnych ONZ i jej pracownikom. Nie mogą też sugerować, że są jednostką Organizacji Narodów Zjednoczonych lub, że jej pracownicy są pracownikami ONZ.
 
Artykuł 8 dotyczy loga UN Global Compact oraz loga ONZ. Punkt 4 artykułu  stwierdza jasno, że sieci lokalne Global Compact nie mogą posługiwać się godłem ONZ, a nazwa ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych nie może być wiązana z nazwą sieci lokalnych Global Compact w żadnym materiale w tym: wizytówek, zdjęć i innych materiałów drukowanych, platform komunikacji społecznej i innych.
 
Global Compact Network Poland
 
W Polsce od sierpnia 2013 roku działa niezależne ciało, Global Compact Network Poland z siedzibą w Warszawie. Umowa między United Nations Global Compact i Global Compact Network Poland znajduje się na oficjalnej stronie UNGC https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/Mou/46421/original/Memorandum_of_understanding_between_United_Nations_Global_Compact_and_Global_Compact_Network_Poland.pdf
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Więcej informacji o UN Global Compact i znajduje się na https://www.unglobalcompact.org/. Strona zwiera również informacje jak można dołączyć do inicjatywy UN Global Compact, podaje przykłady działań w ramach lokalnych sieci i zawiera spis lokalnych sieci na świecie. Posiada także bibliotekę, w której znajdują się publikacje, w tym raporty UN Global Compact.
 

2016-02-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×