Facebook Twitter

Rola cele i zadania Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie

Powrót

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw) stanowi element łączący Organizację Narodów Zjednoczonych z polskimi oby watelami. Dzięki temu zarówno sprawy codzienne Polaków są bliższe reprezentantom Narodów Zjednoczonych, jak i Polakom łatwiej jestwatelami. Dzięki temu zarówno sprawy codzienne Polaków są bliższe reprezentantom Narodów Zjednoczonych, jak i Polakom łatwiej jest zr ozumieć, co ONZ chce i może zmienić w ich życiu.

Zapewniamy ciągły dostęp do bieżących materiałów informacyjnych na temat aktualnych celów i działalności ONZ.

Naszym głównym celem jest dotarcie do polskiego społeczeństwa z właściwą informacją w odpowiednim momencie.

UNIC w Warszawie - działalność

Konferencje prasowe, dyskusje panelowe oraz seminaria

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie organizuje konferencje prasowe, dyskusje panelowe oraz seminaria, będące niezależną inicjatywą lub towarzyszące wydarzeniom programów i agend systemu ONZ w Polsce.

Przykładamy starań, aby w konferencjach prasowych uczestniczyli liczni dziennikarze polskiej i zagranicznej prasy, stacji radiowych i telewizyjnych, przedstawiciele rządu, ambasad w Warszawie oraz organizacji pozarządowych zajmujących się daną problematyką.

Często organizujemy konferencje we współpracy z polskimi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, np. prezentacja Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report - WIR) w latach 1998 - 2002.

Współpracujemy także z agendami ONZ w Polsce, m.in. z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Dla przykładu 15 listopada 2000 r. wspólnie zorganizowaliśmy konferencję prasową i dyskusję panelową, poświęconą roli kobiet (zdjęcie obok). UNIC/Warsaw użycza także sali konferencyjnej agendom ONZ, dla przeprowadzenia własnych imprez (konferencji prasowych, uroczystości, itd.)

Obchody dorocznych okolicznościowych dni ustanowionych przez NZ

UNIC/Warsaw włącza się w obchody następujących dni, ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych:

 • Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie, 8 marca
 • Światowy Dzień Środowiska Naturalnego, 5 czerwca
 • Światowy Dzień Ludności, 11 lipca
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, 17 paĽdziernika
 • Dzień Narodów Zjednoczonych, 24 paĽdziernika
 • Światowy Dzień AIDS, 1 grudnia
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy Pracujących na Rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju, 5 grudnia
 • Dzień Praw Człowieka, 10 grudnia.

Obchodom towarzyszą koncerty, aukcje, wystawy i warsztaty, w których uczestniczą przedstawiciele instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, znane osobistości oraz dziennikarze.

Prezentacje raportów

UNIC/Warsaw, jako podstawowe źródło informacji o systemie ONZ, co roku prezentuje przetłumaczone na język polski następujące raporty:

Oficjalne wizyty

Jednym z zadań UNIC/Warsaw jest koordynowanie przygotowań do oficjalnych wizyt. W listopadzie 1995 roku współorganizowaliśmy wizytę w Polsce Sekretarza Generalnego ONZ Butrosa Ghali.

W dniach 26-28 czerwca 2000 roku, w imieniu programów i agend ONZ w Polsce oraz Departamentu Informacji Publicznej w Nowym Jorku, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie przygotował wizytę w Polsce Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana. Podczas swojej wizyty Sekretarz Generalny dokonał uroczystego otwarcia UN House (Centrum ONZ) w Warszawie, gdzie mieszczą się UNIC/Warsaw (Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie), UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) oraz UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego).

Model Narodów Zjednoczonych

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie patronuje i udostępnia rekwizyty, niezbędne do zorganizowania modelowej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto ułatwiamy dotarcie do informacji i określamy tematy debat w ciągu roku oraz ich zgodność z programem Narodów Zjednoczonych, ale nie organizujemy samej konferencji.

Model Narodów Zjednoczonych jest rodzajem symulacji działalności organów Organizacji, w której uczniowie szkół średnich oraz studenci pełnią rolę przedstawicieli i dyplomatów. W drodze dialogu i negocjacji starają się znaleĽć rozwiązania różnorodnych problemów, przed którymi staje społeczność międzynarodowa.

Ten rodzaj działalności pedagogicznej uczy się młodzież rozumieć, respektować i tolerować nowe lub odmienne poglądy. Jest to również sposób na poszerzenie wiedzy oraz zdobycia praktycznych umiejętności na temat polityki i geografii międzynarodowej, negocjacji, tworzenia projektów oraz wygłaszania przemówień. Zachęcamy szkoły, wyższe uczelnie oraz organizacje studenckie do organizowania modelu NZ. Mogą Państwo liczyć na nasze wskazówki w tej materii.

Spotkania ze studentami

W ramach spotkań z uczniami, studentami oraz Studenckimi Kołami Przyjaciół ONZ, UNIC/Warsaw organizuje i dostarcza materiały, niezbędne do prezentacji, wykładów, konferencji i warsztatów na wybrane tematy, dotyczące działalności ONZ oraz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

Jedno z takich spotkań miało miejsce 16 lutego 2001 roku (zdjęcie obok), w siedzibie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Gośćmi Dyrektora UNIC/Warsaw - Marka Destanne De Bernisa byli członkowie Koła Naukowego Sympatyków ONZ z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskutowano o roli UNIC/Warsaw i UNDP w Polsce, o problemach, z jakimi stykają się państwa afrykańskie, o reformie systemu ONZ oraz o inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ, tzw. Global Compact.

Z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych w paĽdzierniku 2002 r. w Ośrodku Informacji ONZ odbył się panel dyskusyjny dla studentów "Polacy w misjach pokojowych i humanitarnych". Wzięli w nim udział płk, pilot, mgr inż. Kazimierz Pogorzelski - dowódca polskiej eskadry Pomocy Etiopii, który omówił współpracę polskich jednostek wojskowych z ONZ w Etiopii, oraz Andrzej Mańkowski - wolontariusz UNV pracujący w Sierra Leone i na Timorze Wschodnim.

Praktyki studenckie

Dla studentów wyższych uczelni prowadzimy program praktyk, które stanowią okazję do bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem systemu ONZ w Polsce i na świecie. Jednocześnie są one ciekawym i pożytecznym doświadczeniem na początku kariery zawodowej. Nasi praktykanci podczas dwumiesięcznych praktyk zajmują się zagadnieniami merytorycznymi wynikającymi z kalendarza NZ oraz z planu działania Ośrodka. Dzięki praktykom można zdobyć doświadczenie, nowe perspektywy i przemiłe wspomnienia, a także materiały do pracy magisterskiej.

Strona internetowa

UNIC/Warsaw prowadzi od czerwca 2000 roku własną stronę internetową. Otwarcie strony miało miejsce podczas oficjalnej wizyty Sekretarza Generalnego Kofi Annana w siedzibie Ośrodka informacji ONZ w Warszawie. Znajdą tu Państwo informacje w języku polskim, pogrupowane według następujących kryteriów:

 • Sekcje tematyczne, np: Sekretarz Generalny, prawa człowieka, wolontariat,
 • Wydarzenia, czyli informacje o wybranych, najważniejszych działaniach ONZ,
 • Dokumenty, np. Karta NZ, Raport Milenijny, Konferencje i obchody
 • UNIC/Warsaw - dane na temat Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
 • Aktualności, czyli co nowego można znaleĽć na stronie.

Strona zawiera linki do głównej strony siedziby ONZ oraz do stron tematycznych, odpowiadających poruszonym zagadnieniom. Na bieżąco dokładamy wszelkich starań, aby zarówno rozłożenie informacji na stronie, jak i jej kompozycja były dla Państwa przyjazne i funkcjonalne.

Czytelnia

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie posiada własną czytelnię, w której dostępne są głównie publikacje ONZ i jej agend. Zbiór publikacji, czasopism i magazynów dotyczy różnorodnej tematyki obejmującej m.in. rozwój ekonomiczny i społeczny, surowce naturalne, rolnictwo, komunikację, handel międzynarodowy, finanse publiczne, ludność i demografią, zdrowie, edukację, zatrudnienie, klęski żywiołowe, prawa człowieka, dyskryminację rasową, kulturę.

Mogą Państwo również, jako nasi goście korzystać z głównej strony internetowej ONZ prowadzonej przez centralę w Nowym Jorku. Czytelnia jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 9.00-12.00 i 12.30-16.30. Zapraszamy!

Główna biblioteka ONZ - The Dag Hammarskjöld Library (DHL)


Grudzień 2002
Prowadzenie serwisu: 3W