facebook facebook instagram youtube

Polskie obchody 70. rocznicy ONZ - Szkoła Letnia:
„Readaptacyjne i reintegracyjne problemy dzieci uchodźców”


W dniach 14-24 września 2015 roku w Warszawie odbywają się spotkania w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej poświęcone tematowi „Readaptacyjne i reintegracyjne problemy dzieci uchodźców”.  Organizatorem wydarzenia jest Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.  
 
Międzynarodowa Szkoła Letnia odbywa się w ramach polskich obchodów 70. rocznicy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest objęta patronatem Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.
 
W wykładach, warsztatach, wizytach studyjnych i seminariach prowadzonych w języku angielskim wezmą udział młodzi pracownicy naukowi i studenci z uniwersytetów oraz organizacji pozarządowych z Chorwacji, Gruzji, Kazachstanu, Niemiec, Rumunii, Włoch, Ukrainy, Sudanu Południowego oraz Polski.
 
Dzieci od zawsze były narażone na uwikłanie w konflikty zbrojne świata dorosłych. Pozbawione są dzieciństwa, stają się ofiarami i świadkami konfliktów i długotrwałych wojen. Uczestnicy Szkoły przyjrzą się psychologicznym i społecznym skutkom problemów; omówią praktyki wspierające pracę instytucji i organizacji pozarządowych oraz możliwości powrotu dzieci do środowisk, w których się wychowywały bądź środowisk nowych państw przyjmujących. Ponowna socjalizacja i integracja społeczna wydaje się być szczególnie ważna we współczesnym świecie. Ogromny procent dzisiejszych migrantów i uchodźców stanowią dzieci – zbyt często są one ‘niewidoczne’, zapomina się o ich potrzebach oraz pozbawia możliwości korzystania z praw dziecka i człowieka.
 
Więcej informacji o Szkole Letniej  na stronie UNESCO Janusz Korczak Chair – International Summer Schools http://www.aps.edu.pl/unesco-chair/unesco-janusz-korczak-chair-international-summer-schools.aspx   

 

2015-09-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×