facebook facebook instagram youtube

Trzy lata po Specjalnej Sesji Narodów Zjednoczonych
na temat HIV/AIDS, 25-27 czerwca 2001 r.

Realizacja Deklaracji Zobowiązań

streszczenie raportu UNAIDS na temat osiągniętego postępu
w walce z AIDS na rok 2003
strona główna HIV / AIDS

W czerwcu 2001 roku zwołana została Specjalna Sesja Narodów Zjednoczonych na temat HIV/AIDS, podczas której państwa podpisały Deklaracją Zobowiązań. Celem Deklaracji było skuteczniejsza walka z HIV/AIDS na świecie.

W 2002 roku Sekretariat UNAIDS, wraz z agendami współpracującymi oraz innymi partnerami, opracował szereg wskaźników do pomiaru postępu we wdrażaniu postanowień Deklaracji Zobowiązań. W 2003 roku Zespół ds. Monitoringu i Oceny UNAIDS (UNAIDS Monitoring and Evaluation Unit) zebrał dane do opisu każdego wskaźnika.

Wskaźniki podzielono na cztery kategorie:

 1. Wskaźniki globalne, mierzące realizację zobowiązań na poziomie międzynarodowym, ze szczególnym podkreśleniem międzynarodowych wydatków, polityki oraz rzecznictwa.
 2. Wskaźniki krajowe, monitorujące rządowe wydatki na walkę z HIV/AIDS oraz wdrażanie i rozwój polityki zapobiegającej HIV/AIDS.
 3. Wskaźniki dla krajowych programów i działań, mierzące procent osób korzystających z podstawowych usług związanych z HIV/AIDS oraz stopień przyswojenia przez dane społeczeństwa zachowań ograniczających rozprzestrzenianie się HIV.
 4. Wskaźniki stopnia rozprzestrzenienia AIDS, monitorujące liczbę nowych zakażeń wśród młodych ludzi (w wieku 15 - 24 lat) oraz noworodków zakażonych HIV w poszczególnych krajach.

Główne rezultaty działań podjętych od 2001 roku

 1. Wydatki międzynarodowe i krajowe
 2. Fundusze przeznaczone na badania i rozwój szczepionek oraz środków bakteriobójczych
 3. Rzecznictwo i przywództwo
 4. Ramy polityki krajowej
 5. Mocne i słabe strony krajowych działań przeciw HIV/AIDS
 6. Niewystarczające działania prewencyjne
 7. HIV/AIDS w miejscu pracy
 8. Wiedza i zachowania seksualne wśród młodzieży
 9. Sytuacja dzieci osieroconych
 10. Rozprzestrzenienie HIV wśród młodzieży, grup wysokiego ryzyka oraz noworodków
 11. Monitorowanie i ocena podejmowanych działań

Rekomendowane działania

Więcej informacji:

UNAIDS

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×