facebook facebook instagram youtube

2011 - MIĘDZYNARODOWY ROK CHEMII
”Chemia - nasze życie, nasza przyszłość”

Z inicjatywy Etiopii, na mocy rezolucji A/Res 63/209 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii. Na koordynatora obchodów wyznaczono Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Międzynarodowy Rok Chemii jest okazją, aby podkreślić znaczenie Dekady Edukacji i Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014).

Nauki chemiczne mają zasadniczą rolę w rozwoju i poprawie naszego życia. Chemia ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania skutkom globalnych zmian klimatu, zachowania zrównoważonego środowiska naturalnego oraz zapewnienia dostępu do czystej wody, żywności i energii. Nauki chemiczne mają zastosowanie w produkcji leków, paliw, metali i praktycznie wszystkich innych produktów.
”Międzynarodowy Rok Chemii poświęcony jest rozwojowi nauk chemicznych, które odgrywają znaczącą rolę w naszym codziennym życiu i będą istotne w życiu przyszłych pokoleń. Mamy nadzieję na wzrost zainteresowania i docenienia nauk chemicznych, zwłaszcza przez młodych ludzi. Międzynarodowy Rok Chemii służy tworzeniu sprzyjających warunków dla kreatywnego podejścia do rozwoju chemii.”
Prof. Jung-Il Jin, Prezes Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowy Rok Chemii ma na celu podkreślenie wkładu kobiet w naukę oraz znaczenia międzynarodowej współpracy naukowej. W tym roku obchodzimy setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii oraz setną rocznicę utworzenia Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Chemicznych, prekursora Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej.
”W dzisiejszych czasach, mniej niż 30% naukowców to kobiety. Spośród 159 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii znalazły się tylko 4 kobiety: Maria Curie ( 1911 r.), Irène Joliot – Curie (1935 r.), Dorothy Crowfoot Hodgkin ( 1964 r.) i Ada Yonath ( 2009 r.)”

Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO

Obchody Roku służą też wzmocnieniu współpracy międzynarodowej oraz rozpowszechnieniu informacji o działaniach krajowych podmiotów chemicznych, instytucji edukacyjnych, przemysłu, rządów i organizacji pozarządowych. Są one także okazją do promowania roli chemii i młodych naukowców w rozpowszechnianiu rozwiązań dla globalnych wyzwań.

Koordynatorzy Międzynarodowego Roku Chemii zachęcają do podejmowania krajowych i międzynarodowych działań w celu podkreślenia roli chemii w naszym życiu. Mogą to być, np. zajęcia w szkołach organizowane w ramach obchodów Roku, wykłady na uczelniach, szkolenia, pokazy, które podkreślą osiągnięcia i potencjał chemii. Koordynatorzy zachęcają też do organizowania wystaw pokazujących wkład badań chemicznych w rozwiązywanie najbardziej dotkliwych problemów globalnych związanych z brakiem żywności, wody, dostępu do energii, transportu oraz z poprawą sytuacji zdrowotnej ludzi na całym świecie.

W Polsce, Międzynarodowy Rok Chemii zbiega się z obchodami Roku Marii Skłodowskiej-Curie, ogłoszonego przez Sejm uchwałą z 3 grudnia 2010 roku. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP, Pan Bronisław Komorowski.
”Chemia jest podstawową nauką leżącą u podłoża najważniejszych wyzwań XXI wieku. Ważne jest, abyśmy wszyscy zdali sobie sprawę ze znaczenia chemii dla świata. Uświadomienie tego faktu jest najważniejszym zadaniem tego Międzynarodowego Roku. Powinniśmy czerpać jak najwięcej z dotychczasowych osiągnięć chemii.”

Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO


Zobacz również:

International Year of Chemistry, 2011 – Celebrating the International Year of Chemistry
http://www.un.org/en/events/chemistry2011/

International Year of Chemistry 2011 – Celebrate Chemistry (strona UNESCO)
http://www.chemistry2011.org/

Resolution A/Res/61/2003 (International Year of Chemistry 2011)
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r63.shtml

Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005 - 2014)
http://www.unic.un.org.pl/edukacja_rozwoj/

Międzynarodowy Rok Chemii (strona Komitetu Chemii PAN)
http://www.komchem.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=48〈=pl

2011-03-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×