facebook facebook instagram youtube

Raport o Rozwoju Społecznym 2011 - "Zrównoważony rozwój
i sprawiedliwość: lepsza przyszłość dla wszystkich"Raport o Rozwoju Społecznym 2011 ostrzega: Trendy środowiskowe zagrażają globalnemu rozwojowi najbiedniejszych krajów świata.

(2 listopada 2011 r.) Postęp w zakresie rozwoju najbiedniejszych krajów świata może zostać zahamowany lub nawet ulec odwróceniu do połowy wieku, jeśli nie zostaną już teraz podjęte odważne kroki spowalniające zmiany klimatyczne, przeciwdziałające dalszym zmianom środowiska, a także zmniejszające głębokie nierówności wewnątrz państw i między państwami - stwierdza Raport o Rozwoju Społecznym 2011, opublikowany dziś przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Autorzy Raportu 2011 "Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość: lepsza przyszłość dla wszystkich" argumentują, że równowagę środowiskową można osiągnąć w sposób najbardziej sprawiedliwy i efektywny poprzez działania zmniejszające dysproporcje w kwestii zdrowia, edukacji, dochodów i równości płciowej, jak również poprzez stworzenie globalnej inicjatywy na rzecz produkcji energii i ochrony ekosystemów. Raport został przedstawiony w dniu dzisiejszym w Kopenhadze przez Administratorkę UNDP Helen Clark oraz premier Danii Helle Thorning-Schmidt, której nowy rząd zobowiązał się do redukcji emisji CO2 o imponujące 40 procent w ciągu najbliższych 10 lat.

Wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI) w 2011 r. obejmujący rekordową liczbę 187 państw i terytoriów umieszcza Norwegię na pierwszym, a Demokratyczną Republikę Konga na ostatnim miejscu.

Według raportu zaprezentowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Norwegia, Australia i Holandia zajmują pierwsze miejsca pod względem wskaźnika rozwoju społecznego (HDI), podczas gdy Demokratyczna Republika Konga, Niger i Burundi plasują się na najniższych pozycjach rankingu osiągnięć w dziedzinie zdrowia, edukacji i dochodów.

Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Kanada, Irlandia, Liechtenstein, Niemcy i Szwecja znajdują się w gronie 10. najwyżej uplasowanych państw o najwyższym poziomie HDI. Jednak, gdy indeks poszerzymy o dane dotyczące nierówności w zakresie zdrowia, edukacji i dochodów, niektóre z najbogatszych państw wypadają z pierwszej dwudziestki rankingu wskaźnika rozwoju społecznego (HDI): Stany Zjednoczone spadają z pozycji 4 na 23, Korea Południowa z pozycji 15 na 32, a Izrael z 17 na 25.

Stany Zjednoczone i Izrael spadają w rankingu wskaźnika rozwoju społecznego uwzględniającego nierówności (Inequality-adjusted HDI - IHDI), głównie z powodu nierówności w dochodach, chociaż dostęp do opieki zdrowotnej również wpływa na zmianę pozycji USA w rankingu. Natomiast w przypadku Korei Południowej, wpływ na obniżenie pozycji w rankingu IHDI ma przepaść edukacyjna między pokoleniami.

Kluczem do rozwoju Afryki jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i zmniejszanie nierówności - stwierdza Raport o Rozwoju Społecznym.

Równomierny postęp w rozwoju społecznym Afryki Subsaharyjskiej może zostać zahamowany lub nawet ulec odwróceniu, o ile nie zostaną podjęte odważne kroki w celu zmniejszenia zagrożeń środowiskowych i nierówności w regionie i na świecie - wynika z Raportu o Rozwoju Społecznym 2011 wydanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Raport "Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość: lepsza przyszłość dla wszystkich" pokazuje, że kontynuacja obecnych trendów, nierówność oraz pogarszające się warunki środowiskowe stanowią poważne przeszkody na drodze rozwoju Afryki i całego świata.

Biorąc pod uwagę tempo poprawy regionalnych wskaźników rozwoju społecznego w ostatnich latach, do 2050 roku średni wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) Afryki Subsaharyjskiej wzrósłby o około 44 procent. HDI mierzy poziom dochodu, dostępu do ochrony zdrowia i edukacji.

'Arabska wiosna' ujawnia potrzebę szerszego i bardziej zielonego rozwoju - ocenia Raport o Rozwoju Społecznym.

Osiągnięcie prawdziwie zrównoważonego rozwoju w krajach arabskich będzie wymagało podjęcia odważnych działań w zakresie wewnętrznych nierówności i zagrożeń środowiskowych - stwierdza Raport o Rozwoju Społecznym 2011.

Raport 2011 "Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość: lepsza przyszłość dla wszystkich" nawołuje do podjęcia większych wysiłków na rzecz sprawiedliwego rozwoju ludzkości poprzez niwelowanie nierówności pomiędzy płciami oraz wyrównywanie szans dla marginalizowanych społeczności.

Raport porusza również wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz wzywa do tworzenia nowych możliwości finansowania zrównoważonego rozwoju i ułatwiających korzystanie z energii odnawialnej.

Raport o Rozwoju Społecznym 2011: nierówności i problemy środowiskowe zagrażają rozwojowi w Azji i w rejonie Pacyfiku.

Raport o Rozwoju Społecznym 2011 ostrzega, że zanieczyszczenie środowiska, deforestacja i podnoszące się poziomy mórz zagrażają rozwojowi krajów wyspiarskich w rejonie Azji i Pacyfiku, a Azja Południowa musi pokonać skrajne ubóstwo i wewnętrzne nierówności, aby utrzymać obecne tempo rozwoju.

Raport 2011 "Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość: lepsza przyszłość dla wszystkich" przekonuje, że równowagę środowiskową można osiągnąć najbardziej efektywnie poprzez prowadzenie równoległych działań w zakresie zdrowia, edukacji, dochodów i niwelowania nierówności płciowych, zarówno w samych państwach jak i między państwami.

Według Raportu zagrożenia środowiskowe, które w dużym stopniu spowodowane są szybkim rozwojem przemysłu i deforestacją, przyczyniają się do pogłębiania nierówności w wielu krajach Azji i rejonie Pacyfiku.

Problemy środowiskowe mogą zagrażać państwom Europy Wschodniej i Azji Środkowej oraz ich dużym osiągnięciom w zakresie rozwoju społecznego i równości - stwierdza Raport o Rozwoju Społecznym 2011.

Zanieczyszczenia przemysłowe oraz inne wyzwania środowiskowe mogą umniejszyć postęp rozwoju w Europie Wschodniej i Azji Środkowej - ocenia Raport o Rozwoju Społecznym 2011.

Raport "Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość: lepsza przyszłość dla wszystkich" przedstawia tezę, że naglące, globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i sprawiedliwością społeczną muszą być podejmowane równolegle. Omawia również wzajemnie wzmacniające się polityki na poziomie krajowym i globalnym, które mogą pobudzić postęp w osiąganiu przenikających się celów.

W Europie Wschodniej i Azji Środkowej poziom rozwoju społecznego stale rośnie i odznacza się większą równością społeczną niż w innych krajach rozwijających się. Jednak w wielu krajach rosną różnice w dochodach, a degradacja środowiska może jeszcze potencjalnie osłabić tak trudno zdobyty postęp.

Problemy środowiskowe zagrażają Ameryce Łacińskiej, a Karaiby odnotowują postęp w zmniejszaniu ubóstwa i nierówności - wynika z Raportu o Rozwoju Społecznym.

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zmniejszeniu ulegają duże różnice w dochodach, podejmowane są działania przeciwdziałające deforestacji oraz innym zagrożeniom środowiskowym, które mogą spowolnić rozwój społeczny w regionie - stwierdza Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Pomimo odnotowanego postępu rozwojowego, szybkie tempo deforestacji i inne zagrożenia środowiskowe mogą umniejszyć osiągnięcia regionu i utrudnić jego dalszy rozwój. Raport "Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość: lepsza przyszłość dla wszystkich" nawołuje do podejmowania odważnych działań, zarówno na poziomie poszczególnych krajów jak i we współpracy z innymi państwami, w celu podołania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, np. z podnoszeniem się poziomów mórz. Zagrożeń te i ich skutki mogą mieć ogromne znaczenie dla wysp karaibskich i terenów przybrzeżnych stałych lądów.

Zobacz również:

Inauguracja Raportu o Rozwoju Społecznym 2011 dziś o 12:00 w Kopenhadze (transmisja na żywo w sieci)
http://www.undp.org.pl/Aktualnosci/Inauguracja-Raportu-o-Rozwoju-Spolecznym-2011-dzis-o-12-00-w-Kopenhadze-transmisja-na-zywo-w-sieci

Human Development Report 2011 http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/hdr/human_developmentreport2011.html


2011-11-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×