facebook facebook instagram youtube

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ
podczas
Uroczystości otwarcia konferencji Rio+20
Rio de Janeiro, 20 czerwca 2012 r.

Ceremonia otwarcia konferencji Rio+20

(20 czerwca 2012 r., Rio de Janeiro)


Wasza Ekscelencjo, Pani Prezydent, Dostojni Szefowie Państw i Rządów, Panie Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Szanowni Ministrowie i Przewodniczący Delegacji, Dostojni Goście, Panie i Panowie,

To historyczny dzień. Wielki krok ku takiej przyszłości, jaką chcemy mieć.

Pani Prezydent, proszę jeszcze raz przyjąć nasze podziękowanie, za to że zgodziła się Pani przewodniczyć tej konferencji.

Podjęła Pani wyzwanie niezwykłej wagi.

Ponieważ dzisiaj, Panie i Panowie, spotykamy się w Rio de Janeiro, aby kształtować przyszłość ludzkości.

To nie są tylko puste, przesadne słowa… Wręcz przeciwnie, jesteśmy tutaj, aby stawić czoła rzeczywistości.

Minęło dwadzieścia lat odkąd Szczyt Ziemi uczynił kwestię zrównoważonego rozwoju tematem globalnej dyskusji.

Pozwólcie, że będę szczery: dotychczas podjęte przez nas działania są niewystarczające w obliczu tak wielkiego wyzwania.

Zbyt długo nasze zachowanie opierało się na mylnym założeniu, że niepohamowaną eksploatacją i konsumpcją możemy utorować sobie drogę do dobrobytu.

Dziś już rozumiemy, że nie możemy tak dalej postępować.

Rozumiemy, że stary model rozwoju gospodarczego i społecznego jest nieaktualny.

Rio+20 stwarza wyjątkową okazję do naprawienia błędów, do opracowania nowego modelu, do wyznaczenia nowego kierunku działań, który naprawdę zbilansuje wymogi szybkiego wzrostu i rozwoju gospodarczego ze zrównoważonym dobrobytem i jakością życia w wymiarze społecznym i ekologicznym.

Pani Prezydent, zgromadziła Pani w Rio cały świat.

Szefowie Państw i Rządów, przemierzyliście tysiące kilometrów, aby tutaj być - dziękuję za wasze zaangażowanie w tej niezwykle ważnej chwili.

Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorców, którzy tak licznie tu przybyli.

Wasze wsparcie jest absolutnie niezbędne. Bez was nie uda nam się osiągnąć założonych celów.

Dziś łączymy siły w globalnym ruchu na rzecz zmiany.

Panie i Panowie, Dostojni Goście,

Co widzimy, obserwując nasz świat?

Zbyt wiele politycznych sporów. Poważne problemy gospodarcze.

Szerzące się nierówności społeczne.

Planetę zmagającą się z coraz większą liczbą problemów, od zmian klimatycznych po niedostatek surowców niezbędnych do życia – wody pitnej, czystego powietrza, żywności w przystępnych cenach, paliwa oraz godziwych miejsc pracy.

Dwadzieścia lat temu na świecie żyło pięć i pół miliarda ludzi.

Obecnie liczba ta wzrosła do ponad 7 miliardów.

Do 2030 roku będziemy potrzebować 50 procent więcej żywności, 45 procent więcej energii i 30 procent więcej wody – tylko po to, by móc żyć tak jak teraz.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wkroczyliśmy w nową erę… a nawet w nową epokę geologiczną, gdzie działalność człowieka fundamentalnie zmienia dynamikę życia na Ziemi.

Eksploatujemy naszą planetę bardziej, niż pozwalają na to jej zasoby.

Życie i dobrobyt całej ludzkości – szczególnie ludzi najbiedniejszych i najsłabszych – są coraz bardziej zagrożone.

Dlatego też zrównoważony rozwój stał się dla mnie priorytetem numer jeden.

Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy przede wszystkim przywództwa – Waszego przywództwa.

I dlatego tu jesteśmy.

Jesteśmy tu, żeby tworzyć globalny ruch na rzecz zmiany: szefowie państw i rządów… liderzy świata biznesu… wszystkie ważne grupy społeczeństwa obywatelskiego – musimy współpracować.

W tym tygodniu tworzycie historię.

Wkrótce uzgodnicie treść dokumentu, który będzie zawierał wytyczne dla naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach.

Pamiętajmy o nagrodzie, jaka nas czeka. Musimy działać z wizją i zaangażowaniem… z zaangażowaniem i wizją w najszerszym ich znaczeniu.

Nie zapominajmy o tym, czego brakuje nam najbardziej: o czasie.

A czas ten szybko nam się kończy.

Już nie możemy sobie pozwolić na odwlekanie trudnych decyzji.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest działanie we wspólnym celu… W imię dobra publicznego na całym świecie i poprawienia jakości życia wszystkich ludzi musimy odłożyć na bok interesy narodowe.

Gdy stoję tutaj, wśród was, przepełnia mnie nadzieja:

Ponieważ jesteśmy tu razem.

Ponieważ wiemy, co musimy zrobić i pokazujemy światu, że potrafimy osiągnąć porozumienie w sprawach najwyższej wagi.

Pragnę pochwalić wszystkich, którzy przybyli do Rio, aby przyczynić się do zmiany.

Owoce tej konferencji będą niezwykłe – działania i inwestycje warte miliardy dolarów, które będą w stanie zmienić życie ludzi na całym świecie.

Ruch na rzecz zmiany potrzebuje jednak jednoznacznego mandatu, który ustanowicie w dokumencie końcowym Rio+20.

Dziękuję obu współprzewodniczącym za przeprowadzenie negocjacji.

Trwały one długo i nie były łatwe.

Lecz poczyniliśmy znaczące postępy, zwłaszcza na końcowym etapie.

Pragnę pochwalić Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Patriota, za umiejętności dyplomatyczne. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Prezydent Rousseff za przewodniczenie konferencji.

Cieszę się, że państwa członkowskie zgodziły się uruchomić i objąć patronatem proces, który dąży do ustalenia uniwersalnych celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG).

Cele te będą bazować na naszych postępach osiągniętych w zakresie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals – MDG) oraz będą stanowić integralną część programu rozwoju po roku 2015.

Nie będę szczędził wysiłków realizując powierzony mi przez państwa członkowskie mandat w celu urzeczywistnienia naszej wizji zrównoważonego rozwoju i celów, które bazują na MDG.

Pragnę pochwalić jasne decyzje i strategie w sprawach zatrudnienia, bezpieczeństwa żywnościowego, energii, wody, oceanów, transportu i miast.

Cieszę się również, że w dokumencie położono duży nacisk na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na jakość kształcenia.

Teraz musimy podjąć decyzję w kwestii instytucji, które pomogą nam osiągnąć dobrobyt gospodarczy, społeczny i ekologiczny.

Dostojni Goście, Panie i Panowie,

Poczyniliśmy znaczne postępy. Teraz nadszedł czas na zrobienie ostatniego wielkiego kroku.

Niech konferencję Rio+20 cechuje zaangażowanie i działanie.

Nadszedł czas na działanie.

Nie pozwólmy, żeby nasze dzieci i wnuki były zmuszone zwoływać Rio+40 czy Rio+60.

Nadszedł czas, by wznieść się ponad wąskie interesy narodowe – wyjść poza interesy tej czy innej grupy.

Nadszedł czas na realizację szeroko zakrojonej i wieloletniej wizji.

W tym miejscu, na konferencji Rio+20, możemy określić przyszłość, jaką chcemy mieć.

Nie zmarnujmy tej szansy.

Niech Rio stanie się naszym dziedzictwem… fundamentem, na którym przyszłe pokolenia będą mogły budować.

Jak w przypadku większości z Was, moja rola nie ogranicza się jedynie do zajmowanego stanowiska … jestem nie tylko Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jestem również ojcem i dziadkiem.

I tak jak wy, pragnę świata, w którym nasze dzieci będą się mogły rozwijać i być szczęśliwe…

Świata, w którym wszyscy ludzie będą mieli godziwą pracę i będą mogli godnie żyć…

Świata, w którym wszyscy będą mogli oddychać czystym powietrzem, pić zdrową wodę i dla nikogo nie zabraknie żywności…

Gdzie wszyscy będą pewni jutra.

Takiej przyszłości pragnę – takiej przyszłości chcemy wszyscy.

Wspólnie możemy zrobić ogromny krok w tę przyszłość – tu i teraz.

Dziękuję.


2012-06-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×