facebook facebook instagram youtube

Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ
dotyczące rezultatów Konferencji Rio+20
Zgromadzenie Ogólne ONZ
Nowy Jork, 28 czerwca 2012 r.

Zgromadzenie Ogólne, 28 czerwca 2012 r.

Dziękuję za zaproszenie mnie do wygłoszenia przemówienia w dniu dzisiejszym. W sobotę wróciłem ze szczytu Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju – Konferencji Rio+20. Niedługo przedtem gościłem w Los Cabos w Meksyku, z okazji szczytu G-20. Zachęcałem tam przywódców, by skoncentrowali się na ograniczaniu ubóstwa, tworzeniu miejsc pracy oraz by uznali zrównoważony rozwój za kwestię najważniejszą. W Rio natomiast, zobaczyłem, że rządy całego świata są gotowe tak uczynić. Przybyłem dziś z wiadomością mówiącą o tym, że dokument końcowy szczytu Rio+20 – Przyszłość, Jaką Chcemy Mieć – został zatwierdzony. Fakt ten, po miesiącach trudnych negocjacji, stanowi istotne zwycięstwo w kwestii multilateralizmu. Chciałbym podziękować Pani Prezydent Brazylii, Dilmie Rousseff, i jej zespołowi za ich przywództwo oraz działania dyplomatyczne, które doprowadziły nas do tak owocnego zakończenia. Dziękuję również licznym członkom Zgromadzenia Ogólnego, których negocjatorzy pracowali dzień i noc. Wykazali się oni dyspozycyjnością i dążyli do wypracowania kompromisu. Dziękuję też Podsekretarzowi Generalnemu, Sha Zukang, który pracował jako Sekretarz Generalny konferencji oraz jego zespołowi. Dzięki nim szczyt Rio+20 okazał się ogromnym sukcesem. Wasze Ekscelencje, Chcę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że Konferencja Rio+20 była sukcesem. W Rio byliśmy świadkami dalszego rozwoju globalnego ruchu na rzecz zmiany, który niezaprzeczalnie istnieje. Na konferencji reprezentowanych było ponad 100 szefów państw i rządów. Wielu innych wzięło w niej udział bezpośrednio ze stolic swoich państw. Również społeczeństwo obywatelskie oraz sektor prywatny odegrały bezprecedensową rolę. Dokument końcowy jest kluczowym elementem Konferencji Rio+20. Stanowi on stabilne podstawy dla budowania zrównoważonej przyszłości. Istnieje wiele zalet inicjatywy Przyszłość, Jaką Chcemy Mieć, zbyt wiele by wymienić je wszystkie w tej chwili. Pozwólcie mi Państwo zatem wybrać zaledwie siedem. Pierwsza, i najważniejsza, to fakt, że szczyt Rio+20 odnowił i umocnił polityczne zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju. Doprowadził on do zrównoważenia poglądów 193 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych i uznania ubóstwa za najważniejsze wyzwanie stojące na drodze do dobrostanu społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Po drugie, Wy, państwa członkowskie, zgodziliście się rozpocząć proces mający na celu ustanowienie uniwersalnych celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Cele te będą opierać się na postępach określonych w Milenijnych Celach Rozwoju i będą stanowiły integralną część struktur rozwoju po 2015 roku. Organizacje w ramach systemu ONZ będą ściśle współpracowały z państwami członkowskimi, aby rozwijać cele zrównoważonego rozwoju oraz opracować narzędzia, które będą nam potrzebne do sprawdzenia ich skuteczności. Po trzecie, dokument podkreśla znaczenie równości płciowej i umocnienia pozycji kobiet. Jest to dla mnie najbardziej istotna kwestia, kluczowa dla zrównoważonego rozwoju. Położenie na nią nacisku przez państwa członkowskie jest godne pochwały. Po czwarte, relacje partnerskie. Rządy znajdują się w centrum. Wiemy jednak, że nie mogą one samodzielnie osiągnąć wszystkiego. Potrzebujemy aktywnego zaangażowania i wsparcia wszystkich głównych grup społeczeństwa obywatelskiego, w tym również sektora prywatnego. Uznałem relacje partnerskie jako najistotniejszy sposób realizacji najważniejszych zadań na czas mojej drugiej kadencji. Nasza współpraca partnerska w kwestii zdrowia kobiet i dzieci, bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz inicjatywy Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi nabiera coraz większego znaczenia. Po piąte, w dokumencie końcowym ustalono, że należy wzmocnić międzynarodowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to ustanowienie forum politycznego wysokiego szczebla w sprawie zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienie Programu NZ ds. Środowiska. Po szóste, szczyt Rio+20 przyjął dziesięcioletni Pakiet Programów Dotyczących Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji. Co więcej, w dokumencie końcowym stwierdzono, że produkt krajowy brutto nie może być uważany za jedyną miarę postępu. Ponadto, uznano w nim rolę, jaką gospodarka ekologiczna może odegrać w ograniczeniu ubóstwa, we wzroście gospodarczym i ochronie środowiska. Organizacja Narodów Zjednoczonych ma w tym obszarze znaczne doświadczenie i jest gotowa współpracować z państwami członkowskimi, które chcą poznać możliwości oferowane przez gospodarkę ekologiczną. Po siódme, szczyt Rio+20 uznał prawo do żywności i znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego dla wszystkich ludzi. Potwierdził, że można je osiągnąć poprzez zrównoważone systemy rolnicze i żywnościowe. Podczas szczytu Rio+20 ogłosiłem inicjatywę Wyzwanie: Zero Głodu (Zero Hunger Challenge). Poprzez pracę z rządami, społeczeństwem obywatelskim, parterami w biznesie i rozwoju, chcemy zapewnić wszystkim ludziom łatwiejszy dostęp do pożywnej żywności. Chcemy ostatecznie rozprawić się z problemem niedożywienia wśród dzieci, promować zrównoważone systemy żywnościowe, zwiększyć wydajność małych gospodarstw i zapobiec stratom i marnowaniu żywności. Wasze Ekscelencje, Panie i Panowie, Jeśli przyjmiemy, że dokument końcowy jest fundamentem dla następnego etapu na naszej drodze w kierunku zrównoważonego rozwoju, to zobowiązania ogłoszone podczas szczytu Rio+20 są jego budulcem. Staną się one długotrwałym i solidnym dziedzictwem szczytu Rio+20. Pomogą nam wprowadzić naszą wizję w życie we wszystkich regionach. Podjętych zostało ponad 700 zobowiązań. Wśród nich znajdują się zobowiązania dotyczące zrównoważonego transportu, zgłoszone przez osiem wielostronnych banków, na czele z Azjatyckim Bankiem Rozwoju. Innym znaczącym zobowiązaniem jest zapewnienie Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi. Energia to złota nić łącząca rozwój, inkluzję społeczną oraz ochronę środowiska. Przez dwie następne dekady ponad miliard ludzi będzie czerpać korzyści z publicznych i prywatnych zobowiązań podjętych w związku ze Zrównoważoną Energią dla Wszystkich Ludzi. Ponad 50 rządów dokonuje postępów, a z każdym dniem dołączają do nich kolejne. Jednak to nie wszystkie zobowiązania podjęte podczas szczytu w Rio. Inicjatywa Szkolnictwa Wyższego dot. Zrównoważonego Rozwoju (Higher Education Sustainability Initiative) zyskała setki zwolenników oraz spotkała się z zainteresowaniem 250 uniwersytetów w około 50 krajach. Jest to inicjatywa o światowym zasięgu, która ewoluuje i jest w stanie dotrzeć do tysięcy absolwentów uniwersytetów i szkół biznesu. Nie możemy też zapomnieć o 64 milionach indywidualnych działań podjętych w ramach inicjatywy Działania Wolontariackie Mają Znaczenie (Volunteer Action Counts) prowadzonej przez Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych. Jest to niezwykłe świadectwo oddolnego zaangażowania zwykłych ludzi. To także kolejny przykład na to, że szczyt Rio+20 mobilizuje działania w ramach globalnego ruchu na rzecz zmiany. Rio+20 było też pierwszą konferencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, która skupiła się na angażowaniu ludzi na całym świecie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Setki milionów ludzi dołączyło do rozmów prowadzonych w Internecie, aby podzielić się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości i żądać podjęcia działań. I rozmowy te będą trwać. Świat nas obserwuje i rozliczy nas z zobowiązań złożonych w Rio. Wasze Ekscelencje, Na krótki czas przed szczytem Rio+20 rząd Brazylii pomógł w organizacji Szczytu Ludów. Spotkałem ich przedstawicieli ostatniego dnia konferencji i wysłuchałem ich obaw. Szczyt Ludów przypomina nam, że Karta Narodów Zjednoczonych zaczyna się słowami "My, Ludy". Zrównoważony rozwój dotyczy ludzi – dobrobytu indywidualnych osób, rodzin, społeczności i narodów. Szczyt Rio+20 dał nam nową szansę. To nie był koniec, lecz nowy początek – kamień milowy na drodze, którą musimy podążać. Szczyt Rio +20 potwierdził podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju. Przyczynił się do postępu w kwestiach sektorowych i instytucjonalnych. Przyniósł też nowe zobowiązania podjęte przez wielu partnerów. Wasze Ekscelencje, Panie i Panowie, Teraz zaczyna się praca. Mamy odpowiednie narzędzia. Użyjmy ich, aby uczynić świat zrównoważonym dla wszystkich ludzi. Dziękuję.

2012-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×