facebook facebook instagram youtube

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego - Agenda rozwoju po roku 2015

Agenda rozwoju po roku 2015: przygotowanie gruntu
Tematem 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego jest „Agenda rozwoju po roku 2015: przygotowanie gruntu” . Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych odbędzie sie szereg spotkań dotyczących Milenijnych Celów Rozwoju oraz nowej agendy rozwoju dla świata. W naszych zmieniających się czasach światowi przywódcy, liderzy i obywatele różnych państw współpracują, by przekształcić świat i zmienić na lepsze życie ludzi na świecie. W tym kontekście, odbywające się spotkana wysokiego szczebla na forum ONZ stanowią punkt zwrotny w podejściu społeczności międzynarodowej do rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy naszej planety. Toczą się dyskusje nad takimi tematami jak: przyśpieszenie osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015, opracowanie nowego planu rozwoju dla świata po roku 2015 oraz promowanie zrównoważonego rozwoju oraz realizacja decyzji podjętych na szczycie Rio+20. 23 września Sekretarz Generalny ONZ weźmie udział w spotkaniu poświęconym osiągnięciom Milenijnych Celów Rozwoju oraz światowym inicjatywom, które mają wesprzeć ich realizację. Są to takie kampanie jak: „Każda kobieta, każde dziecko” (Every Woman Every Child), „Wyzwanie: zero głodu” (Zero Hunger Challenge), ,,Poprawiamy odżywianie" (Scaling Up Nutrition), „Globalna edukacja przede wszystkim (Global Education First) oraz wezwanie Zastępcy Sekretarza Generalnego do akcji na rzecz poprawy warunków sanitarnych. 25 września 2013 r. na specjalnym spotkaniu organizowanym przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Sekretarz Generalny ONZ przedstawi przedstawicielom państw członkowskich swój raport „Godne Życie Dla Wszystkich: przyspieszenie postępu w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz w przyjęciu ONZ-owskiej agendy rozwoju świata po roku 2015.” Jest on poświęcony dotychczasowej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz wzywa do stworzenia nowej światowej strategii rozwoju, która będzie wdrażana po roku 2015. Na kolejnym spotkaniu państwa członkowskie omówią mapę drogową dotyczącą nowego planu rozwoju świata po roku 2015. W obydwu spotkaniach wezmą udział głowy państw, szefowie rządów oraz inni przedstawiciele sprawujący ważne funkcje w swoim kraju.
________________________________________________________________________
Zobacz: Millennium Development Goals and Beyond 2015 http://www.un.org/millenniumgoals/ Raport Sekretarza Generalnego ONZ: „Godne Życie Dla Wszystkich" www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2483
Nowa agenda rozwoju dla świata: sięgając poza rok 2015
Świat dokonał ogromnego postępu na drodze osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Skala ubóstwa na świecie uległa zmniejszeniu, więcej dzieci niż kiedykolwiek w historii uczęszcza do szkół podstawowych, wskaźnik umieralności uległ dramatycznemu spadkowi, zwiększył się dostęp do czystej wody, a inwestycje przeznaczone na walkę z malarią, AIDS oraz gruźlicą przyczyniły się do uratowania milionów istnień ludzkich. Milenijne Cele Rozwoju zmieniły życie milionów ludzi. Dalsze silne przywództwo i odpowiedzialne działania mogą sprawić, że do 2015 roku w większości krajów świata dokona się znaczący postęp. Budowa świata dążącym do sprawiedliwości, wolności i pokojowego współistnienia, w którym ludzie będą cieszyć się dostatnim i godnym życiem nadal będzie bezustannie trwała po 2015 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracuje z rządami państw, społeczeństwem obywatelskim i innymi partnerami, czerpiąc z siły napędowej wygenerowanej przez Milenijne Cele Rozwoju, by nadać kształt ambitnej agendzie rozwoju po 2015 roku. Podczas Szczytu w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju we wrześniu 2010 r., państwa członkowskie postanowiły opracować agendę rozwoju obejmującą okres poza rok 2015. Obecnie trwają otwarte i globalne konsultacje w tej sprawie. Na całym świecie również organizacje społeczeństwa obywatelskiego zaczęły uczestniczyć w procesie kształtowania agendy rozwoju po 2015 roku., a szczególną aktywnością wykazują się ośrodki akademickie i badawcze oraz grupy eksperckie w ramach tzw. "think tanków". Grupa Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Group) pilotuje jedenaście ogólnoświatowych i krajowych konsultacji tematycznych przeprowadzanych w przeszło 60 krajach, przy współpracy szerokiego grona partnerów i zainteresowanych stron. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon powołał Zespół Zadaniowy Systemu NZ (UN System Task Team), który koordynuje przygotowania prowadzące do uchwalenia agendy rozwoju po 2015 r. W lipcu 2012 r. Sekretarz Generalny Ban Ki-moon ogłosił listę 27 członków Panelu Wysokiego Szczebla, pełniącego funkcję doradczą w zakresie światowej polityki rozwoju po 2015 roku. Współprzewodniczącymi panelu zostali prezydent Indonezji, prezydent Liberii oraz premier Wielkiej Brytanii. W panelu uczestniczą również przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego oraz szefowie rządów. Panel Wysokiego Szczebla czerpnie z wyników ogólnoświatowych konsultacji oraz danych zgromadzonych przez platformy online i offline – „Świat, jaki chcemy mieć” (World We Want) i  „Mój świat” (MY World). W czwartek 30 maja 2013 r. Panel złożył na ręce Sekretarza Generalnego raport, który posłużył Sekretarzowi Generalnemu do opracowania własnego raportu – zostanie on przedstawiony państwom członkowskim ONZ we wrześniu b.r. „MY World survey” to ogólnoświatowy sondaż prowadzony przez ONZ dotyczący budowy lepszego świata. Ludzie mają szansę wybrać sześć kwestii związanych z rozwojem, które według nich mają największe znaczenie dla jakości ich życia. Dopełnieniem sondażu „MY World” jest platforma „World We Want platform”, gdzie obywatele mogą uczestniczyć w różnych konsultacjach przeprowadzanych w ramach przygotowań do opracowania agendy rozwoju po 2015 roku. Uwzględni ona nowe wyzwania i będzie nawiązywać do osiągnięć konferencji Konferencji NZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju “Rio+20”, która odbyła się w czerwcu 2012 r w Rio de Janeiro (Brazylia). Powstały dokument zatytułowany “Przyszłość, jaką chcemy mieć” postulował założenie międzyrządowej Otwartej Grupy Roboczej ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju (Open Working Group on Sustainable Development Goals - OWG). która opracuje i przedłoży dokument na 68 sesji Zgromadzenia Ogólnego. Panel Wysokiego Szczebla i Otwarta Grupa Robocza współpracują nad opracowaniem jednej wizji rozwoju świata, dążącej do ograniczenia ubóstwa i zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów. Otwarta Grupa Robocza rozpoczęła swoje prace w styczniu 2013 r.

2013-09-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×