facebook facebook instagram youtube

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego „Osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju: przyspieszenie działań, efektywne partnerstwo” Forum w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku 23 września 2013 r.

23 września 2013 roku w sali Rady Powierniczej w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbyło się forum na wysokim szczeblu poświęcone przyspieszeniu działań na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Spotkanie zostało zwołane przez Sekretarza Generalnego ONZ. Uczestniczyły w nim głowy państw i szefowie rządów, przedstawiciele sektora biznesu, filantropi i liderzy społeczeństwa obywatelskiego oraz najwyżsi rangą pracownicy ONZ i Banku Światowego. Podczas spotkania społeczność międzynarodowa przedstawiła konkretne przykłady dokonanego postępu w realizacji Celów oraz skupiła się na dalszych możliwościach ich osiągnięcia. Uczestnicy spotkania przedstawili przykłady skutecznych działań, które umożliwiły osiągnięcie Celów, omówili formy efektywnej współpracy partnerskiej oraz działania zmierzające do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju przed 2015 rokiem. Obecnie Organizacja Narodów Zjednoczonych, rządy państw, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i obywatele całego świata pracują nad opracowaniem nowej agendy zrównoważonego rozwoju na okres sięgający poza 2015 rok. Sukcesy i porażki Milenijnych Celów Rozwoju oraz wnioski wyciągnięte podczas forum wzbogaciły debatę państw członkowskich ONZ na specjalnym spotkaniu poświęconym realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, które odbyło się 25 września 2013 r.
Nowe zobowiązania w wysokości $ 2,5 miliarda pomogą osiągnąć
cele redukcji ubóstwa na świecie

Nowe zobowiązania na łączną kwotę $2.5 miliarda na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals - MDG) pomogą je zrealizować przed wyznaczonym 2015 rokiem. Brytyjska Sekretarz ds. rozwoju międzynarodowego, Justine Greening, ogłosiła przyznanie nowej pomocy rządu w wysokości $1,6 miliarda (£1 miliona) Globalnemu Funduszowi do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią na okres 2014-2016. 750 000 osób zakażonych wirusem HIV zostanie poddanych ratującej życie terapii antyretrowirusowej. Zostaną zakupione 32 miliony siatek pokrytych środkiem owadobójczym, by ograniczyć rozprzestrzenianie malarii, a ponad milion ludzi otrzyma leki przeciwgruźlicze. Rząd Norwegii zadeklarował przeznaczyć $75 milionów w przeciągu trzech lat na sfinansowanie zakupu artykułów medycznych i pokrycia kosztów ich dostawy, które zostaną przekazane nowemu "Funduszowi Powierniczemu na rzecz zdrowia reprodukcyjnego, noworodków i matek" (Reproductive, Newborn, and Maternal Health Trust Fund). „Energia”, międzynarodowa sieć promująca równość płci i zrównoważoną energię, zobowiązała się przekazać ponad $10 milionów (8 milionów Euro) na wspieranie i wzmocnienia działań na rzecz równości płci, przede wszystkim na powszechny dostęp do korzystania z energii. Zobowiązanie to - wspierane przez Norweską Agencję ds. Współpracy w Dziedzinie Rozwoju, Szwedzką Agencję na rzecz Rozwoju Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii oraz Azjatycki Bank Rozwoju – zostało podjęte w ramach inicjatywy "Zrównoważona Energia Dla Wszystkich".
ONZ uruchamia innowacyjne partnerstwa na rzecz osiągnięcia
globalnych celów dotyczących redukcji ubóstwa na świecie
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wezwał przywódców rządów, wiodących przedsiębiorców i filantropów do podjęcia wspólnych działań na rzecz walki ze skrajnym ubóstwem, głodem oraz nękającym ludzkość chorobami. Podczas spotkania na wysokim szczeblu, które odbyło się pod hasłem „Sukces Milenijnych Celów Rozwoju: Przyspieszenie Działań, Efektywne Partnerstwo”, Sekretarz Generalny zaprezentował nowego rodzaju silne partnerstwa, które przyczyniają się do zmiany obrazu pomocy rozwojowej, uruchamiania środków finansowych i  wymiany wiedzy na temat realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals - MDG). “W takich dziedzinach jak zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, energia, edukacja, warunki sanitarne i innowacyjność, Organizacja Narodów Zjednoczonych jest najbardziej skuteczna wówczas, gdy angażuje wszystkie zainteresowane strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie oraz sektor prywatny.” - powiedział Sekretarz Generalny ONZ. "Naszym celem jest stworzenie platformy dla wszystkich pragnących wnieść swój wkład w promowanie konkretnych rozwiązań odnośnie niecierpiących zwłoki problemów naszych czasów oraz wymienić się doświadczeniem w zakresie ratowania życia. ” - dodał Ban Ki-moon. Prezes grupy Banku Światowego Jim Yong Kim ogłosił, że grupa planuje przekazać co najmniej $700 milionów do końca 2015 roku na pomoc dla krajów rozwijających się, z przeznaczeniem na urzeczywistnienie Milenijnego Celu dotyczącego poprawy opieki zdrowotnej nad kobietami i dziećmi, realizowanego w ramach globalnej inicjatywy” Każda Kobieta, Każde Dziecko” (Every Woman Every Child). Środki pochodzą z Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (International Development Association - IDA), który jest funduszem Grupy Banku Światowego wspomagającym najbiedniejsze kraje świata. Środki pozwolą na wdrożenie pilotażowych, ogólnokrajowych projektów poprawiających zdrowie reprodukcyjne i obejmujących opieką zdrowotną kobiety i dzieci. Kolejne znaczące zobowiązanie w wysokości $80 milionów (60 milionów Euro) zostało złożone przez Fundację IKEA. Środki te będą przekazywane przez następne pięć lat na rzecz programów UNICEF prowadzonych w Indiach, które mają za zadanie poprawę przeżywalności dzieci, edukację i ochronę dzieci. “Celem Fundacji IKEA jest tworzenie szans dla milionów dzieci na całym świecie. To wymaga długotrwałego zaangażowania, i dziś mam olbrzymią przyjemność ogłosić przekazanie UNICEF 60 milionów EURO, by poprzez współpracę UNICEFu i rządu Indii poprawiać sytuację indyjskich dzieci w ciągu kolejnych pięciu lat” - powiedział Per Heggenes, Dyrektor Zarządzający Fundacji Ikea. “W 2002 roku przekazaliśmy pierwszą dotację dla pionierskiej kampanii promującej prawa dzieci w stanie Uttar Pradesh. Przez następne dziesięć lat bezustannie wspieraliśmy finansowo UNICEF, dzięki czemu pomoc otrzymało ponad 74 milionów indyjskich dzieci ”. - dodał Per Heggenes. Afrykańscy przywódcy podkreślali znaczenie potencjału tkwiącego w nietradycyjnych partnerstwach, które wykorzystują najnowszą wiedzę specjalistyczną w tych miejscach, gdzie potrzebne są przyspieszone działania na rzecz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i w których istnieje ogromny potencjał rozwojowy. Tony Elumelu, nigeryjski filantrop i prezes Heirs Holdings powiedział “Inwestycja o wartości $2,5 miliarda i zobowiązanie Heirs Holdings do zwiększenia dostępności energii w Afryce w jasny i znaczący sposób pokazują, że afrykański kapitał może, a nawet powinien, reagować na wyzwania nękające Afrykę”. “Dostęp do taniej energii będzie miał niewyobrażalny wpływ na rozwój gospodarczy Afryki. Koszty poniesione przez firmy ulegną zmniejszeniu, przedsiębiorcy poszerzą swoją działalność , w wyniku czego powstaną nowe miejsca pracy. To bardzo konkretny przykład ‘afrykapitalizmu’ - zobowiązania sektora prywatnego do tworzenia koniunktury gospodarczej i społecznego dobrobytu”. - dodał prezes Heirs Holdings. Mając na uwadze następną generację innowacyjnych partnerstw, Dyrektor Operacyjny Facebook'a, Sheryl Sandberg, przedstawiła ‘internet.org’, nowe globalne partnerstwo, którego celem jest udostępnienie Internetu dwóm trzecim populacji świata – czyli pięciu miliardom ludzi, którzy obecnie go nie mają. Milenijne Cele Rozwoju okazały się być najskuteczniejszą w historii świata kampanią na rzecz walki z ubóstwem. Warunki życia milionów ludzi uległy poprawie dzięki osiągnięciu celów dążących do redukcji ubóstwa, zwiększenia dostępności do czystej wody, poprawy warunków życia mieszkańców slumsów oraz uzyskania parytetu płciowego w szkolnictwie podstawowym. Pomimo znacznych korzyści, postęp w zakresie realizacji ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju nie jest równomierny w poszczególnych regionach i krajach. Także poszczególne grupy populacji doświadczyły postępu w różnym stopniu, co wymaga podjęcia dalszych odważnych działań w wielu obszarach. Przedstawiciele prywatnego i publicznego sektora pokazali dzisiaj, jak dzięki partnerstwom przyspieszono postęp i działania zmierzające do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju przed 2015 rokiem. Inicjatywy partnerskie podejmowane przez ONZ obejmują zakres Milenijnych Celów Rozwoju. Przykładami takich partnerstw są kampanie: Każda kobieta, każde dziecko” (Every Woman Every Child), „Zrównoważona energia dla wszystkich (Sustainable Energy for All), „Wyzwanie: zero głodu” (Zero Hunger Challenge), ,,Poprawiamy odżywianie" (Scaling Up Nutrition), „Globalna edukacja przede wszystkim (Global Education First), „Globalny puls” (UN Global Pulse), „Wezwanie do akcji na rzecz warunków sanitarnych” (Call to Action on Sanitation).

2013-09-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×