facebook facebook instagram youtube

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego - harmonogram prac

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ Harmonogram prac (skrócona lista)
 1. Otwarcie sesji przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego
 2. Minuta ciszy - cicha modlitwa lub medytacja
 3. Listy uwierzytelniające delegatów na 68. sesję Zgromadzenia Ogólnego
  a. Mianowanie członków Komitetu Pełnomocnictw
  b. Raport Komitetu Pełnomocnictw
 4. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego
 5. Wybór członków komitetów głównych
 6. Wybór wiceprzewodniczących Zgromadzenia Ogólnego
 7. Organizacja pracy, przyjęcie punktowa obrad, raport Komitetu Ogólnego
 8. Debata ogólna
A. Promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego oraz postanowieniami konferencji. ONZ
 • Raport Rady Gospodarczej i Społecznej
 • Implementacja Deklaracji Zobowiązań w Sprawie HIV/AIDS oraz politycznych deklaracji dotyczących HIV/AIDS
 • Sport na rzecz rozwoju i pokoju: budowa pokojowego i lepszego świata poprzez sport i dążęnie do ideałów olimpijskich
 • Lata 2001-2010: Dekada Ograniczania Malarii w Krajach Rozwijających się, Zwłaszcza w Afryce
 • Kultura pokoju
 • Informacyjne i komunikacyjne technologie na rzecz rozwoju
 • Kwestie makroekonomicznej polityki:
  - Międzynarodowy handel a rozwój
  - Międzynarodowy system finansowy a rozwój
 • Zrównoważony rozwój
  - Implementacja Agendy 21, program dalszej implementacji Agendy 21; osiągnięcia Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju
  - Międzynarodowa strategia dotycząca ograniczania skutków katastrof
  - Ochrona klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń
  - Implementacja Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zwalczania Pustynnienia w krajach dotkniętymi poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce
  - Konwencja o Różnorodności Biologicznej
 • Globalizacja i współzależność
  - Rola Narodów w Zjednoczonych w promowaniu rozwoju w kontekście globalizacji i współzależności
  - Nauka i technologia dla rozwoju
  - Kultura i rozwój
  - Międzynarodowe migracje a rozwój
 • Wykorzenienie biedy i inne tematy dotyczące rozwoju
  - Implementacja Drugiej Dekady Walki z Ubóstwem (2008-2017)
 • Rozwój rolnictwa, bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie
 • Rozwój społeczny
  - Implementacja postanowień Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego
  - Rozwój społeczny, sytuacja grup społecznych na świecie, w tym młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz rodzin
  - Dekada Alfabetyzacji: Edukacja dla wszystkich ludzi
 • Równouprawnienie kobiet
B. Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
 • Raport Rady Bezpieczeństwa
 • Raport Komisji Budowania Pokoju
 • Rola diamentów w podsycaniu konfliktów
 • Zapobieganie konfliktom zbrojnym
 • Sytuacja na Bliskim Wschodzie
 • Kwestia Palestyny
 • Sytuacja w Afganistanie
 • Sytuacja w okupowanych terenach Azerbejdżanu
 • Kwestia Majotty – wyspy położonej w archipelagu Komorów
 • Konieczność zakończenia gospodarczego, komercyjnego i finansowego embarga nałożonego przez Stany Zjednoczone Ameryki przeciwko Kubie
 • Sytuacja w Ameryce Środkowej
 • Kwestia Cypru
 • Zbrojna agresja przeciwko Demokratycznej Republice Konga
 • Sprawa wysp Falklandzkich (Malwiny)
 • Demokracja i prawa człowieka na Haiti
 • Zbrojna agresja Izraela przeciwko instalacjom jądrowym w Iraku oraz jej poważne konsekwencje wobec ustanowionego systemu międzynarodowego zakładającego pokojowe użycie energii jądrowej, non-proliferacji broni jądrowej oraz międzynarodowego pokoju oraz bezpieczeństwa
 • Konsekwencje irackiej okupacji i agresji przeciwko Kuwejtowi
 • Wsparcie przy rozbrajaniu min przeciwpiechotnych
 • Skutki promieniowania atomowego
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej
 • Raport Specjalnego Komitetu Badań nad Działaniami Izraela Łamiącymi Prawa Człowieka Ludności Palestyńskiej i Arabskiej na Okupowanych Terytoriach
 • Obszerny przegląd specjalnych misji politycznych
 • Implementacja Deklaracji o Przyznaniu Niepodległości Krajom i Narodom Kolonialnym
 • Raport Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, kwestia uchodźców, osób powracającym oraz ludności wysiedlonej, kwestie pomocy humanitarnej
C. Rozwój Afryki
 • Nowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Afryki: postęp i wsparcie międzynarodowe
 • Przyczyny konfliktów oraz wspieranie trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju w Afryce
D. Promowanie praw człowieka
 • Raport Rady Praw Człowieka
 • Promowanie i ochrona praw dzieci
 • Prawa ludności rdzennej
 • Eliminacja rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i  nietolerancji
 • Prawo do samostanowienia
 • Promowanie i ochrona praw człowieka
E. Skuteczna koordynacja pomocy humanitarnej
 • Wzmocnienie koordynacji pomocy humanitarnej oraz reagowania na wypadek katastrof przez organizacje systemu Narodów Zjednoczonych, uwzględniając specjalną pomoc ekonomiczną
 • Wspieranie osób ocalałych z ludobójstwa w Rwandzie w 1994, przede wszystkim sierot, wdów i ofiar przemocy seksualnej.
F. Promowanie sprawiedliwości i prawa międzynarodowego
 • Raport Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
 • Raport Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy powołanym do osądzania osób odpowiedzialnych za ludobójstwo i inne poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego na terytorium Rwandy i krajach sąsiednich od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 r.
 • Raport Międzynarodowego Sądu Karnego dla byłej Jugosławii powołanym do osądzania osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego na terytorium byłej Jugosławii od 1991 r.
 • Raport Międzynarodowego Trybunału Karnego
 • Oceany i prawo morskie
 • Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych i ekspertów ONZ podczas uczestnictwa w misjach
 • Raport Komisji do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego
 • Raport Komisji Prawa Międzynarodowego
 • Ochrona dyplomatyczna
 • Raport Specjalnego Komitetu do Spraw Karty Narodów Zjednoczonych i Zwiększenia Roli Organizacji
 • Rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym
G. Rozbrojenie
 • Raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA)
 • Redukcja budżetów militarnych i przejrzystość wydatków na cele militarne
 • Ustanowienie strefy bezatomowej w regionie Bliskiego Wschodu
 • Podjęcie skutecznych międzynarodowych zobowiązań zapewniających, że kraje posiadające broń jądrową nie użyją jej przeciwko krajom, które jej nie mają
 • Zapobieganie wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej
 • Ogólne i całkowite rozbrojenie - powiadomienia o testach nuklearnych - przejrzyste i budujące zaufanie instrumenty umożliwiające prowadzenie działań w przestrzeni kosmicznej
  - przejrzystość w kwestiach zbrojenia - zakaz składowania odpadów radioaktywnych - budowa świata bezatomowego: przyspieszenie prac nad implementacją zobowiązań w zakresie rozbrojenia atomowego - instrumenty uniemożliwiające terrorystom pozyskanie broni masowego rażenia - implementacja Konwencji o Zakazie Prowadzeniu Badań, Produkcji, Składowania i Użycia Broni Chemicznej oraz o Niszczeniu jej Zapasów - rozbrojenie jądrowe
 • Traktat o Handlu Bronią
H. Kontrola środków odurzających, zapobieganie przestępstwom oraz przeciwdziałanie terroryzmowi we wszystkich jego formach
 • zapobieganie przestępstwom a prawo
 • międzynarodowa kontrola środków odurzających
I. Sprawy organizacyjne, administracyjne i inne
 • Raport Sekretarza Generalnego na temat pracy Organizacji
 • Raport Sekretarza Generalnego na temat Funduszu Budowania Pokoju
 • Wybór przedstawicieli do organów ONZ - wybór 5 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa - wybór 18 członków do Rady Gospodarczej i Społecznej
 • Wybór przedstawicieli do ciał pomocniczych i inne wybory: - wybór członków do Komitetu Programowego i Koordynacyjnego, Komitetu Organizacyjnego Komisji Budowania Pokoju, Rady praw Człowieka, Dyrektora Wykonawczego Programu NZ ds. Ochrony Środowiska (UNEP), wybór Dyrektora Wykonawczego Programu NZ ds. Osiedli Ludzkich (UNHABITAT)
 • Przyjmowanie nowych członków do ONZ
 • Omówienie rezultatów Szczytu Milenijnego
 • Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu
 • Wzmocnienie systemu ONZ
 • Reforma ONZ
 • współpraca ONZ z parlamentami krajowymi i Unią Międzyparlamentarną
 • Kwestie zdrowotne ludności na świecie a polityka zagraniczna państw
 • Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych
 • Sprawozdania finansowe: operacji pokojowych ONZ, UNDP, UNICEF, UNRWA, UNHCR, UNFPA, jednostki 'UN-Women'
 • Budżet na lata 2012-2013
 • Planowany budżet na lata 2014-2015
 • funkcjonowanie systemu Narodów Zjednoczonych
 • Poprawa sytuacji finansowej ONZ
___________________________________________________________________

Zobacz również:
General Assembly of the United Nations: 68th session
http://www.un.org/en/ga/68/


2013-09-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×