facebook facebook instagram youtube

Inauguracja Międzynarodowego Roku Młodzieży
pod hasłem
‘Dialog i wzajemne zrozumienie’
12 sierpnia 2010 r. - 11 sierpnia 2011 r.

Nowy Jork, 12 sierpnia 2010 r.: W dniu dzisiejszym w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbędzie się uroczystość z okazji rozpoczęcia obchodów Międzynarodowego Roku Młodzieży. Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przewidziane są przemówienia, odbędą się występy muzyczne i artystyczne, pokaz filmów. W uroczystości weźmie udział Sekretarz Generalny ONZ.

Obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży mają na celu promowanie idei pokoju, poszanowania praw człowieka oraz solidarności pokoleń, kultur, religii i cywilizacji.

W swoim przesłaniu z okazji inauguracji Roku, Sekretarz Generalny ONZ podkreśla, że „w świecie, gdzie kontakty między różnymi społecznościami i ich tradycjami są coraz częstsze i bliższe, młodzi ludzie powinni nauczyć się uważnie słuchać, rozumieć problemy innych, przyjmować różne opinie i rozwiązywać konflikty.” Wzywa do ‘zwiększenia udziału młodzieży w polityce, programach i procesach decyzyjnych, stanowiących o ich i naszej przyszłości. Podczas uroczystości wystąpi także przedstawiciel Tunezji – Samir Laabidi, Minister do Spraw Młodzieży, Sportu i Edukacji Fizycznej oraz Jean-Francis Regis Zinsou, Stały Przedstawiciel Republiki Beninu przy ONZ.

Sha Zukang, Podsekretarz Generalny do Spraw Gospodarczych i Społecznych wygłosi przemówienie na temat działań systemu ONZ, podejmowanych w ramach Między-Agendowej Sieci Rozwoju Młodzieży. Thoraya Obaid, Dyrektor Wykonawcza Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych, przedstawi wspólne stanowisko agend ONZ w sprawie wsparcia idei rozwoju młodzieży. Jane Stewart, pani dyrektor Międzynarodowej Organizacja Pracy w Nowym Jorku, wypowie się na temat globalnych trendów związanych z zatrudnieniem młodych ludzi.

Podczas uroczystości głos zabiorą także Maya Saoud, przedstawicielka młodzieży, oraz Monique Coleman, amerykańska aktorka, piosenkarka i tancerka. Uroczystości poprowadzi Chris Bashinelli, Dyrektor Wykonawcza Telewizji 'Bridge the Gap’.

Część artystyczna uroczystości przewiduje wystąpienie grupy muzycznej The Bonde, pokaz najlepszych fotografii wybranych w konkursie “Shoot Nations”, recital poezji, przedstawienie taneczne grupy “Move for Autism” oraz pokaz filmów video. Z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku można zwiedzić wystawę „Wizualny Głos: globalne zjawiska z perspektywy młodzieży”, otwartą dla publiczności w dniach 2 sierpnia – 10 września br.

Wyzwania i możliwości

Na świecie żyje ponad 1.2 miliarda młodych ludzi w wieku między 15 a 24 lat, co stanowi 18% światowej populacji. Międzynarodowy Rok Młodzieży stanowi okazję do ukazania wkładu młodzieży w rozwój społeczeństw oraz umożliwienia jej pełnej i efektywnej partycypacji w życiu społeczeństwa.

87% młodzieży w krajach rozwijających się zmaga się z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia oraz życia gospodarczego.

Świat zmaga się z  wieloma, często zazębiającymi się, kryzysami i problemami społeczno-ekonomicznymi. Kluczem do ich rozwiązania jest inwestowanie w młodzież i współpraca z młodymi ludźmi.

Przyjmując rezolucję 64/134, ogłaszającą obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży, państwa członkowskie ONZ podkreśliły jak ważne dla społeczeństwa międzynarodowego jest włączenie problematyki młodzieżowej do globalnych, regionalnych i  krajowych programów rozwoju. ONZ przykłada szczególna wagę do trzech nadrzędnych celów Roku: zwiększenie zaangażowania i inwestycja w młodzież; zwiększenie uczestnictwa młodzieży i współpracy partnerskiej; oraz pogłębianie porozumienia międzykulturowego wśród młodzieży.

ONZ a młodzież

Pierwszy Międzynarodowy Rok Młodzieży obchodzony był w 1985 roku, a w 1995 roku - w dziesiątą rocznicę Roku - Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży, w którym określono ramowy plan działań i wytyczne dla działań krajowych, mających na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na świecie.

Dziś Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży odgrywa pierwszorzędną rolę we wspieraniu młodzieży. Koncentruje się na wzmacnianiu zdolności krajów w tworzeniu większych i lepszych możliwości uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym.

Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży prowadzony jest przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych. Program podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu promocję rozwoju młodzieży. Zwiększa efektywność prac Narodów Zjednoczonych nad rozwojem młodzieży przez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami NZ za pomocą Między-Agendowej Sieci Rozwoju Młodzieży.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęca młodzież i organizacje młodzieżowe, by inicjowały wydarzenia i uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Roku Młodzieży.

Można subskrybować miesięcznik ‘Youth Flasz’ ( www.un.org/youth), pobrać materiały promocyjne z oficjalnej strony International Year of Youth: (http://social.un.org/youthyear), czy też włączyć się w dyskusję na facebook.com/UNyouthyear.


2010-08-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×