facebook facebook instagram youtube

Kariera w Organizacji Narodów Zjednoczonych
Egzamin konkursowy do pracy


3 grudnia 2013 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi w różnych ośrodkach na całym świecie egzamin konkursowy, organizowany w ramach Young Professionals Programme (YPP) dla młodych, dynamicznych absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadają przynajmniej dyplom licencjata. Do tegorocznej edycji egzaminu mogą przystąpić obywatele z 64 państw członkowskich ONZ, w tym obywatele Polski, którzy interesują się działalnością ONZ i jej agend wyspecjalizowanych oraz chętnie podejmą pracę jako funkcjonariusze ONZ. Informacje dotyczące egzaminu dostępne są na stronie internetowej https://careers.un.org/ w zakładce Young Professionals Programme (YPP). Dziedziny tegorocznego egzaminu

 • administracja
 • informacja publiczna
 • finanse
 • prawo
 • statystyka
Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy z danej dziedziny, umiejętności myślenia analitycznego, pisania tekstów oraz ogólnej znajomości zagadnień z zakresu spraw międzynarodowych.
Warunki udziału w egzaminie

Osoba przystępująca do egzaminu musi udokumentować, że:
 • ma 32 lata lub mniej na dzień 31 grudnia 2013 r.,
 • posiada jako minimum dyplom licencjata (lub równoważny),
 • włada biegle językiem angielskim i/lub francuskim,
 • jest obywatelem państwa mającego prawo do udziału w tegorocznej edycji egzaminu konkursowego.

Procedura aplikacyjna

Aplikacje należy składać w terminie:
 • od 3 czerwca do 2 sierpnia 2013 r. (do północy czasu wschodniego EST) z zakresu prawa, informacji publicznej i statystyki;
 • od 8 lipca do 6 września 2013 r. (do północy czasu wschodniego EST) z zakresu administracji i finansów.
Wniosek aplikacyjny należy zarejestrować online na stronie internetowej https://inspira.un.org (skorzystać można m.in. z linku do tej strony na portalu https://careers.un.org/.
Egzamin

Egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap: pisemny

Egzamin pisemny składa się z części ogólnej oraz części specjalistycznej. Trwa 4 i pół godziny.
 • Część ogólna - wspólna dla wszystkich egzaminowanych - to sprawdzian wiedzy z zakresu spraw międzynarodowych oraz umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim lub francuskim.
 • Część specjalistyczna – to test wiedzy odpowiadającej jednemu z pięciu zakresów objętych egzaminem, przeprowadzony w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ, zgodnie z wyborem osoby egzaminowanej.
Część pisemna egzaminu odbędzie się w Warszawie – dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie. Koszty związane z  podróżą i pobytem w Warszawie ponosi kandydat.
II etap: ustny

Do egzaminu ustnego przystąpią kandydaci, którzy pomyślnie przejdą etap pierwszy. Zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna za pomocą VTC lub Skype’a, która ma sprawdzić, czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do pracy w ONZ. Rozmowa prowadzona będzie w języku angielskim lub francuskim, zgodnie z wyborem kandydata. Zatrudnienie

Kandydaci, którzy przejdą postępowanie konkursowe z wynikiem pozytywnym, mogą uzyskać ofertę zatrudnienia na dwa lata w jednym z biur Sekretariatu ONZ na świecie lub w misji pokojowej. Kandydaci, którzy nie otrzymają oferty bezpośrednio po egzaminie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, dającej prawo do preferencyjnego traktowania w procesie rekrutacji przez okres dwóch lat. Odmowa przyjęcia oferty pracy wyklucza możliwość zatrudnienia w ONZ w ramach Young Professionals Programme.
--------------------------------------
Informacje dotyczące egzaminu dostępne są na stronie internetowej https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE. Strona zawiera szczegółowe informacje dotyczące dziedzin, procesu aplikacyjnego, egzaminu, przykłady tematów z wcześniejszych lat, listę państw, których obywatele mogą przystąpić do tegorocznego egzaminu oraz wiele innych przydatnych informacji. Organizatorem egzaminu i podmiotem odpowiedzialnym za całość procesu rekrutacji jest siedziba główna ONZ w Nowym Jorku.
Zobacz: Praca w ONZ dla młodych Polaków - jak zdać egzamin YPP
www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2456&wid=182013-05-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×