facebook facebook instagram youtube

Kijów gospodarzem ministerialnej konferencji
w sprawie Konwencji Karpackiej
11-13 grudnia 2006 r.

UE łączy siły promując „Przestrzeń Karpacką”

Wiedeń (UNIS) – w dniach 11-13 grudnia przedstawiciele siedmiu państw członkowskich Konwencji Karpackiej spotkają się w Kijowie (Ukraina) na trzydniowej konferencji poświęconej ochronie środowiska naturalnego i kulturalnego dziedzictwa regionów górskich Europy Środkowej i Wschodniej.

Ostatniego dnia konferencji ministrowie środowiska wezmą udział w sesji mającej na celu przyjęcie programu działania, który wyznaczy priorytety na drodze do osiągnięcia poprawy warunków ekologicznych, społecznych i gospodarczych w regionie karpackim.

„Bogactwo naturalnej przyrody i kultury czyni z Karpat skarb świata. Rządy i wszystkie inne podmioty działając w regionie w oparciu o Konwencję, mogą zbudować przyszłość, w której środowisko naturalne będzie rozkwitać tuż obok nowoczesnej i dynamicznej gospodarki”, powiedział Achim Steinem, Dyrektor Programu ONZ ds. Ochrony Środowiska (UNEP), pełniącego rolę tymczasowego sekretariatu Konferencji.

Ramowa Konwencja o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat, która weszła w życie 4 stycznia bieżącego roku, stara się wzmocnić współpracę, zrównoważony rozwój i ochronę środowiska w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Serbii, na Słowacji i na Ukrainie.

Konwencja łączy cztery państwa członkowskie Unii Europejskiej, jeden kraj w przededniu akcesji i dwóch sąsiadów UE, tym samym zapewnia unikalne ramy dla współpracy międzynarodowej.

Aby rozwinąć współpracę w  zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju, Komisja Europejska i jej partnerzy inwestują 4,5 miliona euro w promocję idei „Przestrzeni Karpackiej” - wspólnej wizji strategicznej dla krajów tego historycznie marginalizowanego górskiego regionu.

Austria, Włochy, Lichtenstein i Szwajcaria, członkowie Konwencji Alpejskiej - która jako pierwsza na świecie konwencja w sprawie regionu górskiego służyła za model - aktywnie wsparły Konwencję Karpacką.

Kijowska konferencja, zwana oficjalnie Pierwszym Spotkaniem Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP1), rozważy nowe inicjatywy w zakresie energii odnawialnej, turystyki, transportu, rozwoju obszarów wiejskich, leśnictwa, ochrony przyrody, różnorodności krajobrazu, zarządzania dorzeczami, dziedzictwa kulturowego i tradycyjnej wiedzy. Przyjmie również program działań i regulamin potrzebny do skutecznego zarządzania Konwencją.

Na konferencji spodziewany jest udział ponad 50 organizacji występujących w roli obserwatorów i organizatorów „Karpackiej uroczystości”. To wydarzenie kulturalne uświetni ostatni dzień spotkania. Ponieważ Konwencja podkreśla uczestnictwo społeczne, z organizacjami tymi oraz innymi lokalnymi decydentami prowadzono intensywne konsultacje podczas przygotowań do konferencji.

Górski region Karpat, rozciągający się na obszarze ponad 200 tysięcy kilometrów kwadratowych (obszar o 10% większy niż Alpy) porośnięty jest wielkimi połaciami lasu. Zamieszkują go wilki, rysie, żubry, kozice, orły cesarskie oraz inne rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki, na jego obszarze rośnie 481 endemicznych gatunków roślin.

Wiele małych społeczności wiejskich różnego pochodzenia etnicznego i narodowościowego przez wieki przystosowało się do górskiego środowiska. Ogółem Karpaty są domem dla około 16 do 18 milionów osób.

Kluczowymi zagrożeniami dla Karpat są rosnące bezrobocie i ubóstwo, które pogłębiły się od czasu przemian ustrojowych 15 lat temu. Wynikiem tych problemów jest porzucanie ziemi, a także zjawiska związane z niezrównoważonym rozwojem, rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenie, wylesianie, zbyt intensywne praktyki myśliwskie i fragmentacja siedlisk.

**********************************************************************************

Konferencja odbywa się w Klubie Rady Ministrów Ukrainy, Instytucka 9, 01008 Kijów, Ukraina.

Informacji w sprawie konferencji udzielają:

Michael Williams, Conference Press Officer, Mobile: +41-79-409-1528, Email: michael.williams@unep.ch

Nick Nuttall, UNEP Spokesperson, Tel: +254-2-62-3084, Mobile: +254-733-632755, Email: nick.nuttall@unep.org

Elisabeth Waechter, Tel: +254-207-62-3088

Strona internetowa: www.carpathianconvention.org

United Nations Information Service Vienna (UNIS)
P.O.Box 500, A-1400 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 260 60 - 3430; Fax: +43 1 260 60 7 5899
Email: UNIS@unvienna.org

Strona internetowa: www.unis.unvienna.org

2006-12-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×