facebook facebook instagram youtube

Komitet ONZ Przeciwko Torturom zbada sytuację w Polsce

GENEWA, 28 października 2013 r.:

W dniach 30 i 31 października b.r. Komitet ONZ Przeciwko Torturom dokona przeglądu sytuacji w Polsce. Sesje posiedzeń będzie można oglądać na żywo w sieci. Polska znajduje się w gronie 154 państw, które przystąpiły do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania. Jest zobowiązana do poddania się regularnej ocenie sytuacji przeprowadzanej przez 10 niezależnych ekspertów Komitetu. Komitet nawiąże dialog z delegacją polskiego rządu oraz wysłucha stanowisk organizacji pozarządowych. Publiczne sesje odbędą się między godziną 10:00 w dniu 30 października a 15:00 w dniu 31 października – będzie można je zobaczyć na stronie http://www.treatybodywebcast.org/. Podjęte kwestie mogą dotyczyć następujących tematów: polityka przetrzymywania osób oczekujących na rozprawę sądową; system pomocy prawnej; handel ludźmi; procedura nadania statusu uchodźcy; środki zapobiegawcze i zwalczające przemoc pomiędzy więźniami w ośrodkach odosobnienia. Pełna lista tematów i raport przedstawiony przez Polskę są dostępne na stronie: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=809&Lang=en. W piątek 22 listopada na tej samie stronie zostaną opublikowane końcowe wnioski Komitetu. Na piątek 22 listopada o godzinie 14:00 w Palais des Nations w Genewie zaplanowano konferencję prasową. Podczas konferencji Komitet omówi swoje końcowe wnioski dotyczące wszystkich dziewięciu państw, które zostały poddane badaniu sytuacji w kraju.

______________________________________________

Kontakty dla mediów: Informacje i materiały dla mediów: Liz Throssell +41 (0) 22 917 9434; ethrossell@ohchr.org Wywiady z członkami Komitetu: Joao Nataf +41 22 917 9102; jnataf@ohchr.org) Więcej informacji o Komitecie ONZ Przeciwko Torturom w języku angielskim: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx Prawa Człowieka, dołącz do nas na:

Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights

Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR

Storify: http://storify.com/UNrightswire

Google+ gplus.to/unitednationshumanrights

 

2013-10-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×