facebook facebook instagram youtube

Komunikaty: Konferencja prasowa z okazji wizyty w Polsce Johna Powella, Zastępcy Dyrektora Wykonawczego WFP, Warszawa 30 marca 2007 r.

  • WFP wyraża uznanie wobec rosnącego wsparcia Polski dla walki z głodem na świecie.

  • Przesłanie Roberta Korzeniowskiego, Ambasadora Dobrej Woli WFP.

  • Zdjęcia z konferencji WFP w Warszawie, 30 marca 2007 r.WFP WYRAŻA UZNANIE WOBEC ROSNĄCEGO WSPARCIA POLSKI
DLA WALKI Z GŁODEM NA ŚWIECIE.

Światowy Program Żywnościowy ONZ (WFP) pozytywnie ocenił rosnące wsparcie Polski dla Programu oraz zdecydowane zobowiązanie do zwiększenia wkładu w walkę z głodem i ubóstwem na całym świecie.

Polski wkład osiągnął nowy rekord w 2006 roku –1,2 miliona dolarów na działania WFP w sześciu krajach. Całkowity wkład Polski w tym przełomowym roku był tylko niewiele niższy niż całkowita suma donacji Polski dla WFP w ciągu pierwszych pięciu lat tego milenium (1,4 miliona dolarów).

„Polska jest najbardziej szczodrym spośród nowych krajów Unii Europejskiej”, powiedział John Powell, Zastępca Dyrektora Wykonawczego ds. Pozyskiwania Funduszy i Komunikacji. WFP na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie dla Światowego Programu Żywnościowego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Podczas spotkania na Cyprze w zeszłym tygodniu Polska była w czołówce grupy państw europejskich w zapewnianiu o swoim zaangażowaniu w najważniejszy Milenijny Cel Rozwoju – ograniczenie o połowę głodu i ubóstwa do 2015 roku.”

Dwanaście nowych państw członkowskich Unii Europejskiej postawiło przed sobą cel przekazywania oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) w wysokości 0,17% dochodu narodowego brutto do roku 2010, oraz 0,33% DNB do roku 2015.

W 2006 roku polski wkład stanowił ważne wsparcie dla działań pomocowych WFP skierowanych do mieszkańców Gruzji (300 tys. dolarów), Afganistanu (200 tys. dolarów), Demokratycznej Republiki Konga (200 tys. dolarów), Tanzanii (200 tys. dolarów – podzielone równo na środki doraźne i rozwojowe), Angoli (200 tys. dolarów) i Etiopii (100 tys. dolarów).

Polska Pomoc, Departament Współpracy Rozwojowej MSZ jest głównym partnerem WFP; jako pierwszy spośród nowych członków Unii Europejskiej ratyfikował Konwencję o Pomocy Żywnościowej. Nowa strategia pomocy międzynarodowej Polskiej Pomocy na lata 2007-2013 składa się z pięciu filarów – pomocy rozwojowej, demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pomocy humanitarnej, pomocy żywnościowej i edukacji rozwojowej.

„WFP wyraża wielkie zadowolenie, że Polska traktuje pomoc żywnościową jako ważną część swojej strategii pomocy międzynarodowej, koncentrując się na długoterminowym bezpieczeństwie żywnościowym, z ostatecznym celem ograniczenia głodu i niedożywienia” – powiedział Powell. „W tym zakresie popieramy tę współpracę, nie tylko z nami, ale również z Organizacją NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Komisją Europejską”. Wagę pracy WFP docenił również najlepszy polski lekkoatleta i partner WFP, Robert Korzeniowski. Wziął udział w warszawskiej konferencji prasowej WFP, by zainicjować telewizyjny spot, w którym zabrał głos w imieniu głodujących. W zeszłym roku Korzeniowski odwiedził szkoły w Mali, w których WFP prowadzi projekty dożywiania dzieci.

Podczas konferencji Korzeniowski powiedział, że obserwując WFP w działaniu zrozumiał, że żywność stanowi podstawę ludzkiego rozwoju; pomoc żywnościowa dla dzieci w szkołach jest jednym z najlepszych sposobów pomocy krajowi w wydostaniu się z błędnego koła ubóstwa i nieszczęścia.

Polska, przewodząc działaniom podnoszącym świadomość w temacie głodu na świecie w Europie Centralnej, wydała również grę dla dzieci pt. „Food Force”. Prócz dystrybucji 160 tysięcy kopii gry, Polska Pomoc zamieściła ją również na swojej stronie internetowej.

Innymi przykładami żywego zainteresowania Polski w działaniach WFP w 2006 była wizyta polskich parlamentarzystów w miejscach działań WFP w Gruzji, a także podróż grupy polskich naukowców z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do centrali WFP w Rzymie.

Prócz dyskusji o priorytetowych krajach, gdzie Polska rozważa rozszerzenie swojego partnerstwa z WFP (włączając Angolę, Gruzję, Tanzanię i Afganistan), podniesiono również kwestię współpracy w nowych obszarach, jak np. wykorzystanie talentu młodych Polaków poprzez zatrudnienie ich w WFP na stanowiska urzędnicze junior professional officer.

“Od czasu mojej pierwszej wizyty w Polsce odczuliśmy wyraźne zacieśnienie współpracy; jestem przekonany, że jeśli Pomoc Polska będzie podtrzymywać swoje rosnące poparcie dla WFP, możemy wspólnie mieć realny wpływ na poprawę warunków życia milionów ludzi na świecie” - powiedział Powell.

“Jesteśmy ogromnie wdzięczni za szczodry wkład Polaków w pomoc tym, których dotknęły kryzysy humanitarne, oraz za zaufanie, którym obdarzyliście WFP i jego doświadczenie w niesieniu pomocy ratującej ludzkie życie” – zakończył.

-------------------------------------------------------------------------------

WFP jest największą agencją pomocy humanitarnej; co roku przekazujemy żywność średnio 90 milionom biednych ludzi, by zaspokoić ich potrzeby żywieniowe, w tym 58 milionom głodnych dzieci w co najmniej 80 najbiedniejszych krajach świata.
WFP -- We Feed People.

Globalna Kampania WFP na rzecz Dożywiania w Szkołach – Za jedyne 19 centów dziennie możesz pomóc WFP zapewnić dzieciom w biednych krajach zdrowy posiłek w szkole – dar nadziei na lepszą przyszłość. Odwiedź naszą stronę: www.wfp.org

WFP zapewnia teraz łącza RSS, by pomóc dziennikarzom być na bieżąco z najnowszymi informacjami prasowymi, materiałami wideo i fotograficznymi opublikowanymi na stronach WFP.org. Więcej szczegółów pod adresem: http://www.wfp.org/english/?n=999.

WFP uruchomiła obecnie sieć cyfrową ISDN w celu zapewnienia wysokiej jakości wywiadów z pracownikami WFP.

Informacji udzielają (adres e-mail: imię.nazwisko@wfp.org):
Brenda Barton, Deputy Director of Communications, WFP/Rome, Tel. +39-06-65132602, Cell. +39-3472582217 (ISDN line available)
Gregory Barrow, WFP/London, Tel. +44-20-72409001, Cell. +44-7968-008474
Christiane Berthiaume, WFP/Geneva, Tel. +41-22-9178564, Cell. +41-792857304
Simon Pluess, WFP/Geneva, Tel. +41-22-9178581, Cell. +41-797743821
Jennifer Parmelee, WFP/Washington, Tel. +1-202-6530010 ext. 1149, Mob. +1-202-4223383


**************************************************************
**************************************************************PRZESŁANIE ROBERTA KORZENIOWSKIEGO, AMBASADORA DOBREJ WOLI WFP.


Jak dobra jest nasza pamięć?

Nadal pamiętam miliony ton żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby, które napływały do Polski z zagranicy w trudnych latach osiemdziesiątych. Ta pomoc była nam bardzo potrzebna, ale równie potrzebna była świadomość, że inni przejmują się naszym losem i losem naszego kraju.

Od tego czasu wiele osiągnęliśmy, czego wyrazem jest także nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Dziś nadal bardzo wiele rodzin nie może związać końca z końcem, ale nie grozi nam widmo głodu.

Niestety, nie można powiedzieć tego samego o ponad 850 milionach osób, stanowiących dużą część ludności państw rozwijających się. Z powodu niedożywienia codziennie na świecie umiera 25 tysięcy osób – większość z nich to dzieci. Co roku liczba głodujących zwiększa się o 4 miliony osób, to więcej niż łączna liczba mieszkańców Warszawy, Łodzi, Krakowa i Wrocławia.

Różne są sposoby oszukiwania głodu. W Angoli uchodźcy robią zupę ze starych skórzanych obić. Na Haiti, kobiety pieką ciastka z resztek tłuszczu, soli, gliny i wody. W Korei Północnej jedzą trawę i zdzieraną z drzew korę. W Sudanie matki gotują kamienie udając przed dziećmi, że to kolacja dopóki nie zapadną w sen. Dla tysięcy osób jest to codzienne balansowanie na granicy śmierci głodowej.

Dlaczego, my Polacy powinniśmy się tym przejmować? Przecież wycierpieliśmy swoje i z ogromnym trudem doszliśmy do tego co mamy. W kraju, wokół nas jest wystarczająco dużo biednych i potrzebujących. Dlaczego mamy się martwić tym co się dzieje gdzieś w odległych zakątkach świata z całkowicie obcymi ludźmi?

Przede wszystkim dlatego, że pomoc bliźniemu jest nakazem serca i wiary. Papież Jan Paweł II, bez wątpienia jeden z największych humanistów w historii ludzkości, był ucieleśnieniem idei poświęcania się dla innych. Jego troska o biednych i głodnych powinna stanowić inspirację dla nas wszystkich. Ojciec Święty mówił w imieniu tych, którzy własnego głosu byli pozbawieni. Walczył o swobodę i prawa w Polsce i wolność od głodu i nędzy w świecie.

Po drugie, dlatego, że głodni na świecie zasługują na to, aby dostać taką szansę jak otrzymali Polacy. Pomocna dłoń wyciągnięta z daleka połączona z własną ciężką pracą może odwrócić nawet najcięższy los. Ludzie potrafią się dźwignąć nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji, aby później osiągnąć wielkie rzeczy. Dobrym przykładem jest Paul Tergal. Dorastał w jednym z najbiedniejszych regionów Kenii, skazany jak wielu jego rówieśników na głód i brak jakichkolwiek perspektyw poprawy losu. Jednak pewnego dnia w jego szkole, Światowy Program Żywnościowy (WFP) rozpoczął program darmowego dożywiania dzieci. Dzisiaj Paul Targat jest najszybszym maratończykiem na świecie i jednym z wielu, którzy mogą powiedzieć „Jestem tu dlatego, że WFP wyciągnęło do mnie pomocną rękę”.

Po trzecie, głodni nie budują dobrobytu. Nie są w stanie sami poprawić swojego losu. Nie wnoszą też nic do rozwoju gospodarczego, ani w swoim kraju, ani gdzie indziej. Nie stać ich na kupno żywności, a co dopiero towarów importowanych, np. z Polski. Ograniczenie sfery głodu ma bezpośredni wpływ zarówno na indywidualną zdolność do pracy i poprawy własnej sytuacji jak i na potencjał rozwojowy całego kraju. Spadek wskaźnika niedożywienia o każdy procent skutkuje proporcjonalnie czterokrotnie wyższym przyrostem PKB. Czyż może być mądrzejsza inwestycja?

Wielu czytelników zapewne nie zdaje sobie sprawy z tego, że już wnosimy regularny wkład do międzynarodowej pomocy żywnościowej. Od 1999 r. Polska przekazała ponad 3,3 miliona dolarów na działalność Światowego Programu Żywnościowego. WFP wykorzystuje te środki (dzięki zaangażowaniu całej społeczności międzynarodowej jest to kwota ponad 2 miliardów dolarów rocznie – potrzeby są jednak jeszcze większe) na zapewnienie żywność dla uchodźców w obozach, osób pozbawionych środków do życia przez powodzie, trzęsienia ziemi, susze i inne klęski żywiołowe, a także wojny i konflikty zbrojne. Pomaga wdowom, sierotom i dzieciom, zbyt biednym i głodnym aby pójść do szkoły. Tam gdzie potrzeby żywnościowe nie wynikają bezpośrednio z sytuacji nadzwyczajnych, dostarcza żywność w zamian za pracę przy budowie dróg, studni, szkół i innej infrastruktury potrzebnej lokalnej społeczności. Co roku z pomocy żywnościowej WFP korzysta ponad 90 milionów najbiedniejszych osób w 80 państwach świata. Do wielu z nich ta pomoc nie dotarłaby gdyby również nie wsparcie z Polski.

Musimy, jako obywatele i jako państwo podejmować trudne decyzje na co przeznaczać nadal ograniczone środki, zarówno indywidualne i jak i wspólne. Bez wątpienia nasze własne potrzeby mają priorytet. Apeluję jednak do moich Rodaków, aby pamiętali, że pomocna dłoń – nawet z oddali – może odmienić los na lepszy. Złotówka przeznaczona na walkę z głodem na świecie może w wielu miejscach naszego globu oznaczać różnicę między życiem a śmiercią, między możliwością stanięcia na własne nogi, a tkwieniem w beznadziejności. Wbrew temu co nam się często wydaje możemy mieć na to wszystko wpływ.

Robert Korzeniowski
wielokrotny złoty medalista olimpijski
wspiera działalność WFP


**************************************************************
**************************************************************


ZDJĘCIA Z KONFERENCJI WFP W WARSZAWIE, 30 MARCA 2007 R.

znajdują się na stronie Galerii zdjęć

http://www.unic.un.org.pl/galeria.php?act=view_album&pos=40


2007-04-12

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×