facebook facebook instagram youtube

70. rocznica rezolucji dot. wyeliminowania broni nuklearnej
i wszelkiej broni masowego rażenia


KONKURS: „PLAKAT ONZ NA RZECZ POKOJU”

24 październik 2015 – 24 styczeń 2016
 
Biuro ONZ ds. Rozbrojenia zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie z okazji 70. rocznicy rezolucji dot. wyeliminowania broni nuklearnej i wszelkiej broni masowego rażenia.
 
Celem konkursu jest podniesienie świadomości o potrzebie rozbrojenia jądrowego oraz zachęcenie i zainspirowanie wszystkich ludzi na świecie do wyrażania swojego głosu w formie artystycznej, w ten sposób angażując się w budowę świata wolnego od broni nuklearnej.
 
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby w każdym wieku, ze wszystkich państw na świecie.
 
Plakat można przygotować za pomocą tradycyjnych metod (długopisów, ołówków, kredek, farb) lub nowoczesnych metod ilustracji cyfrowej.
 
W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody w wysokości 3000 USD, 2000 USD i 1000 USD.
 
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 5 marca 2016 roku.
 
Prace można złożyć za pośrednictwem strony: www.unposterforpeace.org
 
ZASADY KONKURSU
 
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby w każdym wieku. Dzieci poniżej 13 roku życia potrzebują zgody rodzica oraz pomocy rodziców (bądź opiekunów prawnych) przy dokonywaniu zgłoszenia.
 
Organizator:
Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozbrojenia.
 
Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 24 października 2015 roku do 24 stycznia 2016 roku.
 
Technika wykonania prac
Zgłoszone prace muszą być dwuwymiarowe, stworzone za pomocą tradycyjnych metod (długopisów, ołówków, kredek, węgla drzewnego, farb olejowych lub akrylowych, akwareli) lub nowoczesnych metod ilustracji cyfrowych.
 
Nagrody
W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody:
  • I nagroda - 3000 USD
  • II nagroda - 2000 USD
  • III nagroda - 1000 USD
 
Dane techniczne pracy
W konkursie biorą udział oryginalne prace artystyczne zgłoszone przez samych autorów. Nie będą dopuszczane i brane pod uwagę zgłoszenia zawierające w całości lub w części obrazy już publikowane, które mogą być uznane za plagiat.
Pracę artystyczną należy przygotować w taki sposób, aby można ją przedstawić w formacie 60x90 centymetrów.
Prace można złożyć za pośrednictwem strony: www.unposterforpeace.org
 
Rozmiar i rodzaj pliku 
Maksymalny rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB.
Dopuszczalne formy pliku: JPEG, PNG lub PDF
 
Zasady wyboru pracy
Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: kreatywność, kompozycja, motyw przewodni i technika.
 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 5 marca 2016 roku.
 
Prawa autorskie
Przystępując do konkursu uczestnicy przenoszą na Organizację Narodów Zjednoczonych wszelkie prawa autorskie nadesłanych prac. Przesłane pliki powinny być jedynie obrazami pracy artystycznej, nie mogą zawierać fotografii uczestnika konkursu ani innych osób.
 
Dodatkowe postanowienia
Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody związane z przystąpieniem do konkursu. Organizacja Narodów Zjednoczonych zastrzega sobie prawo do zmian zasad konkursu bez wcześniejszego uprzedzenia.
 
KONTAKT
 
Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować drogą mailową w języku angielskim na adres: unoda-web@un.org
Kontakt dla mediów: buchanane@un.org
Strona internetowa konkursu: www.unposterforpeace.org
 
----------------------------------------------------------------------------------------------                                                       
Od czasów powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, dąży ona do wyeliminowanie wszelkiej broni masowego rażenia, w szczególności tej najbardziej śmiercionośnej i o największej skali rażenia – broni nuklearnej. Prawie 70 lat temu, pierwsza rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęta 24 stycznia 1946 roku, ustanowiła cel wyeliminowania broni nuklearnej i innych broni, które mogą być wykorzystane do masowego rażenia.
 
Broń nuklearna pozostaje realnym zagrożeniem. Sekretarz Generalny ONZ wykorzystuje wszelkie możliwości by podnieść globalną świadomość na temat niebezpieczeństw i rzeczywistych strat, jakie może wywołać broń nuklearna i inne bronie masowego rażenia.
 
Powszechnie uważa się, że konsekwencje humanitarne związane z użyciem broni nuklearnej są wystarczającym powodem do jej wyeliminowania.
 

2015-11-12

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×