facebook facebook instagram youtube

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

13 grudnia 2006 r. na mocy rezolucji 61/106, Zgromadzenie Ogólne NZ jednogłośnie przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwalenie Konwencji jest głównie zasługą społeczności osób niepełnosprawnych, która na arenie międzynarodowej walczyła o uznanie swych praw. Powstała Międzynarodowa Grupa Niepełnosprawnych (International Disability Caucus), będąca koalicją 70 międzynarodowych, regionalnych i krajowych organizacji. Przedstawiciele społeczności niepełnosprawnych wraz z państwami członkowskimi Organizacji Narodów Zjednoczonych współpracowali na forum ONZ w celu stworzenia traktatu dotyczącego praw osób niepełnosprawnych.

Konwencja ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich samych praw i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa. Ma zagwarantować uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków, przyczyniających się do rozwoju, jeśli tylko dana im będzie szansa. Konwencja podkreśla, że osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pełnego równouprawnienia, zakazu dyskryminacji oraz z równości wobec prawa. Mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo do swobody w poruszaniu się i do niezależnego życia, prawo do zdrowia, pracy i edukacji, oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

30 marca 2007 r. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych zostanie otwarta do podpisu. Około czterdziestu państw członkowskich już wyraziło zamiar podpisania jej, a spodziewane jest, że z intencją taką w najbliższych tygodniach wystapią kolejne kraje. Uroczystość odbędzie się w sali Zgromadzenia Ogólnego NZ. Wezmą w niej udział reprezentanci państw oraz przedstawiciele licznych organizacji z całego świata, zajmujących się problematyką niepełnosprawności.

Przyjęcie Konwencji przez państwo wiąże się z koniecznością dokonania konkretnych zmian legislacyjnych w danym kraju oraz przewartościowania postaw wobec osób niepełnosprawnych. Konwencja wyznacza standardy minimalne w respektowaniu godności ludzkiej oraz długoterminowe cele prowadzące do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Implementacja postanowień tego aktu prawnego w poszczególnych krajach będzie przebiegać stopniowo.

30 marca 2007 r. zostanie również otwarty do podpisu Protokół Fakultatywny do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Przewiduje on możliwość przedstawiania przez pojedyncze osoby oraz grupy osób petycji w sprawie naruszania praw, które kierowane będą do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych po uprzednim wyczerpaniu ścieżki legislacyjnej w swoim kraju.

Konwencja wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez 20 państw. To ważne wydarzenie będzie miało wpływ na życie ponad 650 milionów osób niepełnosprawnych na całym świecie, przynosząc im korzyści i poprawę bytu.

Zobacz także:
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

2007-03-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×