facebook facebook instagram youtube

L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
przy wsparciu Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO

W dniu 11 grudnia 2003 w Warszawie, w Pałacu Staszica odbyła się uroczystość wręczenia nagród w trzeciej edycji konkursu „L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO”. Pięć laureatek – dwie badaczki przygotowujące prace habilitacyjne i trzy kończące prace doktorskie w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych - otrzymały roczne stypendia naukowe fundowane przez firmę L’Oréal Polska.

Konkurs organizowany jest od roku 2001. Jako pierwsza tego rodzaju inicjatywa lokalna, nawiązuje do trwającej od 1999 roku współpracy międzynarodowej pomiędzy UNESCO i Grupą L’Oréal mającej na celu podkreślenie i wzmacnianie roli kobiet w nauce. Program stypendiów L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO pragnie zachęcić kobiety do większego zaangażowania na wszystkich poziomach życia naukowego.

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały:

STYPENDIA HABILITACYJNE

Alicja Józkowicz

Dziedzina: Biologia molekularna
Temat pracy: Rola ligandów PPARy w angiogenezie.
Miejsce: Zakład Genetyki Molekularnej Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dorota Słowińska-Klencka
Dziedzina: Endokrynologia
Temat pracy: Badania nad optymalizacją wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy z uwzględnieniem wybranych metod cytometrycznych.
Miejsce: Zakład Tyreologii, Instytut Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Dominika Nowis

Dziedzina: Onkologia eksperymentalna
Temat pracy: Zwiększanie skuteczności terapii fotodynamicznej in vitro i in vivo.
Miejsce: Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie

Agnieszka Piwkowska
Dziedzina: Biologia medyczna
Temat pracy: Modulatory białek ABC i antymetabolity w badaniach nad opanowaniem problemu oporności wielolekowej komórek nowotworowych.
Miejsce: Katedra Technologii Leków i Biochemii, Zespół Chemioterapii Molekularnej Politechniki Gdańskiej

Maria Styczyńska
Dziedzina: Genetyka Medyczna
Temat pracy: Wpływ polimorfizmu genów apolipoproteiny E, α2 makroglobuliny i katepsyny D na ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.
Miejsce: Zespół Badawczo-Leczniczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

O stypendia ubiegać się mogły kobiety zajmujące się badaniami naukowymi w dziedzinach biologiczno-medycznych, których prace mają charakter aplikacyjny: doktorantki, będące w ostatnim roku realizacji swej pracy, które nie ukończyły 35 lat oraz habilitantki, kończące pracę habilitacyjną, które nie przekroczyły 45 roku życia.

Wyłonione w wyniku konkursu trzy laureatki na poziomie doktoratu przez rok otrzymują stypendia w wysokości 1.500 zł miesięcznie, natomiast dwie habilitantki nagrodzone zostają rocznym stypendium wynoszącym 1.800 złotych miesięcznie. Stypendia ufundowane przez L’Oréal Polska są inicjatywą lokalną. Polska, ojczyzna wielkiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie jest tym krajem, w którym gest zrobiony w kierunku kobiet naukowców nabiera szczególnego znaczenia.

Szczegółowe informacje o polskim konkursie dostępne są pod adresem internetowym http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

2003-12-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×