facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowa kariera w ONZ:
szansa dla ambitnych
(Egzamin – National Competitive Recruitment Examination


Uwaga !!!
Z uwagi na problemy z funkcjonowaniem systemu Inspira, termin składania aplikacji został przedłużony
do dnia 12 września 2011 r. (do północy czasu nowojorskiego).Organizacja Narodów Zjednoczonych poszukuje młodych, dynamicznych, wysoko wykwalifikowanych osób zainteresowanych pracą w Sekretariacie ONZ. Rekrutacja international civil servants odbywa się w ramach programu dla młodych profesjonalistów Young Professional Programme (YPP), który ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie kariery w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach programu YPP co roku odbywają się egzaminy rekrutacyjne National Competitive Recruitment Examination (NCRE) dla obywateli państw członkowskich ONZ. Do udziału w tegorocznym egzaminie NCRE zaproszeni są obywatele Polski.
Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu w jednej z poniższych dziedzin:
  • administracja
  • kwestie humanitarne
  • informacja publiczna
  • statystyka
Do udziału w egzaminie mogą przystąpić osoby, które spełniają wszystkie następujące warunki:
  • posiadają obywatelstwo Polski;
  • w dniu 31 grudnia 2011 r. nie przekroczą 32 lat (czyli urodziły się nie wcześniej niż 1 stycznia 1979 r.);
  • posiadają minimum dyplom licencjata (lub równoważny) kierunku związanego z następującymi dziedzinami: administracja, sprawy humanitarne, informacja publiczna, statystyka;
  • władają płynnie językiem angielskim lub francuskim, będącymi językami roboczymi Sekretariatu. Dodatkowym atutem jest znajomość innych oficjalnych języków ONZ (arabskiego, chińskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego).
Proces rekrutacyjny trwa od 11 lipca 2011 r. do 10 września 2011 r. (do północy czasu nowojorskiego). Wszyscy chętni do przystąpienia do egzaminu zobowiązani są do złożenia aplikacji za pośrednictwem strony internetowej https://careers.un.org.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Etap pisemny odbędzie się 7 grudnia 2011 r. w centrum egzaminacyjnym w Warszawie. Istnieje możliwość zdawania egzaminu NCRE w centrach egzaminacyjnych w innych krajach, zgodnie ze zgłoszonymi preferencjami kandydata.
Etap pisemny egzaminu ma na celu zbadanie wiedzy, zdolności analitycznego myślenia, redagowania tekstów, a także znajomość stosunków międzynarodowych. Składa się on z części ogólnej (przygotowanie streszczenia tekstu w języku angielskim lub francuskim oraz udzielenie odpowiedzi na kilka pytań z zakresu spraw międzynarodowych) i części specjalistycznej (esej oraz krótkie pytania dotyczące jednej z czterech dziedzin). Odpowiedzi na pytania w części specjalistycznej mogą być udzielane w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ. Egzamin pisemny trwa 4,5 godziny.
Kandydaci, którzy pomyślnie zakończą etap pierwszy, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim lub francuskim w jednej z głównych siedzib ONZ. Część ustna egzaminu ma na celu zbadanie zdolności i predyspozycji kandydata do pracy w ONZ (tzw. competency based interview).
Przystąpienie do egzaminu jest bezpłatne. Kandydat ponosi jedynie koszt podróży do centrum egzaminacyjnego. Koszt podróży na część ustną egzaminu pokrywa ONZ.
Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają propozycję pracy na stanowisku profesjonalisty (P-1 lub P-2) w Sekretariacie ONZ lub w jednej z misji pokojowych. Ci, którzy nie znajdą zatrudnienia bezpośrednio po egzaminie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Sekretariat ONZ przewiduje, że wszystkie osoby, które zdały egzamin znajdą zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż dwa lata.
Zapraszamy na stronę internetową UN Careers – Young Professionals Programme, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat egzaminu, przykłady testów z poprzednich lat, opis możliwości zawodowych po zaliczeniu egzaminu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wiele innych przydatnych informacji.
Zobacz:
UN Careers – Young professionals programme
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE
NU Carierres – Programme Jeunes administrateurs
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=fr-FR2011-07-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×