facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowe Forum Narodów Zjednoczonych
„Zmniejszanie ubóstwa poprzez mikrofinanse”
7 – 9 listopada 2005 r.

W dniach 7 – 9 listopada 2005 r. w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyło się Międzynarodowe Forum poświęcone budowaniu sektora finansowego dostępnego dla wszystkich. Wydarzenie to stanowiło ukoronowanie obchodów Międzynarodowego Roku Mikrokredytu.

W Forum uczestniczyli reprezentanci 100 państw: przedstawiciele rządów i organizacji pozarządowych, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawiciele środowiska akademickiego i mikrofinansowego.

Forum stanowiło okazję do dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń związanych z promowaniem mikrofinansów. Najważniejszy cel Forum to przyjęcie programu działań, którego realizacja zapewniłaby dostęp do usług finansowych ludziom ubogim i umożliwiłaby osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Główne inicjatywy podjęte w ramach obchodów
Międzynarodowego Roku Mikrokredytu

Komitety Krajowe

101 krajów z całego świata zaangażowało się w obchody Międzynarodowego Roku Mikrokredytu aktywnie uczestnicząc w budowie sektora finansowego dostępnego dla wszystkich. Organizowano konferencje, seminaria, warsztaty, a także kampanie publiczne mające na celu poszerzenie świadomości społeczności o mikrokredytach.

Ponad 50 z tych państw, w tym Polska, powołało Komitety Krajowe, w skład których weszli przedstawiciele rządów państw i organizacji pozarządowych, sektora prywatnego, banków i innych instytucji finansowych, jak również Narodów Zjednoczonych. Komitety Krajowe powstały by promować ideę mikrokredytów, mikrofinansów i przedsiębiorczości oraz koordynować inicjatywy podejmowane w związku z obchodami Roku. Część z nich opracowała strategie krajowe dotyczące rozwoju mikrofinansów.

Globalny Program „Wybór Mikroprzedsiębiorcy Roku”

Ponad 30 krajów uczestniczyło w międzynarodowym programie „Wybór Mikroprzedsiębiorcy Roku”. Konkurs służył promocji małego biznesu i mikrofinansów jako skutecznych narzędzi walki z ubóstwem. Instytucje mikropożyczkowe i instytucje zrzeszające mikroprzedsiębiorstwa wyłoniły najlepsze mikroprzedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę ich sukcesy biznesowe, innowacyjność, stosowanie nowoczesnych technologii i wpływ działalności na społeczność lokalną.

W Polsce konkurs zorganizowała Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Promocja i wspomaganie mikroprzedsiębiorczości oraz zachęcanie społecznie odpowiedzialnych inwestorów do udzielania wsparcia finansowego zarówno mikroprzedsiębiorstwom jak i instytucjom mikrofinansowym - to główne cele konkursu, którego finał odbył się 8 listopada w siedzibie Miniesterstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie. Do konkursu przystąpiło ponad 90 przedsiębiorstw z całej Polski. Główną nagrodę przyznano Łukaszowi Osowskiemu i Michałowi Kaszczukowi, założycielom firmy IVO-Software Sp. z o.o. w Gdyni, za syntezator mowy „Ivona”, który czyta tekst z ekranu monitora. Dzięki niemu osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać m.in. ze stron internetowych.

"Błękitna Księga" poświęcona budowie sektora finansowego dostępnego dla wszystkich

"Błękitna Księga" zawiera analizę ponad 130 ekspertów w dziedzinie finansowania omawiającą wyzwania i ograniczenia jakie stoją na drodze do budowy sektora finansowego dostępnego dla ludzi o niskich dochodach.

Baza danych

Szereg państw (Izrael, Wielka Brytania, kraje Afryki Zachodniej) wspólnie z przedstawicielami Banku Światowego podjęli prace nad stworzeniem bazy danych zawierającej informacje o kredytodawcach i pożyczkobiorcach, instytucjach mikrofinansowych, kosztach i formie udzielanych pożyczek. Baza danych będzie wzbogacona o wskaźniki mierzące jakość dostępu do tych usług.

Produkty Mikroprzedsiębiorców

W ramach Międzynarodowego Roku Mikrokredytu powstało wiele produktów promujących mikrofinanse. Są to głównie artykuły wykonane przez mikroprzedsiębiorców i rzemieślników oznaczone logiem Roku Mikrokredytu oraz książki poświęcone mikrofinansom.

Zobacz również:

Międzynarodowy Roku Mikrokredytu 2005


2005-11-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×