facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
(International Day for Biological Diversity)

22 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych. Łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia. Jeśli zostaną zniszczone źródła biologiczne to Milenijne Cele Rozwoju, ustanowione przez ONZ, nie zostaną osiągnięte.

Na ogromne znaczenie różnorodności biologicznej zwrócono uwagę podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu, który odbył się w zeszłym roku. Wtedy to podkreślono, że różnorodność biologiczna – wraz z wodą, energią, zdrowiem i rolnictwem – to dziedziny wokół których powinna skupić się działalność w celu poprawy sytuacji na świecie. Właśnie na tym szczycie nadano tak ogromne znaczenie różnorodności biologicznej. Nigdy wcześniej, na żadnym forum międzynarodowym nie poświęcono temu zagadnieniu tyle uwagi.

W Johannesburgu przywódcy państw zobowiązali się do roku 2010 znacznie ograniczyć negatywne zjawiska wpływające na stan różnorodności biologicznej. By było to możliwe, kraje powinny podjąć odpowiednie kroki, począwszy od ratyfikowania konwencji o różnorodności biologicznej, opracowania strategii państwowych i przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych.

Zachowanie różnorodności biologicznej to nie tylko wyzwanie dla rządów. To zadanie również dla organizacji międzynarodowych i poza-rządowych, sektora prywatnego, władz lokalnych i nas wszystkich. Należy zmienić destrukcyjny sposób postępowania. Należy przestać niszczyć środowisko naturalne.

Różnorodność biologiczna to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić. Trzeba zadbać o to by nie naruszać istniejących eko-systemów na ziemi. Należy zwiększyć świadomość o ogromnym znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania równowagi różnorodności biologicznej. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej służy temu celowi.

------------------------------------------------

Przygotowano na podstawie materiałów ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, 22 maja 2003 r.

2003-05-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×