facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Pojednania (2009)

International Year of Reconciliation (2009)

20 listopada 2006 r. Zgromadzenie Ogólne NZ proklamowało rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Pojednania (rezolucja A/RES/61/17). Państwa członkowskie ONZ wyraziły swoją niezłomną determinację, by stosować metody i procesy pojednania w społecznościach doświadczających konflikty lub podzielonych przez nie. Stwierdziły także, że takie procesy są niezbędne dla wprowadzania trwałego pokoju na świecie.

Zgromadzenie Ogólne NZ odwołało się do wartości i zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza do tych, które mówią o konieczności ochrony przyszłych pokoleń przed grozą wojny i stosowania pokojowych metod postępowania. Przedstawiciele państw podkreślili konieczność kierowania się zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, a także rozwiązywania międzynarodowych sporów mogących naruszyć pokój. Państwa przyznały że ludzie powinni żyć w pokoju, być w stosunku do siebie tolerancyjni, rozwijać przyjacielskie stosunki między państwami i promować międzynarodową współpracę dążącą do rozwiązywania problemów ekonomicznych, społecznych, kulturowych i humanitarnych.

Podczas obrad państwa członkowskie NZ potwierdziły, że prowadzone przez system Narodów Zjednoczonych i społeczność międzynarodową takie działania jak wspieranie misji pokojowych, budowa pokoju, zapobieganie konfliktom, promowanie procesów rozbrojeniowych i praworządności, ochrona praw człowieka i godności oraz rozwój demokracji prowadzą do tworzenia i rozwoju procesu pojednania.

Zgromadzenie Ogólne NZ podkreśliło, że dla pokoju i pojednania konieczne jest by dialog między zwaśnionymi stronami był prowadzony w duchu poszanowania przeciwnika i tolerancji. Prawda i sprawiedliwość są niezbędnymi elementami osiągnięcia pojednania i trwałego pokoju.

Zgromadzenie Ogólne NZ wyraziło swoje przekonanie, że proklamacja Międzynarodowego Roku Pojednania na zakończenie pierwszej dekady nowego milenium zmobilizuje społeczność międzynarodową do podjęcia wysiłków na rzecz rozwoju procesów pojednania. Stanowią one warunek dla istnienia trwałego pokoju. Podczas obrad przedstawiciele państw podkreślili ogromną rolę mediów w informowaniu o zachodzących procesach pojednania.

Rezolucja w sprawie powołania Międzynarodowego Rok Pojednania zachęca rządy państw, organizacje międzynarodowe i pozarządowe do wspierania procesów pojednania w społecznościach doświadczających konflikty lub podzielonych przez nie, do planowania i realizacji kulturowych, edukacyjnych i społecznych programów promujących idee pojednania, do podejmowania takich działań jak np. organizacja konferencji i seminariów, rozpowszechnianie informacji na temat pojednania.

Zobacz:

Resolution adopted by the General Assembly
61/17. International Year of Reconciliation, 2009

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/495/45/PDF/N0649545.pdf?OpenElement

2009-02-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×