facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017
(International Year of Sustainable Tourism for Development)


 

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju jest okazją do wspierania zmian polityk państw i strategii przedsiębiorstw dążących do budowy bardziej zrównoważonego sektora turystycznego. Takie działania przyczynią się do osiągnięcia globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
„W ciągu roku podróżuje ponad miliard międzynarodowych turystów, a turystyka stała się mocną i przekształcającą siłą, która przynosi odczuwalne zmiany w życiu milionów ludzi. Potencjał turystyki dla zrównoważonego rozwoju jest ogromny. Jako jeden z największych na świecie sektorów przynoszących zatrudnienie, turystyka pozwala ograniczać ubóstwo i napędza inkluzywny rozwój.”
 
Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ
Przesłanie Światowego Dnia Turystyki, 2015 r.
 
 

Rok 2017 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (A/RES/70/193). Agendą Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za koordynowanie obchodów Międzynarodowego Roku została Światowa Organizacja Turystyki (World Tourism Organization - UNWTO). Zgromadzenie Ogólne zachęca również inne podmioty systemu Narodów Zjednoczonych, rządy państw i instytucje, organizacje regionalne, międzynarodowe i pozarządowe do podejmowania działań w ramach obchodów Roku.
 
Międzynarodowy Rok ma zwiększyć świadomość społeczeństw, na temat znaczenia turystyki dla zrównoważonego rozwoju. Obchody Roku mają zachęcić wszystkie strony do podejmowania wspólnych działań, które sprawią, że turystyka stanie się motorem pozytywnej zmiany.
 
Skoordynowane polityki dotyczące zrównoważonej turystyki, rozwijane zgodnie z założeniami Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyczynią się do osiągnięcia równej pozycji kobiet i mężczyzn, chronienia i zachowania ekosystemów i bioróżnorodności, a także do ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Turystyka, która nikogo nie wyklucza może pogłębić wspólne zrozumienie i wspierać wysiłki w budowie kultury pokoju.
 
Międzynarodowy Rok koncentruje się na pięciu obszarach:
 
 • Inkluzywnym i zrównoważonym rozwoju ekonomicznym,
 • Włączającym społeczeństwie, zatrudnieniu i zmniejszaniu ubóstwa,
 • Wydajności zasobów, ochronie środowiska i ograniczaniu zmian klimatycznych,
 • Wartościach kulturowych, różnorodności i dziedzictwie,
 • Wspólnym zrozumieniu, pokoju i bezpieczeństwie.

*******
 

 Czy wiesz, że…
 
 • Turystyka wytwarza 10% globalnego PKB,
 • 1 z 11 miejsc pracy na świecie przypada w turystyce,
 • Wartość eksportu wytwarzanego przez turystykę to ponad 1,5 biliona USD rocznie, tj. 7% całego światowego eksportu i 30% światowego eksportu usług,
 • Turystyka jest czwartą największą kategorią eksportu światowego, zaraz za surowcami, chemikaliami i żywnością, a przed produkcją motoryzacyjną,
 • W 2014 roku po świecie podróżowało ponad 1,1 miliarda turystów,
 • UNWTO zakłada, że do roku 2030 liczba turystów osiągnie 1,8 miliarda,
 • Turystyka odpowiada za 5% emisji gazów cieplarnianych (4% powstaje podczas przemieszczania się środkami transportu, a tylko 1% to skutek zakwaterowania i innych czynności turystycznych),
 • W niektórych państwach rozwijających się, a przede wszystkim w małych, wyspiarskich państwach, turystyka odpowiada za 25% PKB.

 
Zobacz także:

Rezolucja A/RES/70/193: International Year of Sustainable Tourism for
Development, 2017

 
Strona obchodów Roku: International Year of Sustainable Tourism for Development
 

2017-03-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×