facebook facebook instagram youtube

O 44 % mniej osób ubiegających się o status uchodźcy
w Europie wschodniej w 2005 r.
- UNHCR chce zbadać przyczyny tego zjawiska
(informacja prasowa)

Budapeszt/Warszawa/Bratysława/Lubliana, 23 lutego 2006 r.

W 2005 r. nastąpił znaczny spadek liczby osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w nowych państwach członkowskich położonych wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi statystycznymi będących przedmiotem analizy dokonanej przez UNHCR, w 2005 r. o status uchodźcy w tych krajach ubiegało się 12 190 osób, w porównaniu do 21 876 osób w roku 2004, co oznacza spadek o 44% ogólnej liczby wnioskodawców. Lloyd Dakin, Przedstawiciel Regionalny UNHCR dla Europy Centralnej (odpowiedzialny za Węgry, Polskę, Słowację i Słowenię) powiedział, że UNHCR powinien przyjrzeć się bliżej przyczynom tej tendencji spadkowej.

„Jednym z wyjaśnień może być to, że przepływy migracyjne ulegają zmianie, zaś uchodźcy korzystają z innych dróg dostępu do Unii Europejskiej; bądź też przejeżdżają przez terytoria tych czterech państw bez uprzedniego zarejestrowania. Szczerze wierzę, że nie oznacza to, że osoby ubiegające się o status uchodźcy są zawracane na granicy” powiedział Dakin.

„Gdyby tak było, stanowiłoby to przedmiot szczególnej troski dla UNHCR, gdyż oznaczałoby, że osoby poszukujące ochrony międzynarodowej nie miałyby możliwości wjazdu na terytorium Unii Europejskiej”, powiedział Dakin.

W 2005 r. większość wniosków o nadanie statusu uchodźcy złożona została w Polsce (44,6%), następnie na Słowacji (29,1%), Węgrzech (13,2%) i Słowenii (13,1%). Analiza zjawiska w skali czasu pokazuje znaczny spadek liczby nowych wniosków złożonych w regionie w pierwszym kwartale 2005 r.

Grupa osób ubiegających się o status uchodźcy w tych czterech krajach Unii Europejskiej była znacznie zróżnicowana ze względu na obywatelstwo. Ponad 92% osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce stanowili obywatele Federacji Rosyjskiej, narodowości czeczeńskiej.

W pozostałych krajach grupa ta była znacznie bardziej zróżnicowana. Na Słowacji, 29,2% wnioskodawców pochodziło z Federacji Rosyjskiej, a także z Indii (15,8%), Mołdawii (8,7%) oraz Chin (7,9%). Na Węgrzech największa grupa wnioskodawców pochodziła z Wietnamu (19,8%), Serbii i Czarnogóry (15,1%), Chin (10,8%) oraz z Albanii (8,8%).

Wiele osób ubiegających się o status uchodźcy na Słowenii pochodzi z regionu byłej Jugosławii: 32% z Serbii i Czarnogóry (w przeważającej mierze Romowie), 13,6% z Bośni i Hercegowiny i około 4% z Macedonii. Do innych liczniejszych grup starających się o status uchodźcy, należały osoby posiadające obywatelstwo tureckie (14,1%) i Albańczycy (8,8%).

Około 450 osób otrzymało status uchodźcy w regionie, za który odpowiedzialne jest Przedstawicielstwo UNHCR w Budapeszcie. Słowenia miała najniższy wskaźnik przyznania statusu uchodźcy, wynoszący 1,6% (14 osób). Nieco wyższy, wynoszący 3% (25 osób) zanotowano na Słowacji. Na Węgrzech status uchodźcy przyznano 97 osobom, co stanowiło 10,2% osób ubiegających się o ten status, podczas gdy w Polsce status ten uzyskało 312 cudzoziemców (wskaźnik wyniósł 7%).

Inną charakterystyczną cechą w regionie jest wysoka liczba umorzonych postępowań uchodźczych. W większości spraw dotyczyło to przypadków, w których władze utraciły kontakt z osobą ubiegającą się o status uchodźcy jeszcze w trakcie procedury statusowej. Na Węgrzech w taki właśnie sposób zakończonych zostało około 39% spraw, w Polsce 50%, na Słowenii 61%, zaś na Słowacji 78%. Przyjąć można, że wiele z tych osób wyjechało do innych krajów.

UNHCR jest świadomy faktu, że porzucanie procedury uchodźczej przez cudzoziemców stwarza dodatkowe problemy rządom państw przyjmujących. W opinii publicznej zjawisko to postrzegane jest w wielu przypadkach jako nadużywanie systemu azylowego.

Jednakże, Lloyd Dakin zaleca głębsze spojrzenie na ten problem: „Mogą być także inne powody opuszczania kraju przyjmującego, takie jak długi czas trwania procedury uchodźczej, jak również ograniczone możliwości integracji uchodźców w tych krajach. Wiele osób ubiegających się o status uchodźcy może po prostu nie dostrzegać dla siebie jasnych perspektyw co do możliwości rozpoczęcia nowego życia w tym regionie i dlatego decydują się na dalszy wyjazd”.

***************************************************************

W celu otrzymania przeglądu statystycznego, prosimy o kontakt e-mailowy na adres hunbu@unhcr.org


2006-02-23

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×