facebook facebook instagram youtube

ONZ ogłasza dzień 20 luty Światowym Dniem Sprawiedliwości Społecznej
(World Day of Social Justice)

26 listopada 2007 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego wszystkie państwa członkowskie ONZ jednomyślnie przyjęły rezolucję, na mocy której 20 luty każdego roku będzie obchodzony jako Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Po raz pierwszy Dzień ten będzie obchodzony w 2009 r.

192 państwa członkowskie ONZ potwierdziły, że Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej powinien być poświęcony promocji działań na szczeblu krajowym zgodnych z celami Światowego Szczytu na rzecz Rozwoju Społecznego oraz 24 sesji Zgromadzenia Ogólnego pod hasłem „Światowy Szczyt na rzecz Rozwoju Społecznego i przyszłe lata: osiągnięcie rozwoju społecznego przez wszystkich ludzi na świecie ulegającym globalizacji”.

W 1995 r. uczestnicy Światowego Szczytu na rzecz Rozwoju Społecznego w Kopenhadze uznali, że celami rozwoju społecznego są sprawiedliwość, integracja społeczna, solidarność, harmonia i równość w każdym kraju oraz w relacjach międzypaństwowych. Sprawiedliwość społeczna i równość stanowią podstawowe wartości każdego społeczeństwa. Aby zbudować ‘społeczeństwo dla wszystkich’ państwa zobowiązały się do stworzenia ramowych planów działań promujących sprawiedliwość społeczną na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Opowiedziały się za promocją równości, sprawiedliwą dystrybucją dochodu krajowego oraz większą dostępnością do zasobów i środków. Rządy państw będą dążyć do wyeliminowania zjawiska wykluczenia społecznego.

Na Zgromadzeniu Ogólnym NZ potwierdzono także, że wzrost gospodarczy powinien promować równość i sprawiedliwość społeczną i że ‘społeczeństwo dla wszystkich’ powinno być oparte na sprawiedliwości społecznej oraz respektowaniu praw człowieka i podstawowych wolności.

Obchody Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej mają służyć dalszej konsolidacji wysiłków społeczności międzynarodowej w dążeniu do wykorzenienia ubóstwa, promocji pełnego zatrudnienia i uczciwej pracy, równości mężczyzn i kobiet oraz społecznego dobrobytu i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi.


2009-02-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×